Zangkoor Jovo Sas Bredene

Het was reeds enige tijd geleden dat nog een eigen koor op de parochie sint-Jozef zijn stem liet horen. Toen echter in augustus 1974 een jonge zeer dynamische medepastoor op de parochie werd benoemd werd het algauw duidelijk dat er één en ander met de vieringen zou veranderen In de loop van 1975 bracht E.H. Fernand Marechal enkele mensen bij elkaar en werd er gestart met een gemengd koor bestaande uit jongeren en volwassenen. Moderne en ritmische nederlandstalige liederen werden aangeleerd en weldra kon een eerste optreden in onze parochiekerk plaats vinden. Fernand was hiermee dan ook de stichter en onze eerste koorleider.
Meer jongeren en volwassenen kwamen het koor versterken. Enige muzikale kennis was niet van doen. Alles werd op het gehoor aangeleerd. Sommigen beweerden dat wannneer het koor zong, er toen minder lege stoelen in de kerk te vinden waren.

Heel wat liederen werden overgenomen van het jongeren koor Jevoa uit De Zilk en Vogelenzang uit Nederland waar de zus van Fernand haar inbreng had. Het was dan ook voor ons een groot genoegen dat dit koor in onze parochiekerk een misviering kwam opluisteren. Het vernieuwde kerkorgel bleek niet het ideale instrument te zijn om onze ritmische liederen
te begeleiden.
Een synthesizer was beter aangewezen. Ook een drumstel werd er aan toegevoegd zodat iedereen zich beter aan het ritme kon houden en de samenzang ten goede kwam. Voor speciale gelegenheden werd ook nog beroep gedaan op de gitaar, de dwarsfluit en de saxofoon.
Later, met de aankoop van een nieuwe synthesizer met heel wat meer mogelijkheden, verdwenen geleidelijk deze instrumenten uit het koor. Het was voor ons een grote eer toen we met het optreden bij de vormselviering in 1985 de gelukwensen mochten ontvangen van onze bisschop mgr Roger Vangheluwe voor de mooie uitvoering en tevens voor ons 10-
jarig bestaan. Een naam hadden we nog niet voor het koor. Bij navraag bij de koorleden kwamen heel wat voorstellen binnen (o.a. de ferriaantjes, een cantabile, het st-jozefkoor,en vele andere) We bleven het echter gewoon houden en geinspireerd door het nederlandse jongeren koor werd het JOVO-SAS.