Home
geschiedenis
formules
bewijzen
weetjes
het getal
kwis
poŽzie
literatuur
links
news

Pi


3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164...


Deze site is een klein eerbetoon aan het mooiste irrationele, transcendentale getal in het universum dat op natuurlijke wijze in allerlei wetenschappelijke disciplines opduikt.

De definitie van p is de verhouding van de omtrek tot de diameter van een perfecte cirkel. Over de laatste 4000 jaar werd naar de numerieke waarde van dit getal gezocht, in 1999 werden de eerste 206 biljoen cijfers na de komma berekend. Bij onderzoek van deze cijfers kon men geen structuur vinden, toch is p overal om ons heen aanwezig.

Deze jaarlijkse feestdag vindt plaats op 14 maart (3.14), toevallig ook de verjaardag van Einstein. De feestelijkheden beginnen stipt om 1 uur 59. Er zijn p-liederen, p-spelletjes, .. allemaal georganiseerd door het Exploratorium van San Francisco.

Er bestaat een methode om de n-de hexadecimaal van p te vinden zonder de vorige te berekenen, je kan meehelpen om de 250-trillioenste (2,5 . 1014) hexadecimaal te vinden op de site van PiHex.

p wordt ook Archimedes' constante (in engelstalige landen) of Ludolphs constante (in duitstalige landen) genoemd.

laatste update : 17-12-99   -  mail_pi