Verlenging Expresweg

Tijdens het openbaar onderzoek in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie Antwerpen vroegen de Rupelgemeenten een ontsluiting van de industriezone Krekelenberg naar de E19.  Hiertoe wilden ze de Expresweg verlengen tot aan de westzijde van de A12.  Het Vlaams Gewest ging ondanks massaal protest o.a. uit Kontich in op dat verzoek.

Streefbeeldstudie

Beschrijving van A12 naar E19

De nieuwe weg N171 start in het industriegebied Krekelenbrug en kruist de A12 iets ten noorden van het ziekenhuis.  Er wordt een groot rond punt voorzien boven de A12 dat zorgt voor de verbinding van deze N171 met de N177 (de zijbanen van de A12).  De nieuwe weg blijft over haar volledig traject ten noorden van de oude spoorwegberm.  Deze oude spoorwegberm blijft behouden als groene fietsverbinding.  Er wordt geen aansluiting voorzien van de woonwijk Kleine Landeigendom, Reet op de N171.  De N171 wordt aangelegd als een doorgangsweg maar met slechts één rijvak per rijrichting.

Het eerste knooppunt wordt Reet station genoemd.  Op die plaats wordt er een groot rond punt voorzien.  Er wordt ook een parking voorzien voor overstap op een snelbuslijn naar het westen van Brussel.  Fietsers passeren veilig via fietstunnels.  Ook het stuk Expresweg tot aan de Keizershoek wordt gehalveerd in breedte.  De andere weghelft wordt benut als fiets-, wandel-, skate- en rolschaatsruimte (zie foto links).

Het kruispunt met de Keizershoek vervalt.  Een beetje verder wordt er een rond punt voorzien voor aansluiting van de bestaande industriezone Satenrozen enerzijds en een mogelijke uitbreiding van industriezone ten zuiden van de Expresweg (naast Agora, gebied tussen Keizershoek en Expresweg).

Nog wat verder oostwaart komt er opnieuw een rond punt met zeker de aansluiting van de op- en afrit E19, maar mogelijk ook een verbinding naar Agora en de omliggende toekomstige industriezone.

Industrie naast Satenrozen - Windenergie bij Satenrozen

Het middelste rond punt op de kaart rechts vormt het basisvoorstel voor ontsluiting van de industriezones ten noorden en ten zuiden van de Expresweg.  Hiertoe zou er wel een gebouw verplaatst moeten worden.

Er werd daarom ook een variante ontwikkeld met een aansluitingsweg via de parking van Massive.

Het zuidelijk industriegebied (naast Agora) kan ook ontsloten worden via het rechtse rond punt (op- en afrit E19).