I seriously wanted to see the effect of h1


this h2-type text is written under a horizontal line

Ever wondered what a centered h3 was like ?

Need not to tell you this is h4

And this is ofcourse h5
and last but not least h6!

Het is maar da get weet maar heel dess stukske tekst is geschreven gewoon om het effect van een alinea te kunnen bekijken. En om dat te kunnen moet ge toch al een stukske tekst kunnen lullen om ervoor te zorgen dat er al eens een carriage return ontstaat.
dit is dan weer het effect van een break midden in uw tekst. Deze zorgt ervoor dat een nieuwe regel begonnen wordt maar die toch niet losstaat van de huidige alinea. Fijn hé.

Wil men nu het verschil zien van enkele attributen in een alinea heeft me dus nood aan twee alinea's. Dit is dan weer de reden van deze tweede alinea. Het is dan ook haar enige bestaansreden, want mochten er zo geen attributes zijn dan had ik uiteraard niet de moeite genomen om deze onzin neer te typen. Mijn gedacht!


Baking ne pannekoek !

Om ten pannekoeks te bakken hebt ge nodig:

Baking ne pannekoek 2 !

om copy and paste redenen is het vorige herhaald met dit verschil dat de opsommming nu een nummering is
Om ten pannekoeks te bakken hebt ge nodig:
  1. boter
  2. 45 cl melk
  3. een dwos pannekoekemix van Dr. Oetker
wat vind u trouwens van mijn optrekje Voila this is the contents of this "superpage"!

 

take a look at my daddy's site daddylink

 

urging to send me a message click here ---> Post it here!

 

You have finaly reached the end of this unbelievable superboring waist of provider resources. Please do not report this, i don't think i'll survive the inquisition :(