[Kwantum] [Mijn politieke credo] [Mijn politieke beginselen] [Mijn columns] [Mijn geschriften] [Links]

Kwantum !

naar Kwantums weBlog

Kwantum ?

De mens is diegene die zichzelf moet overwinnen, zei Nietzsche. Grote maatschappelijke systemen en ideologieŽn zetten uiteindelijk zelf hun eigen ondergang in.

In de verlichtingsperiode was het de religie die ter discussie stond, vanuit de religie zelf. Eeuwenlang had men een blind geloof aangehouden, tot er enkele filosofen een rationeel geloof wilden van maken. Het harde oordeel en dictaat van de religie moest wijken voor rationele keuzes en oordelen.

Enkele eeuwen later is de wetenschap dat domein dat aan die rationaliteit het meest heeft vorm gegeven. Tot voor kort had ook het wetenschappelijk denken haar dictaten en axioma's. De kwantummechanica bracht daar onherroepelijk verandering in. Proeven wezen uit dat het kleinste fysische deeltje ( het kwantum ) voor    'keuzes' komt te staan. Wanneer het kwantum op een bepaald ogenblik evenveel aangetrokken wordt door verschillende krachten, moet het zelf de keuze maken welke richting het uitgaat. De onwrikbaarheid van de wetenschappelijke objectiviteit moest wijken voor het primaat van de keuze.

In de komende eeuwen zal het primaat van de keuze leiden tot het opstellen van een nieuw waardesysteem en een nieuwe maatschappijvisie. Niet de zogenaamde 'vrije keuze' maar het gegeven dat mensen altijd gedwongen zullen zijn om een keuze te maken en er de kracht voor moeten opbrengen, is er de basis van. De maakbaarheid van de samenleving komt opnieuw in zicht na jarenlang door het wetenschappelijk en economisch dictaat te zijn weggedrukt.

Kwantum.

 

Doel : een nieuw maatschappelijk denken.

Kwantum !   heeft als doel een nieuw maatschappelijk denken te helpen introduceren , in de eerste plaats in de westerse wereld. In de huidige media is er weinig plaats voor anders-denkenden. Onze samenleving durft of mag de prioriteit van de economie niet meer in vraag stellen.

Middel : verander de wereld door het westers denken te veranderen

Kwantums denken leunt nauw aan bij dat van de antiglobalisten : het deelt de zelfde verontwaardiging over de arrogantie en dominantie van ons westers economisch en maatschappelijk model en het vele leed dat dit veroorzaakt. Maar deze antiglobalististische beweging zal ons westers denken niet veranderen als het niet kan aantonen dat ook voor onze westerse samenleving dit bij uitstek economische model niet het beste is. Kwantum !   wil aantonen dat dit model onze eigen samenleving zelf steeds meer bedreigt.

Methode : politiek en ideologisch

Kwantum !   brengt nieuwe gedachten aan die belangrijke politieke veranderingen als gevolg hebben. Het wil vooral de westerse mens bereiken en die overtuigen dat zijn huidige politiek-economisch-maatschappelijke richting niet de enig denkbare is en dat die richting grote gevaren inhoudt voor de westerse samenleving zelf.  Het wil de westerse mens duidelijk maken dat een nieuwe richting moet worden ingeslaan. Het wil tegelijk de eerste stappen zetten in die nieuwe richting, de eerste denkbeelden aanbieden, de eerste keuzes maken.

Reageer naar ptimmerm@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal hits :

 


Kwantum !
Peter Timmerman is van opleiding licentiaat in de wijsbegeerte, 37 jaar, en werkt als IT professional. Zijn interesses zijn voornamelijk politiek-filosofisch-ideologisch. Hij schreef meerdere columns, in 2001 had hij een wekelijkse bijdrage in een bekende Vlaamse krant. Gedurende een periode was hij politiek actief maar bleef evenwel een dissident. Hij schreef enkele literaire werken en tal van aforismen.


Deze website
Deze website heeft als voornaamste doel bij te dragen tot een ander denken in onze westerse samenleving. Vandaag wordt het woord en de gedachte onderschat, zeker in onze beeldgerichte cultuur. Het woord of het denken kan nooit de scherpte en de verwijzingskracht van het beeld hebben, elke poging in die zin moet wel mislukken. Ze moeten wel de suggestiviteit en de scheppingskracht herwinnen op het beeld. Woorden en gedachten kunnen de samenleving sturen en dus ook een nieuwe samenleving tot stand doen komen.