Beste lezer,


We hebben er eventjes op moeten wachten, maar eindelijk is de kogel door de kerk. De nieuwe coalitie is klaar. Er zijn duidelijke inhoudelijke afspraken.
We weten samen met onze coalitiepartner welke richting we uit willen. Er is ook bepaald wie de diverse taken op zich zal nemen.

Voor meer info kan u terecht op www.hamme.be.

Het nieuwe gemeentedecreet van de regering Leterme voorziet in een nieuwe functie binnen de gemeenteraad, met name die van voorzitter. Het is net die taak die mij wordt toebedeeld en die ik met beide handen zal aannemen.

Tot vandaag is in alle gemeenten de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad. De keuze om die taak te splitsen zal er voor zorgen dat er meer dynamiek in de raad komt en zal vermijden dat zoals nu alles naar en tegen de burgemeester gericht wordt.

Het zal mijn taak zijn om dit in goede banen te leiden. Of dit gaat lukken zullen we moeten afwachten. Het startschot wordt in elk geval gegeven op 02 januari 2007 om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Deze installatievergadering is openbaar dus als je zin hebt om dit mee te maken, dan bent u van harte welkom.

Ik hoop ook tegen dan klaar te zijn met mijn nieuwe site.Groetjes


Koen