KNVRO Kempen: wie zijn wij

Het Bestuur

Werkgroep 70-Jaar

Agenda

Fotoalbum Nieuwjaarsreceptie 2007

Fotoalbum ALV 2007

Fotoalbum - Verdun 22 - 23 september 2007

Links

KNVRO Kempen is de lokale Kempense afdeling van de Koninklijke Nationale Vereniging voor Reserve Officieren.
 
Onze kring richt regelmatig activiteiten is voor de leden 'Actieve' Reserve Officieren en leden op 'rust'.
 
Buiten militaire activiteiten worden er natuurlijk ook een aantal familiale activiteiten met een militair tintje ingericht die toegankelijk zijn voor alle leden en mogelijk ook familie, vrienden en kennissen.
 
De kring Kempen en zijn leden nemen ook regelmatig deel aan activiteiten ingericht door andere kringen of de overkoepelende nationale afdeling.
 
Bent u ook RESERVE OFFICIER (geweest)? Aarzel niet en contacteer ons. Via 'Contact' kan u een mail sturen aan onze voorzitter.
 
KNVRO Kempen wil op deze website naar 'buiten' treden. Deze website moet een modern communicatiemiddel worden.
 
Het is niet de bedoeling dat de website onze periodieke tijdschriften Flash en Mini-Flash vervangt. Hier zal u de meest recente informatie kunnen vinden die mogelijk te laat bij de redactie is aangekomen om in de Flash te publiceren.
 
Voor informatie kan u in bovenstaand menu op de gewenste knoppen drukken.
 
De periodieke tijdschriften Flash en Mini-Flash en dus ook deze Webflash van KNVRO Kempen is een informatiemiddel dat ter beschikking gesteld wordt aan RO, ROO, eenheden, militaire instanties en specifieke geadresseerden.
De auteurs dragen de volle verantwoordelijkheid van hun gepubliceerde artikelen.
Deze weerspiegelen dus niet noodzakelijk het standpunt van de redactieraad van KNVRO Kempen, noch van de verantwoordelijke uitgever, noch van de krijgsmacht.
 
Deze site groeit nog steeds en er wordt regelmatig aan gewerkt.
Daarvoor hebben we ook UW INBRENG nodig. Artikelen, verslagen van activiteiten, foto's enzomeer zijn altijd welkom.
Via 'Contact' kan u deze per mail sturen aan de webmaster of de voorzitter.
 
Bedankt alvast voor uw medewerking en inbreng
 
en veel leesplezier,
vanwege uw bestuur.