Verklarende woordenlijst

Afstanden

Astronomische eenheid (ook wel met AU of AE aangeduid): de gemiddelde afstand aarde-zon, oftewel ±150 miljoen km.

Lichtjaar: dit is de afstand die het licht in één jaar aflegt. De lichtsnelheid is ongeveer 300000 km/s, een lichtjaar is dus ongeveer 9,5 x 1012 km (een 9 met 12 nullen achter). De dichtsbijzijnde ster, Proxima Centauri ligt op een afstand van ±4 lichtjaar.

Parsec: deze afstandsmaat is iets ingewikkelder gedefiniëerd. Het is het best uit te leggen aan de hand van een gradenboog. Dit is meestal een halve cirkel, verdeeld in 180°. In principe kan men nog verder indelen in minuten en seconden, maar daar is natuurlijk geen plaats voor. Als men nu naar de streepjes kijkt die de graden aanduiden, blijkt daar bij mij ongeveer een millimeter tussen te zitten, terwijl de boog een straal heeft van 5 cm. Indien men deze gradenboog nu enorm vergroot, zodat tussen twee streepjes van de seconden een afstand van één astronomische eenheid zit, heeft deze gradenboog een straal van exact één parsec.
Voor wie dit niet begrijpt: na een beetje rekenen geeft dit dat een parsec ongeveer gelijk is aan 31 x 1012 (= 31 biljoen) km, of 3,26 lichtjaar.
Voor grotere afstanden gebruikt men meestal parsecs i.p.v. lichtjaren. Een parsec heeft namelijk handige afgeleide eenheden zoals de kiloparsec (= 1000 parsec) of zelfs de megaparsec (= 1 miljoen parsec).

» home       » site kaart       » info       » contact
Laatst aangepast: 18.3.2005
Copyright © 2000-2005, Maarten Driesen