Verenigingen

Sint-Stevensgilde

De Sint-Stevensgilde is een parochiaal zangkoor met traditie, die naar men zegt, tot in de Middeleeuwen teruggaat. Sinds 1982 groeide het koor gestaag, met hoogten en laagten.
Op haar repertorium staan korte werkjes van Mozart, Bach, Schubert, Haendel, Brahms maar ook van moderne toondichters zoals Bikkembergs, Schollaert, …
Het koor wordt op het orgel begeleid door Boud Van Wambeke en occasioneel door Hans Dewit. De dirigent is Jan Moeyersons.
De Sint-Stevensgilde maakt er een punt van om de liturgische vieringen van de hoogdagen piekfijn te verzorgen. Je kan het koor ook vragen voor speciale gelegenheden, zoals een trouw, een doop, … Zulke aanvragen moeten wel enkele maanden op voorhand gebeuren, want het vraagt voorbereiding, en soms kan het niet.
Als je graag aan kwalitatief hoogstaande koorzang wil meedoen, dan ben je in het koor hartelijk welkom. Voor contacten kan je terecht bij de koorleden die je toevallig kent, of bij
Jan Moeyersons
Stationsstraat 20
3060 Korbeek-Dijle
016 47 12 52

Sint-Stevensgilde
Sint-Stevensgilde in actie

Werkgroep Liturgie

Ooit heb je een lied gezongen om te vertellen wat niet verteld kan worden.
Ooit heb je een kus gegeven om te uit te leggen wat niet uitgelegd wordt.
Ooit heb je een bloem gekregen die je liet dromen wat niemand ooit dromen kan.
Ooit heb je een geschenk gegeven...
Mensen gebruiken woorden, liederen en symbolen om het onzegbare te zeggen.
Gelovigen gebruiken woorden, liederen en symbolen om
"De Onzegbare" aan mekaar te vertellen.
De Werkgroep Liturgie probeert enkele keren per jaar
precies dat te doen in de vieringen:
in woorden, liederen en symbolen van vandaag
te verhalen over God die ons zo nabij is.
Ben je ook geboeid door een nieuw en oud verhaal ? Geef ons een seintje !
Leden Maria Maginelle Nijvelsebaan 80
3060 Korbeek-Dijle
016-47 18 54
Myriam Maginelle Ormendaal 33
3060 Korbeek-Dijle
016-22 65 29
Jo Devos Kleine Hollestraat 11
3060 Korbeek-Dijle
016-47 20 37
Gard Vermeulen Dam 2
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 62
Bloemschiksters Marie Louise Goossens Stationstraat 20
3060 Korbeek-Dijle
016-47 12 52
Maria Vanderzeypen Nijvelsebaan 226
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 38
En hier past ook een groot "DANK U WEL"
aan iedereen die het verhaal mee maakt :
met een bloemstuk of een gelezen woord,
met een blij lied of een rake tekening,
met een altaargave of de feestdrank,
met duizend kleine dingen ...
Het is zo heerlijk samen te geloven in een nieuwe wereld.

Ziekenzorg

Ziekenzorg Ziekenzorg is een organisatie met een hart voor anderen. Die een oor en oog hebben voor (chronische) zieken en gehandicapte mensen waarvan sommigen in vereenzaming leven. Discretie is de voornaamste eigenschap in het bezoekwerk, met aandacht voor de persoonlijke levenssfeer.
Vrijwilligers zijn mensen die uit vrije wil en overtuiging zieke mensen een hart onder de riem steken; met een enthousiaste ploeg vrijwilligers een aantal activiteiten organiseren voor de zieken.
Men wordt vrijwilliger omdat men zich graag inzet voor anderen, maar ook omdat men het zinvol vindt voor zichzelf, om zo nieuwe dingen te leren en nieuwe ervaringen op te doen. En het is altijd leuk deel uit te maken van een groep gemotiveerde mensen en zelf te kunnen kiezen hoeveel tijd je voor "Ziekenzorg" wil vrijmaken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Voorzitster Myriam Toeloose Sint-Jansbergsesteenweg 580
3001 Heverlee
016-20 13 98
Medevoorzitster Martine Vandermueren Bertemseweg 2A
3060 Korbeek-Dijle
016-47 32 24
Bestuursleden Hilde Pollaris
Rachel Dottermans
Chantal Desmedt
Marie-Louise Goossens
Anne-Cécile Mullenders

KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen)

KVLV Het KVLV-Korbeek-Dijle werd opgericht in 1911, en dit als één van de eerste KVLV-afdelingen. Tot 1971 heette het KVLV: de Boerinnenbond. In 2005 werd het: KVLV, vrouwen met VAART.
We hebben op dit ogenblik bijna 100 leden.
Elk werkjaar organiseren we verschillende activiteiten: cursus beter bewegen, kooklessen, bloemschikken, knutselen, informatieavonden rond gezondheid, een uitstap ... Onze leden krijgen elke maand het ledenblad “Vrouwen met VAART” in de brievenbus. KVLV-uitgaven zoals Ons Kookboek, Ons Bakboek, ... kunnen onze leden kopen aan promotieprijzen.
KVLV-nationaal biedt ook gezinshulp aan.
De bestuursleden van KVLV-Korbeek-Dijle zijn:
Voorzitster Inge Letellier Ormendaal 30
3060 Korbeek-Dijle
016-20 20 17
Secretaresse, gewestbestuurslid Veerle Letellier Nijvelsebaan 207
3060 Korbeek-Dijle
016-47 78 99
Andere bestuursleden Lea De Bontridder Nijvelsebaan 207
3060 Korbeek-Dijle
016-47 78 99
Maria Robijns Sint-Jansbergsestw 489
3001 Heverlee
016-20 59 67
Rosette Vlasselaer Nijvelsebaan 121
3060 Korbeek-Dijle
016-47 18 37
Suzanne Wauters Langerodestraat 32
3040 Neerijse
016-47 20 30
Rosine Letellier Bertemseweg 3
3060 Korbeek-Dijle
016-47 27 34
Kristien Peeters Veeweide 17
3060 Korbeek-Dijle
016-47 08 31
Filo Stas Veeweide 34
3060 Korbeek-Dijle
016-47 13 11
Linda Vanderstappen Nijvelsebaan 54
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 48

Landelijke Gilde

Landelijke Gilde De Landelijke Gilde biedt u een kans tot vorming en ontspanning in groep.
Niet alleen de enkele landbouwers komen er als mens aan hun trekken, maar met hen - en thans vooral - allen die wonen en leven in ons landelijk dorp.
Wij zijn een beweging die uw belangen en deze van het platteland verdedigt.
Kent u iemand uit uw familie, uw vriendenkring of uit uw buurt die ook lid wil worden van onze Landelijke Gilde ? Laat het ons weten ! Hij betaalt de eerste keer slechts de helft van het lidgeld! Welkom!
Voorzitter Dirk Van Laer Nijvelsebaan 160
3060 Korbeek-Dijle
016-47 30 21
Secretaris Marc Paulus St.Jansbergsesteenweg 489
3001 Heverlee
016-20 59 67
Andere bestuursleden Wouter Fock Nijvelsebaan 126
3060 Korbeek-Dijle
016-47 37 28
Georges Volders Kostersberg 3
3060 Korbeek-Dijle
016-47 31 53

Chiro

Chiro Chiro? Dat is spelen tot je er bij neer valt.
Chiro? Dat is luider zingen dan gelijk wie.
Chiro? Dat is op tocht gaan naar plaatsen
waar nog niemand is geweest.
Chiro? Dat is samen op bivak gaan,
met de tent en heel veel vrienden.
Chiro? Dat is iedere zondag opnieuw gekke dingen doen.
Chiro? Dat is je leiding voor de gek houden.
Chiro? Dat is versteld staan dat die er ook nog mee kan lachen.
Chiro? Dat is dingen doen die daarvoor niet mogelijk leken.
Chiro? Dat is meer afwas doen dan anders op een heel jaar.
Chiro? Dat is elke (zon)dag dolle pret van vroeg tot laat.
Chiro? Dat is geen stem meer hebben op het einde van het kamp.
Chiro? Dat is vuil zijn zonder er enige aandacht aan te besteden.
Chiro? Dat is weeral een onbekende blauwe plek ontdekken.
Chiro? Dat is heel Korbeek geel kleuren.
Chiro? Dat is staren naar het kampvuur en beseffen dat dit de beste 10 dagen ooit waren.
Chiro? Dat is elke zondag met trotsheid je chiro-uniform aandoen.
Chiro? Dat is een plaats waar iedereen echt welkom is!

WANT ALS JE ’T MIJ VRAAGT…
CHIRO KADEE!
Iedere zondag vanaf
van 14.00 tot 18.00 u
op de Nijvelsebaan 119,
3060 Korbeek-Dijle.
http://www.chirok-d.be
Jelle Vanluyten Duisburgsestraat 9
3001 Heverlee
0498-70 57 14
Kasper Vranckx Veeweide 44
3060 Korbeek-Dijle
0499-40 75 63

Oud-Chiroleiding

De "Oud-Chiroleiding" van Korbeek-Dijle richt zich tot ieder die ooit leider of leidster was in ons dorp. Onze hoofddoelstelling is deze mensen enkele keren per jaar op een amusante manier bij elkaar te brengen.
Maar vermits we een vereniging van het dorp zijn, richten we ons ook tot een breder publiek. Onze meest gekende activiteiten zijn onze toneelopvoering, de fietszoektocht met barbecue eind augustus en begin december onze ploegenquiz. Daarvan kan menig dorpsgenoot getuigen. Iedereen is er trouwens van harte welkom.
Voorzitter Kim Leemput Keizerstraat 3
3360 Bierbeek
0474-65 17 46
Secretaris Sonia D’Hont Nijvelsebaan 92
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 90
Kassier Geert Vanden Eynde Nijvelsebaan 138
3060 Korbeek-Dijle
016-47 90 54
Andere bestuursleden Kris D’Hondt Vlagstraat 30
2060 Antwerpen
0479-98 32 44
Jos Van Neck Ormendaal 33
3060 Korbeek-Dijle
016-22 65 29
Veerle Van Neck Impasse P. Delvaux 4
1390 Pécrot
010-84 46 75

L.R.V. Sint-Joris

L.R.V. Sint-Joris De Landelijke RijVereniging (LRV) werd in 1960 opgericht en telt op dit ogenblik 23 leden. Ze is een sociaal-culturele vereniging, en wil de leden op een betaalbare manier competitiesport laten beoefenen.
De vereniging organiseert in het begin van de zomer een dressuur- en springwedstrijd te Korbeek-Dijle aan de Dam, en om de vier jaar een tornooi met allerlei wedstrijden met meer dan 600 paarden.
Er wordt wekelijks geoefend op woensdagavond, in de winter in de ruiterschool, in de zomer op ons oefenterrein aan de Dam. Er wordt dan les gegeven door een ervaren leraar.
Mensen die interesse hebben voor dit paardengebeuren kunnen altijd bij ons terecht.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Maria Vancampenhout Korbeekse Kerkstraat 1
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 09
Kommandant Guillaume Roelants Groenveldstraat 56
3001 Heverlee
016-22 15 00
Secretaris Nicole Wouters Eygenstraat 28
3040 Neerijse
016-47 25 18
Kassierster Monique Paulus Celestijnenlaan 27/101
3001 Heverlee
016-23 79 97
Lid Lutgard Polleunis Nijvelsebaan 130
3060 Korbeek-Dijle
0473-56 21 01

OKRA (Trefpunt 55+)

De nieuwe naam voor de Katholieke Bond van Gepensioneerden, OKRA, staat voor Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. OKRA probeert onze parochianen die de pensioenleeftijd hebben bereikt of al eerder gepensioneerd zijn, samen te brengen. Zij zijn allen welkom!
Minstens driemaal per jaar wordt er een gezellige namiddag georganiseerd.Er wordt dan gezorgd voor een hapje en een drankje met een ruime mogelijkheid voor een gezellige babbel.
Wij gaan jaarlijks op reis zowel met OKRA Korbeek-Dijle, als met het gewest Kortenberg en met regio Oost-Brabant.
Wij richten elk jaar drie interessante voordrachten in. Daarbij smullen we van een stukje taart en proeven een tas koffie.
Wij doen mee aan sportdagen voor senioren.
U krijgt tienmaal per jaar OKRA magazine te lezen.
Wij zijn aangesloten bij OKRA-Nationaal.
Het lidgeld is 20.00 € per jaar voor het eerste gezinslid, 15.00 € voor het tweede lid. Speciale tarieven voor home-verblijvers.
Voorzitter Gard Vermeulen Dam 2
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 62
Kassier Leonard Vranckx Veeweide 42
3060 Korbeek-Dijle
016-47 16 84
Secretaris Maria Vancampenhout Korbeekse Kerkstraat 1
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 09
Bestuurslid Godelieve Harlophe Beekstraat 8
3060 Korbeek-Dijle
016-47 17 57

De Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking

Ergens in het verre verleden, rond 1978, hebben enkelen van ons gedroomd en zijn begonnen.
Met hier te spreken over het ontwikkelingswerk in de derde wereld.
Met geld op te halen voor missionarissen en ontwikkelingshelpers die we kennen.
Met naar hen te schrijven om hen blijvend moed in te spreken.
Dat doen we nog altijd door een wafelenbak in 't begin van het nieuwe jaar.
Door een discussie- of filmavond rond Pasen.
Door missionarissen uit te nodigen voor een ontmoeting tijdens hun vakantie.
Door met Kermis-in-Korbeek ook ontwikkelingshulp op het podium te brengen.
Door een jaarlijks diner, zo bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Door mee te werken met de 11.11.11-actie.
Door erbij te zijn met andere verenigingen, waar en wanneer er een kans is...
In deze tijd van racisme en moeheid, willen wij de betere richting blijven uitgaan.
Ga jij met ons mee ? Kom en geef ons een seintje!
Secretaresse Maria Maginelle Nijvelsebaan 80
3060 Korbeek-Dijle
016-47 18 54
Voorzitter Gard Vermeulen Dam 2
3060 Korbeek-Dijle
016-47 70 62
Bestuursleden Veerle Darras Ormendaal 37
3060 Korbeek-Dijle
016-22 76 54
Jan Moeyersons Stationsstraat 20
3060 Korbeek-Dijle
016-47 12 52
Jos Van Neck Ormendaal 33
3060 Korbeek-Dijle
016-22 65 29

Gezinsbond

De gezinsbond is een plaatselijke vereniging die zorgt voor:
Jaarlijkse activiteiten:
De bestuursleden:
An Lefèvre Nijvelsebaan, 196
3060 Korbeek-Dijle
016-47 90 95
Linda Saenen Vossenstraat, 13
3060 Bertem
016-48 01 15
Marie-Louise Goossens Stationsstraat 20
3060 Korbeek-Dijle
016-47 12 52

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia vzw

Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia vzw Gesticht in 1890.
Doelstellingen:
Activiteiten:
Bestuursleden:
Voorzitter Marc Vander Bruggen Jef Vanden Eyndelaan 3
3001 Heverlee
016-20 55 45
Ondervoorzitter Nancy Vanderveken Valeriaanstraat 3
3360 Lovenjoel
016-47 73 12
Secretaris Hans Dewit Korbeekse Kerkstraat 30
3060 Korbeek-Dijle
016-47 26 59
Penningmeester Katleen Vanderveken Korbeekse Kerkstraat 14
3060 Korbeek-Dijle
016-47 21 25
Commissarissen Emiel De Greef
Sonja Vanderveken
David Van Essche
Pol Janssens
Liese Vander Bruggen
Onze website