Venus

Gegevens

Venus Diameter: 12103 km
Afstand tot de zon: 108 miljoen km
oppervlaktetemperatuur: 450░ tot zelfs 490░C
Omlooptijd: 225 dagen
Rotatietijd: 243 dagen (retrograad)
Dichtheid: 5250 kg/m3 (water: 1000)
Zwaartekracht: 8,90 m/s2 (aarde: 9,81)

Venus is de tweede planeet vanaf de zon. Ze is maar een klein beetje kleiner dan de aarde (12756 km). Zonder de dichte atmosfeer had Venus een tweelingzusje van de aarde kunnen zijn. Men dacht zelfs lange tijd dat er onder het wolkendek een aarde-achtig landschap verborgen ging. Toen de ware omstandigheden bekend werden is er nog gespeculeerd over het bewoonbaar maken van Venus door de atmosfeer te 'bezaaien' met bacteriŰn die CO2 kunnen verwerken.
De baan van Venus is de meest cirkelvormige van alle planeten. Ze heeft een excentriciteit van minder dan 1%. De rotatieas is ook nauwelijks geheld, minder dan 3░.

Oppervlaktekenmerken

Venus blijkt een vrij jong oppervlak te hebben, wat duidt op actief vulkanisme. Er is wel geen platentektoniek waargenomen zoals op aarde. De korst van Venus is hiervoor veel te taai. De vulkanen die voorkomen, zijn het gevolg van hot-spots, zoals de eilanden van de Hawa´-keten op aarde. Een voorbeeldje is Sif Mons.
Er komt ook een bijzonder soort vulkanen voor: een soort grote, platte pannenkoeken van lava, poffertjesvulkanen genoemd.
Het reliŰf op Venus is vrij eentonig. Er zijn enkele grote depressies, zoals Atalanta Planitia, Guinevere Planitia en Lavinia Planitia. De grootste bergketens zijn Ishtar Terra en Aphrodite Terra. Ishtar bezit de hoogste bergen op Venus, de Maxwell Montes en een hoog plateau, Lakshmi Planum. Al deze structuren zijn overigens genoemd naar vrouwen of godinnen. Maxwell is zowat de enige man op Venus.
Er zijn ook maar weinig inslagkraters te zien. De meeste meteorieten branden snel op in de dichte atmosfeer.

Atmosfeer

Het eerste dat opvalt aan de planeet is dat er bijna niets te zien is. Dit is te wijten aan de dikke atmosfeer en de wolken van zwavelzuur. Alleen met radarapparatuur kan men door het wolkendek kijken (zie foto hiernaast). Aan de bovenkant van de atmosfeer zijn windsnelheden tot 350 km/h waargenomen. Aan het oppervlak bedraagt dit door de grote dichtheid amper nog een paar km/h.
De hoge oppervlaktetemperatuur, nog hoger dan op Mercurius, wordt veroorzaakt door deze dichte CO2-atmosfeer. De atmosfeer zorgt voor een op hol geslagen broeikaseffect. De druk loopt er ook op tot 90 atmosfeer. Onder deze omstandigheden mag het een wonder heten dat de Russische Venera-sondes kleurenfoto's van het oppervlak hebben kunnen doorsturen voordat ze vermorzeld werden onder de enorme druk en temperatuur.
Onlangs heeft men nog ontdekt dat de atmosfeer van Venus meer ultraviolet licht absorbeert dan verwacht. Men weet nog niet hoe dit komt, maar er werd gesuggereerd dat dit door micro-organismen kan worden veroorzaakt.

Verdere informatie

De planeet werd genoemd naar Venus, godin van de liefde, waarschijnlijk omdat ze zo helder is.
Het heeft lang geduurd voordat men wist hoe snel Venus om haar as draaide. Pas met radarmetingen heeft men ontdekt dat de planeet in 243 dagen rond zijn as draait, in tegengestelde richting als alle andere planeten in het zonnestelsel. EÚn omwenteling om de zon duurt 225 dagen. De Venusdag duurt echter maar 117 dagen (reken dit maar eens uit). Niet dat hier iets van te zien is, de dichte atmosfeer blokkeert alle licht. Het verschil tussen dag en nacht op Venus is enkel te zien aan een kleine verandering in lichtsterkte.
In tegenstelling met de aarde, heeft Venus geen magnetisch veld, waarschijnlijk als gevolg van de trage rotatie, of omdat de kern volledig gestold is.
Het inwendige van Venus moet sterk lijken op de aarde: een (al dan niet gesmolten) kern van nikkel en ijzer, met daarrond een silicaatmantel.
Omdat Venus dichter bij de zon staat als de aarde, kunnen wij op Venus schijngestalten zien zoals op de maan. Galile´ was de eerste die dit waarnam met zijn telescoop. Dit was voor hem een bevestiging van het heliocentrische wereldbeeld. Venus is overigens ook met het blote oog vaak duidelijk zichtbaar.
Venus

Foto van Venus met egaal wolkendek.

Venus

Radarkaart van Venus, samengesteld uit gegevens afkomstig van de Magellan.
(foto NASA/JPL-Caltech)

» home       » site kaart       » info       » contact
Laatst aangepast: 15.2.2006
Copyright © 2000-2006, Maarten Driesen