© kristin huyghe

Snakewoman (100x70 acryl op karton)

In een versie van de mythe zou Medusa de toorn van Athena hebben gewekt door in Athena's tempel de liefde met Poseidon te bedrijven. De woedende Athena nam wraak door Medusa's mooie haar in een nest kronkelende slangen te veranderen. Verder zou eenieder die Medusa in het gelaat keek, ter plaatse verstenen. Sindsdien zou het haar taak zijn zo veel mogelijk mensen te doen verstenen.Uiteindelijk wordt ze gedood en onthoofd door Perseus, die hierbij o.m. door Athena geholpen werd. Uit haar bloed worden (als gevolg van een eerdere liefde met Poseidon) het gevleugelde paard Pegasos en de reus Chrysaor geboren. Uiteindelijk werd haar hoofd door Perseus aan Athena geschonken, die het op haar schild plaatste om vijanden mee te kunnen verstenen.