Inhoudstafel

Home
Blog
Artikelen
CV Koen Van Parijs

Strategieën voor media


Media verliezen constant gebruikers.  Lezers, kijkers, luisteraars of surfers verhuizen, hebben plots geen tijd meer omwille van een verandering in hun werk- of familiesituatie, komen te overlijden . Media zijn dus verplicht volop in te zetten op werving : een medium dat groeit, kent dus een hogere instroom dan uitstroom.   Als de instroom hapert, kunnen mediabouwers één van de volgende drie strategieën overwegen:


Verbreden


Als de visvijver te klein is, is verbreding op zijn plaats.  Daarvoor verruimt een medium de doelgroep waarvoor het werkt, door bv. De leeftijdsgrenzen van de mensen waarop je je richt te verbreden, verbreding op een ander criterium of door extra inhoudselementen toe te voegen. 

Wanneer: als een medium vooral trouwe gebruikers heeft, die het medium al langdurig gebruiken en erg (té) hoog waarderen, maar er niet in slaagt nieuwe gebruikers aan te trekken worden.  Omdat de bestaande gebruikersgroep altijd uitdooft, omdat mensen nu eenmaal verhuizen, hun werk of gezinssituatie verandert of door sterfte, loopt het medium in aantal gebruikers terug.
 
Risico's:doelgroepvervuiling.  Bestaande, trouwe mediaconsumenten voelen zich mogelijk minder of niet meer thuis.  Als er elementen toegevoegd worden, dan is de uitdaging om compatibel te blijven met de gebruikers die je al hebt.

Versmallen


De doelgroep verengen en beter proberen te bedienen.  De doelgroep of inhoudselementen worden veel scherper afgebakend. Door de nieuwe formule kan het medium een vooraanstaande rol gaan spelen in één deelgroep en kwantitatief hoger scoren dan door een lage penetratie te halen in veel verschillende deelgroepen.

Wanneer: Het medium heeft op teveel mensen, onderwerpen of invalshoeken gemikt met een erg lage waardering en een erg brede lezersgroep tot gevolg. Het is voor gewone mediaconsumten onmogelijk geworden om het doel of missie van het medium nog in één of twee zinnen te omschrijven. 

Risico's: de deelgroep die gekozen wordt moet voldoende groot zijn en nog voldoende ruimte voor groei van het medium toelaten.  Anders spreken we van doelgroepIndikking.  De overgangsperiode tussen het afscheid nemen van de heterogene groep mediaconsumenten en het aantrekken van nieuwe mediaconsumenten in de gekozen deelgroep kan tijd vragen en de exploitatie van het medium onder druk zetten.

Herpositioneren


De keuze van inhoud en presentatie worden afgestemd op een nieuwe, vaak aangrenzende, doelgroep. 


Bewegingsvrijheid


De mate waarin je kan schuiven met de grenzen die je doelgroep bepalen, hangt af van de markt.  Goed gepositioneerde concurrenten definiëren ten dele je bewegingsruimte. Een tweede aandachtspunt is de omvang van de gekozen doelgroep, die mag niet te klein zijn, want anders valt deze economisch niet uit te baten.  Je kiest daarom altijd best voor een zo hoog mogelijk abstractieniveau