HOME

 

1

Lezen: Blok 1: Roman tot 18de eeuw - realisme en naturalisme

Pag

 

Blok 2: Cyriel Buysse

Pag

2

Spelling.

Pag

3

Taalbeschouwing: Hoe verwerven mensen hun taal

Pag

4

Schrijven: Het essay

Pag

5

Het interbellum: proza

Pag

6

Taalbeschouwing: Blok 1: lexicografie.

Pag

 

Blok 2: Taalverwantschap

Pag

7

De roman na WO II: Blok 1: achtergronden

Pag

 

Blok 2: de roman als autobiografisch concept

Pag

 

Blok 3: het post-modernisme - de internationale scŤne

Pag

8

Schrijven: het interview

Pag

9

Spelling

Pag

10

Taalvariatie: blok 1: algemeen: sociaal bepaald: klasse en beroep

Pag

 

Blok 2: sekse: mannentaal en vrouwenpraat

Pag

 

Blok 3: situationeel bepaald: stijl en register

Pag

 

Blok 4: geografisch bepaald: dialecten

Pag

11

Dramatiek: blok 1: Oudheid en ME

Pag

 

Blok 2: renaissance.

Pag

 

Blok 3: 19de eeuw

Pag

 

Blok 4: Modern toneel

Pag

12

Taalbeschouwing: de redenering: soorten en fouten tegen

Pag

13

Taalbeschouwing: publicitair en politiek taalgebruik.

Pag

 

 

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6/LWVak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: september

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie Door

Afgewerkt
Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid

BLOK 1: Roman tot de 18de eeuw - realisme en naturalisme + teksten: Flaubert - Zola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

P

Syllabus pag 2-3
Lemma 6 pag 26-28
PC: leesvaardigheid - theoretische beschouwingen: tot de 18de eeuw Realisme en naturalisme

OriŽntatieopdracht

40'

Zelf/elkaar/ sleutel lkr

 

2

 

G4

Lemma 6 pag 29-31 en pag 32-35

Opdracht 1

65'

Controle: PC:
Flaubert
Zola

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6Dwis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: september

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

      VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid
Blok 2: Cyriel Buysse: Het recht van de sterkste
       
1   A   video: het naturalisme +
luistervaardigheidstoets
50    
2   klassikaal
I
  leraar schetst achtergronden 30    
3   A Lemma 6 pag 40-43 Lees het uittreksel uit "Het recht van de sterkste" van Buysse + de theorie op pagina 40 15    
4   G4 Lemma pag 44 beantwoord de vragen 1tem 8 ( niet vraag 7) 40 sleutel: PC  
5   A Lemma 6 pag 28 Probeer voor Zola  - Flaubert en Buysse het raster in te vullen 10' zelf: controle: zie hierboven  
6   AT   Toets: realisme en naturalisme + teksten 25' leraar  

 

STUDIEWIJZER Klas: 6Dwis8/6 - LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft september

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie   Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

      VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing Blok : Hoe verwerven mensen hun taal        
1   G4   OriŽnteringsopdracht 20' zelf/elkaar/
leraar
 
2   A GN: deel Taal pag 13-14 Opdracht 1 20' zelf/ controle
PC: taalbeschouwing 
opdracht 10
 
3   A GN pag 15-17 opdracht 2 15'    
4   A GN pag 17-18 opdracht 3 10'    
5   G3 GN pag 18-20 opdracht 4 50' leraar  
6   G2 audiocassette: fragmenten kindertaal
syllabus pag 30-34
pc: taalverwerving fragmenten
opdracht 5 50' pc: taal
oefening op taalverwerving
 
7   AT   TOETS: hoe verwerven mensen hun taal      

STUDIEWIJZER Klas: 6Dwis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode:2de helft september

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

      VAKONDERDEEL: Spelling
spellingblok
       
1   A/G4 PC: artikel: Met het groene boekje naar de toets oriŽntatieopdracht: PC:
25' zelf/elkaar afgewerkt
4/10/00
2   G4   opdracht 1 20'    
3   P syllabus pag 87 tem 91 opdracht 2 60' zelf/elkaar
controle PC:
spelling
 
4   AT PC: koppelteken - deelteken TAAK:  30'    

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6/LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 1ste helft oktober

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Schrijfvaardigheid
Blok 1: het essay

       

1

 

A

opdrachtenblad

oriŽnteringsopdracht

20'

Zelf/elkaar

 

2

 

P

Lemma 6 pag 343

Opdracht 1: zie opdrachtenblad

25'

Zelf/elkaar
Controle: PC: oplossing

 

3

 

G4

Lemma 6 pag 353 - 355:

Opdracht 2: zie opdrachtenblad

50'

Sleutel lkr (c)

 

4

 

P

 

TAAK: opdracht 3

50'

Leraar

 

5

 

G4

Lemma 6 pag 359 - 361

Opdracht 4

40'

Sleutel leerkr (c)

 

6

 

G4

 

Opdracht 5

10'

Zelf/elkaar

 

7

 

A

 

TAAK: Opdracht 6

50'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft oktober

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid
Blok 1: het interbellum: proza

       

1

 

klassikaal

Video: het interbellum

oriŽntatieopdracht
Leerlingen kijken naar video

50'

   

2

 

G4

Syllabus pag 4-5: het interbellum
Lemma 6 pag 57-61(bovenaan)
PC: het interbellum

Opdracht 1: zie opdrachtenblad

35'

Sleutel lkr

 

3

 

G4

Lemma 6 pag 61 - 66

Opdracht 2: zie hierboven

45'

Zelf/elkaar
Controle: PC: opl

 

4

 

G4

Lemma 6 pag 69-74

Opdracht 3: zie hierboven

30

Zelf/elkaar
Controle: PC: opl

 

5

 

A/G4

Gedifferentieerd Ndls: verhalend proza: pag 30-33

Opdracht 4: zie hierboven

40'

Zelf/elkaar
Controle: PC:opl

 

6

 

A

Syllabus: Jacques Hamelinck: De vijand pag 22-23
PC: psychoanalytische theorie Freud

Opdracht 5: zie hierboven

25'

Zelf/elkaar: controle: idem

 

7

 

P

PC: intranet

Opdracht 6: verdiepingsopdracht: zie hierboven

40'

1.oplossing
2. zie analyse "Droomschuim"

 

8

 

T

 

TOETS

30''

   

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 - LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: november

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing
BLOK 1: Lexicografie

       

1

 

A


PC Hemelse dauw

OriŽntatieopdracht: zie opdrachtenblad

30'

Zelf

 

2

 

G/1ste helft

Lemma 6 pag 421 - 422
Opdrachtenblad

Opdracht 1

50'

Zelf/Elkaar
Controle: PC
lexicografie

 
   

G/2de helft

Idem

Opdracht 1

idem

Zelf/Elkaar
Controle: PC
lexicografie

 

3

 

A I

 

Opdracht 2: presentatie - opdrachtenblad

30'

Zelf/elkaar

 

4

 

G4

Lemma 6 pag 423 - 424

Opdracht 3: opdrachtenblad

50'

Zelf/elkaar
Controle: PC:
Vreemde woorden

 

5

 

G4

Lemma 6 pag 425

Opdracht 4: opdrachtenblad

40'

Zelf/elkaar
Controle PC: taaloverbrug

 

6

 

T

 

Toets

20'

Leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 - LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft november

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing
BLOK 2: Taalverwantschap

       

1

 

A

Lemma 6 pag 426

Opmerking: pagina's 426-435 staan samengevat in je syllabus pag 35-37: daar te leren.
theorie ook op pc: taalverwantschap1 en taalverwantschap2

OriŽntatieopdracht:  opdrachtenblad

20'

Zelf - PC:
Taalverwantsch

 

 

2

 

G4

Lemma 6 pag 427 - 428

Opdracht 1

30'

Zelf/elkaar
PC: controle:
taalverwantsch

 

3

 

G4

Lemma 6 pag 428 - 430

Opdracht 2

30'

Zie hierboven

 

4

 

G2

Lemma 6 pag 431 - 434

Opdracht 3

35

Zelf/elkaar:
PC: controle:
Indogermaans

 

 

5

 

G2

Lemma 6 pag 435

Opdracht 4

25'

Zie hierboven

 

6

 

A I

 

Presentatie: opdracht 5

15'

Elkaar/leraar

 

7

 

A T

 

Toets

25'

Leraar

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft november

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd


Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid: literatuurgeschiedenis: de roman na WO II
BLOK1: achtergronden

   
 

1

 

A/G2

PC: intranetlinks

OriŽnteringsopdracht

40'

Zelf/elkaar

 

2

 

A

PC: IV: literatuur na WO II ( ook in je syllabus pag 6-7 maar dan zonder links)

Opdracht 1

40'

Oplossing: zie PC: vraag link aan leraar

 

3

 

2 groepen

Lemma 6 pag 98 - 101
Lemma 6 pag 110 - 113
PC: de verwondering

Opdracht 2

50'

Oplossing: zie PC: link bij leraar

 

4

 

A

 

Opdracht 3: presentatie

35'

Zelf/elkaar

 

5

 

TA

 

Toets over voorgaande

25'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: januari 2006

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid: literatuurgeschiedenis: de roman na WO II
BLOK 2: de roman als autobiografisch concept -

       

1

 

A

Lemma 6 pag 119 - 120
PC: literatuur na WO II

OriŽnteringsopdracht

50'

Zelf/elkaar
Sleutel lkr

 

2

 

 

3 groepen

Lemma 6 pag 120-123
Lemma 6 pag 128-132
Lemma 6 pag 140-144

Opdracht 4

60'

Zelf/elkaar
PC: vraag link aan leraar

 

3

 

A

 

Opdracht 5: presentatie

40'

   

3

 

 

G4 T

PC: H Mulisch
PC: Van Paemel
PC: Geeraerts

Opdracht 6: schrijfopdracht

60'

Leraar

 

4

 

A T

 

Toets (inclusief oriŽnteringsopdracht)

25'

Leraar

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode:januari 2006

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid: literatuurgeschiedenis: de roman na WO II
BLOK 3: het postmodernisme - de internationale scŤne

       

1

 

A

Film: video: De naam van de roos - Umberto Eco

OriŽnteringsopdracht

140'

Zelf/elkaar
Sleutel lkr

 

2

 

G4

PC: het postmodernisme syllabus pag 8-9
Gefifferentieerd Nederlands: proza - pag 14-20

Opdracht 7

75'

Zelf/elkaar
PC: oplos

 

3

 

A

Syllabus: pag 18 ev. en PC: de naam van de roos
PC: intertekstualiteit:

Opdracht 8

50'

Zelf/elkaar

 

4

 

G4

Lemma 6 pag 153 - 156

Opdracht 9

50'

Zelf/elkaar
Vraag links aan leraar.

Afgewerkt
29/1

5

 

A T

 

Toets (inclusief oriŽnteringsopdracht)

25'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: eind januari

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Spelling: woorden van vreemde afkomst

       

1

 

A

PC: artikel: Groene Boekje overrulede politieke klasse

OriŽntatieopdracht

35'

Zelf/elkaar

 

2

 

A

 

Opdracht 1

10'

Zelf/elkaar
C:\My Intranet\vum\www.vum.be\
spel2.html

 

3

 

P

Syllabus pag 97-99
PC: vreemde woorden
PC: Engelse ww

Opdracht 2

50'

Zelf/elkaar
PC: vreemd w
PC: Engelse ww

 

4

 

AT

 

Dictee + correctie

40'

   

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 - /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: februari 2006

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk

     

VAKONDERDEEL: Schrijfvaardigheid:
Het interview

.

 

     

1

 

A

Opdrachtenbladen

OriŽnteringsopdracht

15'

Zelf/elkaar

 

2

 

G4

Lemma 6 pag 366 - 370
encyclopedie

Opdracht 1

75'

Zelf/elkaar
PC: oplos

 

3

 

P

Lemma 6 pag 371

Opdracht 2

25'

Zelf/elkaar
PC: oplos

 

4

 

A

Taak

Opdracht 3

60'

leraar

 
5   A Taak Opdracht 4 35' leraar  

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: februari

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

 

 

   

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing:
Taalvariatie:
Blok 1: Algemeen - sociaal bepaald: klasse - beroep

       

1

 

A

Lemma 6 pag 464 - 465

OriŽntatieopdracht

40'

Zelf/elkaar

 

2

 

P

PC: sociolinguÔstiek
Syllabus pag 51

OriŽnteringsopdracht 2

10'

Klassikaal
(later bij blok 4: dialectologie)

 

3

 

G4

Lemma 6 pag 465-468 (bovenaan)

Opdracht 1

40'

Zie PC: oplos

 

4

 

G4

PC: taalkringen

Opdracht 2

35'

Vraag sleutel aan lkr

 

5

 

AT

 

Toets vaktaalkringen

35'

Leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 - /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: maart

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing: Taalvariatie
Blok 2: sociaal bepaald: sekse

       

6

 

2 groepen

Syllabus pag 43-44
PC: vrouwentaal en mannenpraat

OriŽnteringsopdracht

50'

Zelf/elkaar;PC:
vrouwentaal

 

7

 

A

Lemma 6 pag 469 :Sekse tot pag 472: taalseksisme

Opdracht 3

35'

Zelf/elkaar: vraag 1: leraar

 

8

 

G4

Lemma 6 pag 473
Gedifferentieerd Ndls Taal pag 27 - 28

Opdracht 4

45'

Gediff Ndls: oplos
Lemma: zelf

 

9

 

A

Syllabus: pag 45 - 46
PC: bijkomende opdrachten

Verdiepingsopdracht

20'

PC: oplossing

 

10

 

AT

 

Toets

35'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6/LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: maart

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing: taalvariatie:
Blok 3: situationeel bepaald: stijl en register

       

11

 

A

Lemma 6 pag 474 - 476

OriŽntatieopdracht

20'

Zelf/elkaar - vraag aan leraar

 

12

 

G4

Gedifferentieerd Nederlands pag 45 - 46: 3.1

Opdracht 5

50'

Zelf/elkaar
PC: oplossing

 

13

 

P

PC: oefening op register

Opdracht 6

20''

zelf/elkaar
PC: oplossing

 

14

 

G4

Gedifferentieerd Ndls pag 46-47
PC: stijl

Opdracht 7 = TAAK

60'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6/LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: maart

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing: taalvariatie
Blok 4: geografisch bepaald: dialecten

       

15

 

G4

Audiocassette
PC: oplossing

OriŽntatieopdracht

70'

PC: oplossing

 

16

 

P

Lemma 6 pag 479 - 481

Opdracht 8

40'

zelf/elkaar
vraag link lkr

 

17

 

P

GN pag 37 - 40
PC: dialectologie

Opdracht 9

50''

Zelf/elkaar

 

18

 

klassikaal

Syllabusblad interview ( zie blok 1)

Opdracht 10

50'

Elkaar

 
19   G4 pc: Het Gents dialect Opdracht 11 30' pc: oplossing  

19

 

G4

Syllabus pag 49-50
PC: dialectteksten

Verdiepingsopdracht

50'

Controle PC:oplossing

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: maart

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leerrmiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

 

 

   

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid: Dramatiek:
Blok 1: Ontstaan en Middeleeuwen

       

1

 

A

 

OriŽntatieopdracht

40' + 10'

Zelf/elkaar/lkr

 

2

 

P

Lemma 6 pag 213 - 216 en pag 223
PC: dramatiek of syllabus pag 10-11

Opdracht 1

35'

Zelf/elkaar

 

3

 

G4

Lemma 6 pag 232 - 233 - PC: middeleeuwse drama
Lemma 6 pag 234 - 240: Marieken van Nieumeghen

Opdracht 2

75'

PC: oplossingen

 

4

 

TA

 

Toets

30'

Leraar

 

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft april

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid:
Dramatiek.
Blok 2: Renaissance

       

5

 

P

Syllabus pag 12-13 en PC: de Renaissance

OriŽntatieopdracht

40'

Zelf/elkaar

 

6

 

G4

Lemma 6 pag 268 - 272: Shakespeare
PC: Hamlet

Opdracht 3

50'

PC: oplossing

 

7

 

G4

Lemma 6 pag 256 - 259: Hooft

Opdracht 4

50'

PC: oplossing

 

8

 

A

PC: intranet

Opdracht 5

65'

leraar

 

9

 

AT

 

Toets

30

leraar

 

 

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft april

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

 

 

 

 

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid
Dramatiek:
Blok 3: 19de eeuw

       

10

 

P

Syllabus pag 14 en PC: 19de eeuw

OriŽnteringsopdracht

35'

Zelf/elkaar

 

11

 

G4

Lemma pag 275 - 278
PC: Spoken

Opdracht 6

65'

PC: oplossing

 

12

 

klassikaal

video

Video: Het gezin van Paemel

120í

   

13

 

G4

Lemma pag 282 - 286
PC: Het gezin van Paemel

Opdracht 7

65'

PC: oplossing

 

14

 

AT

 

Toets

30'

leraar

Afgewerkt
02/05

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 2de helft april

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie
Door

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Leesvaardigheid
Dramatiek:
Blok 4: moderne toneel

       

15

 

P

Syllabus pag 15-17 en PC: moderne toneel
Lemma pag 292

OriŽnteringsopdracht

40'

Zelf/elkaar

 

16

 

G4

Lemma 6 pag 314 - 318

Opdracht 8

65'

PC: oplossing

 

17

 

A

Syllabus pag 24 - 28 ( vraag 1)
pc: vraag 2

Verdiepings- en syntheseopdracht

50'

PC: oplossing

 

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6 - /LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: 1ste helft mei

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing:
De redenering: soorten en mogelijke fouten.

       

1

 

2 groep
in groep : P

Lemma 6 pag 348 - 349 (bovenaan)

Opdracht 1

40'

Zelf/elkaar
PC: oplossing

 

2

 

P

Lemma 6 pag 349 - 350

Opdracht 2

40'

Zelf/elkaar
Oplossing PC voor vraag 1

 

3

 

P

Pc: de redenering
Syllabus pag 49-50

Opdracht 3

35'

Oplossing PC

 

4

 

G4

PC: fouten tegen de redenering
Syllabus pag 39/PC: oefening

Opdracht 4

40'

Oplossing PC

 

5

 

AT

Lemma 6 pag 350 - 351: TAAK

Opdracht 5

40'

leraar

 

 

STUDIEWIJZER Klas: 6D Wis8/6/LW Vak: Nederlands Leerkracht: K. Van de Velde Periode: mei 

 

 

Datum

Vorm

Onderwerp & Leermiddelen

Leerlingactiviteit
Deadlines

Tijd

Evaluatie

Afgewerkt
Datum
Paraaf lk.

     

VAKONDERDEEL: Taalbeschouwing:
Publicitair en politiek taalgebruik

       

1

 

G4

Gedifferentieerd Ndls pag 48-51 (1ste kolom)

OriŽnteringsopdracht

50'

Zelf/elkaar

 

2

 

G4

GN pag 49-5 

Opdracht 1

35'

Zelf/elkaar

 

3

 

G4

GN pag 51 en video

Opdracht 2

35'

Zelf/elkaar

 

4

 

P

Syllabus pag 54-55 en/of PC publicitair
PC: reisbrochures

Opdracht 3

35'

Zelf/elkaar
PC: oplos

 

5

 

P

Syllabus pag 56 en/of PC: oefening

Opdracht 4

30''

Zelf/elkaar
Pc: oplos

 

6

 

G4

Syllabus pag 57-60 en 99 ev
PC: reclame: algemeen

Opdracht 5

50'

Zelf/elkaar
PC: oplos

 

7

 

AT

 

TOETS

25'

leraar