Het internationale ruimtestation

Het internationale ruimtestation ISS is ongetwijfeld het duurste en meest prestigieuze ruimtevaartproject dat ooit is ondernomen. Ondermeer de NASA, ESA, NASDA (Japanse ruimtevaartorganisatie), en de Russen werken er aan mee.
Over het wetenschappelijk nut van het station kan gediscussiŽerd worden. Het meeste onderzoek dat er gedaan wordt kan goedkoper met onbemande sondes gedaan worden. Voor de enkele proeven waar er een mens aanwezig moet zijn, had men kunnen toekomen met een modernere versie van Mir.
Het belang van het station ligt eerder in de internationale samenwerking en het marketinggehalte. Zo'n gigantisch station waar zovele nationaliteiten aan meewerken is fantastische reclame voor de ruimtevaart. Als het project lukt, tenminste.
De Amerikaanse overheid heeft al enkele malen de financiŽring voor het station teruggeschroefd. De economische situatie in Rusland is ook al niet meer erg gunstig voor de bemande ruimtevaart. Er werd al enkele malen voorgesteld om delen van het station te schrappen, maar dat is momenteel zo goed als onmogelijk. Het eerste wat dan wordt geschrapt zijn immers de dure bemanningsverblijven. Er zouden dan nog hooguit drie mensen tegelijk aan boord kunnen zijn, maar het onderhoud alleen al vraagt minstens drie mensen. Er zou dan helemaal geen onderzoek meer gedaan kunnen worden.
Door de ramp met de Columbia ligt de verdere bouw van het station stil. De twee permanente bemanningsleden moeten nu volledig bevoorraad worden door de Russische Sojoez en Progress-capsules. Pas als de shuttle grondig is gemoderniseerd, zal de bouw verder kunnen gaan.
Laten we hopen dat het project lukt, of dit zou wel eens het einde van de serieuze bemande ruimtevaart kunnen zijn.

het ISS
Het ISS op 17.4.2002.

» home       » site kaart       » info       » contact
Laatst aangepast: 20.3.2005
Copyright © 2000-2005, Maarten Driesen