Inhoudstafel

Home
Blog
Artikelen
CV Koen Van Parijs

Media management in 5 stellingen


 1. Je krijgt de lezers, kijkers, luisteraars, surfers die je verdient.
  Marketing is een aanjager, maar ook niet meer dan dat. Distributie is één van de belangrijkste elementen in een marketingmix: een tv programma dat gesandwicht wordt tussen twee populaire programma's scoort hogere kijkcijfer dan als het op een andere positie geplaatst wordt. Een radiostation dat in bepaalde regio's niet of amper te ontvangen valt zal in die locatie lage luistercijfers halen... Een krant die te laat in de winkel ligt raakt niet verkocht. Maar voor het overige staat of valt alles met de mediabeleving van de gebruiker, waarbij elk contact belangrijk is om tot een regelmatig gebruik te komen.

 2. Je kan niet niet communiceren. Elke keuze die een redactie maakt naar onderwerp, invalshoek en taal (her)positioneert een medium. Je bent wat je zegt.
  Het verband tussen inhoud en lezersprofiel is heel sterk, en valt makkelijk aan te tonen aan de hand van een kritische inhoudsanalyse. Niet alleen naar onderwerp, plaats en positie maar ook naar meer subtiele verklarende variabelen, als invalshoek, news values e.d.

 3. Techniek evolueert, menselijk gedrag veel minder
  Mensen worden gedreven door (oeroude) motieven. Media zijn maar een hulpmiddel om een doel te realiseren. Welke mogelijkheden techniek ook biedt, sta stil bij hoe dit gebruikers helpt hun fundamentele behoeften te realiseren. Uses & Gratifications biedt de mediamanager hierbij nog steeds een goed houvast.
 4. Relevantie, interessantheid en charisma trekken lezers, kijkers, luisteraars en surfers en leiden tot betrokkenheid (media engagement)
  De relevantietheorie van Sperber en Wilson en de vele afgeleide studies naar mediagebruik en mediabeleving bieden hier een bruikbaar denkkader.

 5. Gebruik onze biologische beperkingen in je voordeel.
  Oogcamera onderzoek (eye movement research) en andere methodes uit neuromarketing tonen aan hoe we informatie verwerken. Vaak is dit een veel chaotischer proces en investeren gebruikers veel minder energie en tijd in informatieverwerking dan we graag zouden willen. Verzet je hier niet tegen, maar gebruik dit in je voordeel.