VELT Staden

Ecologisch Leven en Tuinieren

Voorgesteld

VELT – Staden is een van de meer dan 100 afdelingen van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze. Met zijn meer dan 15.000 ledengezinnen is VELT weid verspreid over het Vlaamse land. De vereniging is ontstaan in het hartje van West-Vlaanderen in het begin van de jaren 70. Oorspronkelijk was de voornaamste doelstelling het bekend maken van de biologisch teeltwijze. Deze vermijdt het gebruik van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen . Voor de bemesting wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal, zoals (zelf gemaakte) compost of organische meststoffen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden, mechanische afscherming (wortelnetten)  i.p.v. chemische bestrijdingsmiddelen. Teeltafwisseling is  een van de basisprincipes om ziekten en plagen te vermijden, zoals ook het gebruik van groenbemesters. Ook laat dit toe de grond zoveel mogelijk bedekt te houden. Een goede spreuk zou zijn: “De grond van de zaak is de zaak van de grond”. Alles draait om een goede humusrijke bodem.
Later werd ook  een goede gezondheid, alternatieve geneeswijzen en een gezonde voeding  in de doelstellingen opgenomen. Dit komt o.m. aan bod tijdens vele voordrachten, kooklessen en artikels.
In de laatste jaren komt de ecologische siertuin meer en meer aan bod. Het gebruik van streekeigen planten, bomen, en struiken laat toe tot een prachtig geheel te komen.
In dit totaal kader heeft VELT 3 basisboeken gepubliceerd: “Ecologisch tuinieren”, “Ecologische voeding” en “De ecologische siertuin”. Deze 3 prachtig geïllustreerde werken beschrijven in detail de praktijk van de verschillende VELT facetten.
Vanuit VELT – nationaal ontvangen alle leden het tweemaandelijks tijdschrift “Seizoenen” met tal van rubrieken over tuinieren, voeding, gezondheid, siertuinwerking…
De activiteiten in onze afdeling omvatten regelmatig voordrachten, praktijkdemonstraties, jaarlijks een fietstocht, Opentuindagen, een gezellig samenzijn... Jaarlijks richten wij ook een eendagsreis in voor onze leden.  

Meer info

Meer info omtrent VELT – Staden is steeds te verkrijgen in het secretariaat in de Delaeystraat 52

Tel: 051/70.01.76