KMOaccounting
© 2018 KMO Accounting BVBA

Algemene Privacyverklaring

KMO ACCOUNTING respecteert de privacy van de gebruikers van deze website alsook van haar cliënten.  De linken via ‘mijn bedrijf’ op GOOGLE dient nog te worden onderzocht alsook andere websites waaraan onze naam is verbonden.  Het door ons verzamelen van persoonsgegevens dewelke meestal door cliënten zelf wordt verstrekt en het gebruik dat KMO ACCOUNTING van die gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. KMO ACCOUNTING kan haar diensten niet aanbieden zonder dat cliënten persoonsgegevens verstrekken. De werkzaamheden van KMO ACCOUNTING zijn diensten waarbij KMO ACCOUNTING als gevolmachtigde optreedt alsof de cliënt de handelingen zelf heeft gedaan.  KMO ACCOUNTING levert deze inspanningen waarbij de verwerkerscontracten met andere organisatie in die zin dienen geïnterpreteerd te worden. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.  Ieder beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Op voorwaarde dat je je identiteit bewijst (bv. kopie identiteitskaart), kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KMO ACCOUNTING uw persoonsgegevens komen inkijken op het kantoor. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.
KMOaccounting

Algemene

Privacyverklaring

KMO ACCOUNTING respecteert de privacy van de gebruikers van deze website alsook van haar cliënten.  De linken via ‘mijn bedrijf’ op GOOGLE dient nog te worden onderzocht alsook andere websites waaraan onze naam is verbonden.  Het door ons verzamelen van persoonsgegevens dewelke meestal door cliënten zelf wordt verstrekt en het gebruik dat KMO ACCOUNTING van die gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. KMO ACCOUNTING kan haar diensten niet aanbieden zonder dat cliënten persoonsgegevens verstrekken. De werkzaamheden van KMO ACCOUNTING zijn diensten waarbij KMO ACCOUNTING als gevolmachtigde optreedt alsof de cliënt de handelingen zelf heeft gedaan.  KMO ACCOUNTING levert deze inspanningen waarbij de verwerkerscontracten met andere organisatie in die zin dienen geïnterpreteerd te worden. Deze persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.  Ieder beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Op voorwaarde dat je je identiteit bewijst (bv. kopie identiteitskaart), kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan KMO ACCOUNTING uw persoonsgegevens komen inkijken op het kantoor. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.