Inhoudstafel

Home
Blog
Artikelen
CV Koen Van Parijs

Begrippenlijst Media Bouwen


Gebruikersgroep
Kerngroep
Doelgroep
Segmenteren
Positioneren
Ijkpersoon
Inzichtlezers
Inpluglezers

Gebruikersgroep (lezersgroep)


Iedereen die het medium gebruikt. Vaak is de gebruikersgroep omvangrijker en breder dan de doelgroep.  Een vrouwen- of mannenblad kan (mee) lezers van de andere sekse aantrekken, ook al wordt het blad niet voor hen geschreven.  Aspirationele media worden gelezen door mensen die graag tot de doelgroep willen behoren, ook al is dat (nog) niet het geval.  Het profiel naar leeftijd, geslacht, opleiding, attitudes . dat uit traditioneel bereiksonderzoek (lezersonderzoek, mediaonderzoek) komt, is dat van de gebruikersgroep.  Mediabouwers die doelgroep en gebruikersgroep verwarren en hierop hun strategie baseren lopen het risico dat hun medium letterlijk verwatert. 

naar boven

Kerngroep (core readers, core listeners...)


De heavy users van het medium. Ook in media gaat de 20/80 regel op.  Niet iedereen volgt elk nummer van krant, tijdschrift, radio of tv programma.  Vaak is het totaal bereik een veelvoud van het bereik van één uitgave of uitzending.  Maar de kerngroep is bijna altijd aanwezig.  Daarom is het identificeren van de kerngroep zo belangrijk voor media die met abonnementsformules werken.  De meest efficiënte wervingsstrategie is dan om meer mensen met een gelijkaardig profiel met een abonnementsvoorstel te benaderen, of een zogenaamde "member gets member" actie op te zetten, waarbij bestaande abonnees beloond worden als ze nieuwe leden aanbrengen. 

naar boven

Doelgroep


De doelgroep is de groep voor wie het medium gemaakt wordt, op wie het medium afgestemd wordt.  Ook al wordt het dagblad, het magazine, de tv of radio uitzending in realiteit door een ruimere groep mediaconsumenten bekeken. 

naar boven

Segmenteren


Segmenteren is het onderverdelen van de volledige markt in deelgroepen.  Een goede segmentatie is er een waarbij alle leden van de deelgroep voldoende op elkaar lijken (homogeniteit), maar de deelgroepen onderling zoveel mogelijk verschillen.  Een segmentatie is betekenisvol, als er naar mediagebruik toe voldoende verschil is tussen de deelgroepen.  Segmentatie is een krachtig middel: het is altijd wel mogelijk om een nieuwe deelgroep te vinden.  Maar hoe kleiner de deelgroep, hoe groter de kans dat deze economisch minder aantrekkelijk is.  De kunst is dus bij het segmenteren zo ver af te dalen dat jouw medium voor deze deelgroep het meest aantrekkelijk is t.o.v. concurrerende media, maar ook niet verder dan dat.

naar boven

Ijkpersoon


Archetypische mediaconsument.  De ijkpersoon is wordt beschreven met naam, leefwijze en interesses om mediabouwers toe te laten een inschatting te maken of een onderwerp of invalshoek past bij de doelgroep.  Het begrip ijkpersoon werd ontwikkeld door Rob van Vuure.

naar boven

Positioneren


Positioneren is het afstemmen van een medium op de gekozen doelgroep.  Het medium probeert daarbij een aantal associaties bij de mediaconsument te verwerven, associaties die beschrijven waar het medium voor staat en vooral, waarin het betekenisvol verschilt van andere media en kanalen.  Dit laatste wordt differentiatie genoemd.  In consumentenmarketing wordt frekwent het voorbeeld van Volvo gegeven, dat de positionering "veiligheid" heeft weten te veroveren.

Marketingspecialisten zeggen wel eens dat positioneren het gevecht is voor een plaats in het hoofd van de mediaconsument, terwijl "branding" het gevecht is voor het hart van de consument.

Positioneren is in marketing belangrijk geworden na het boek "Positioning" van Al Ries en Jack Trout.  Jack Trout heeft recent nog een boek rond differentiatie op de markt gebracht.  Al Ries en dochter Laura Ries geven nog steeds marketingadvies.

naar boven

Inzichtlezers en inpluglezers


Inpluglezers vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn en op die manier deel uit te maken van een groter geheel.  Ze zijn vaker lezer van populaire kranten, hebben voldoende aan de feiten en staan eerder wantrouwend t.o.v. opinies.  Inzichtlezers vinden het belangrijk te begrijpen wat er in de wereld gaande is en hierover te kunnen reflecteren.  Het zijn lezers van de zogenaamde kwaliteitskranten die  meer achtergrond bij het nieuws verwachten, in de zin van meer historische, structurele en
maatschappelijke context bij gebeurtenissen.

De termen inzichtlezers en inpluglezers werden geïntroduceerd in het in 2002 gepubliceerde doctoraat van van Kristel Vandenbrande (VUB, (B))

Verwantschap met andere modellen: In het censydiam model situeren inzichtlezers zich in het zuidwesten: eerder introvert en op zelfontplooing gericht.  De inpluglezers vormen een veel grotere groep en omvatten minstens de rechterhelft van het model.

naar boven