HOME

LEESVAARDIGHEID: theoretische beschouwingen

 

ALGEMEEN POňZIE PROZA DRAMATIEK

Lyriek

Ridderroman

Tot de 18de eeuw

Griekse drama

Epiek

Karelepiek

Realisme en natur

ME drama

Dramatiek

Religieuze epiek

Het interbellum

De renaissance

Dramatiek(dram sit)

Burgerliteratuur

Roman na WOII

18de en 19de eeuw

Rijm

ME Lied

Postmodernisme

20ste eeuw

Beeldspraak

De rederijkers

Multatuli

Oef op lit. stromingen

Humor

De renaissance

   

Lit.stromingen

De Gouden Eeuw

   
 

De Romantiek

   
 

Guido Gezelle

   
 

De Tachtigers

   
 

Van Nu en Straks

   
 

Expressionisme

   
 

Interbellum

   
 

PoŽzie na WO II

   
 

PoŽzie na WOII 

   
       

 

II. LEESVAARDIGHEID: studie van teksten

De links hieronder verwijzen naar de studie van teksten die bij de theorie horen. Je kan van hieruit naar de teksten gaan. Ook bij de theorie is een link voorzien naar de bijbehorende teksten. Links naar aanvullende teksten vind je alleen hier.

1. Algemeen (4D)

  1. Stijlvergelijking wetenschappelij proza - literair proza - verzen: Dementie - De zaak Alzheimer (Geeraerts)

  1. Proza en poŽzie: De Butler (R Dahl) - Het einde ( Lucebert) - ballade van de huisvrouw (P Lasoen)

  1. Epiek: Reynaert de Vos (zie ook bij 2: poŽzie) - Het kleine rijk (sprookje) - De hond in het lege huis (Koolhaas) - Oeroeg (H.Haasse)
  1. Lyriek: gedichten van Jo Govaerts - J Herzberg - L Gruwez - Armando - P Van Ostayen
  1. Dramatiek: zie handboeken: Witboek 4 en Werkboek Witboek 4: oa Frederico Garcia Lorca - E. Ionesco - Dario Fo - B. Brecht
  1. Humor: Het wonderkind (G Bomans) Ė Parkeren (P van Rompaey)

 

2. PoŽzie (5D en aanvullend Nederlands)

1. Karel ende Elegast

 2. Van den vos Reynaerde

4. Beatrijs

3. Reinaert (aanvullend Ned)

6. Van 2 conincskinderen

5. Egidius

8. Villon: Ballade  concours te Blois

7. Shakespeare: sonnet

10. P.C.Hooft: Geswinde grijsaart

9. Bredero: vroegh in den dageraedt

12. Vondel: Kinderlijck

11. Luuk Gruwez: Sourdine

14. Byron: She walks in beauty

13. Huygens: Op de dood van Sterre

16. Gezelle: bonte abelen

15. Gezelle: den avond komt zo stil

18.Gorter: Mei

17. Kloos: Ik ben een God - Avond

20. Van Ostayen: Vers6

19. Van de Woest: Wijding  mijn vader

22. Van Ostayen: polonaise

21. Van Ostayen: Boem Paukeslag

24. Nijhoff: de wolken

23. Marsman: Lex Barbarorum - Vlam

26. J Engelman: En rade

25. Achterberg: het einde- nameloze

28. J T'Hooft: en wat dan ?

27. Lodeizen: oneerlijk zeemansgraf

30. Coninck: Je truitjes - verjaardagsvers

29. P. Snoeck: Een zwemmer is een ruiter

32. H. Andreus: 2 gedichten

31. Claus: Marsua

3. Proza en Dramatiek (6D en aanvullend Nederlands)

1. G. Flaubert: SalammbŰ

2. E. Zola: L'Asommoir

3. C. Buysse: het recht van de sterkste

4. W. Elsschot: Lijmen

5. T.S.Eliott: Burnt Norton

6. J. Hamelinck: De vijand

7. G. Walschap: Houtekiet

8. G. Reve: De avonden

9. H. Claus: De verwondering

10. J. Geeraerts: Ik ben maar een neger

11. H. Mulisch: De aanslag

12. M. van Paemel: De vermaledijde vaders

13. P. SŁskind: Het Parfum

14. U. Eco: De naam van de roos

15. H. Claus: Omtrent deedee - Interieur

16. Mariken van Nieumeghen

17. Shakespeare: Hamlet

18. P.C.Hooft: Warenar

19. H. Ibsen: Spoken - Nora

20. C. Buysse: Het gezin van Paemel

21. H. Claus: De dans van de reiger

22. Crisis en kaalhoofdigheid

23. Multatuli: Max Havelaar

24. Marga Minco: de andere kant

25. Clem Schouwenaars: de vogelspin

26. F. Borderwijk: Bint

27. Shakespeare: Hamlet

28. PoŽzie na WO II ( aanvul 6D)

4. Bespreking van zakelijke teksten ( zie ook 'Schrijven')

1. Science Fiction

2. Niet alle jongeren horen op school thuis

3. Het probleem van de ontwikkelingslanden

5. Tabak

4. Smurfentaal  

 

HOME