Inhoudstafel

Home
Blog
Artikelen
CV Koen Van Parijs

Uses and Gratifications Theorie


Uses and Gratifications is reeks van benaderingen van mediagebruik die uitgaat van een actief, doelgericht publiek, dat op zoek gaat naar de bevrediging ("bevredigingen" of “beloningen”) van haar behoeften en daarvoor uit concurrerende media/diensten kiest.

Uses and Gratifications plaatst het individu met zijn behoeften in het midden van zijn persoonlijkheidskenmerken en sociale omgeving. Behoeften leiden tot problemen en waargenomen oplossingen, waarvan mediagebruik er één kan zijn. Als het gebruiken van media tot het gewenste resultaat leidt ("beloning"), beïnvloedt dit wat de gebruiker als toekomstige waargenomen oplossingen ziet. Beloningen kunnen voortkomen uit de door de mediagebruiker verwerkte inhoud (“inhoudsbeloningen”), maar kan ook voortkomen uit het plezier, de handeling en betekenis (“procesbeloningen”) van het mediagebruiken zelf.

Belangrijke categorieën mediabeloningen zijn

InformatiePersoonlijke identiteitIntegratie en sociale interactieEntertainment
Geschiedenis


Berelson “What it means to miss the paper”, is een onderzoek uit 1945 bij New Yorkse krantenlezers, die hun krant moesten missen naar aanleiding van een staking van het distributieapparaat. Het werd Berelsons duidelijk dat een krant veel meer voor lezers betekende dan enkel een bron van informatie.

Jay G. Blumler en Elihu Katz ontwikkelden het Uses & Gratifications model rond vier hoofdcategorieën in 1974.

Ondermeer Rosengren (1985) en McQuail bouwden het model verder uit.