© 2007 La Fidélité

wpfba001b4.png
wp081f4658.gif
wp5533b116.gif
wpa2148b85.png
Home
wpcea8a9e2.png
wpeb5965cc.png

Antwoorden op concrete vragen ...

wpf538515b.png
wp7e380c56.png
wpe1f3f591.png

De vrijmetselarij is een organisatie van mannen, die uit vrije keuze zijn toegetreden. Zij gaan er van uit dat verschil van ras, taal, godsdienst, nationaliteit, cultuur of sociale klasse geen enkele belemmering uitmaakt. Zij zijn ervan overtuigd dat de mens zichzelf kan vervolmaken door het persoonlijk beleven van een gezamenlijk ideaal. Deze instelling kan niet anders dan op haar omgeving uitstralen, zodat de persoonlijke beleving ook de mensheid ten goede komt. Zij hebben hierbij gekozen voor de symbolische benadering als universeel communicatievoertuig.

 

Ook filosofische, esthetische of poëtische overwegingen kunnen aan bod komen. Politieke of godsdienstige onderwerpen zijn echter uitgesloten. De Vrijmetselarij biedt haar leden een onbegrensde ervaringswereld en de gelegenheid tot een vorm van meditatieve, creatieve en intellectuele arbeid. De Vrijmetselarij opent welhaast kosmische perspectieven door voortdurend de essentiële levensvragen op te roepen. Voorgekauwde antwoorden heeft zij echter niet voorradig. Deze behoren tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu.

 

wpeb5965cc.png
wp686b08d5.png

“Labour is still the road to prosperity, and there is no other”

Benjamin Franklin

Freemason

(1706-1790)

wpeb5965cc.png

Het doel van deze site is het verstrekken van voorlichting over de traditionele en reguliere vrijmetselarij, zoals zij over de hele wereld bestaat en ook in België wordt beoefend. De vrijmet­selarij is de draagster van een broederlijke boodschap, die sinds eeuwen in het hart van miljoenen mannen leeft. Deze webstek wil dus ten behoeve van deze mensen van goede wil tonen  wat de traditionele en reguliere vrijmetselarij eigenlijk is en in dit verband een aantal valse voorstellingen en verkeerde denk-beelden uit de weg ruimen.

wp8dbd17ec.png
wp6183625a.png
wp2602fe28.png
wp1513220a.png

Interesse om Vrijmetselaar te worden ?

wp9809b7c5.png
wpaa32aabf.png
wp6a6c0570.png

De reguliere Vrijmetselarij wordt in België beoefend onder de vleugels van de Reguliere Grootloge van België. De enige obedientie die de Constitutie van Anderson volledig onderschrijft en respecteert. Hieruit voortvloeiend is de R.G.L.B. Dan ook de enige obedientie die wereldwijd erkend wordt en waarvan de leden dan ook worldwide als broeders worden ontvangen. De aanvaarding van de Old Landmarks door alle werkplaatsen en haar leden vormde tijdens de maconiek woelige seventies de basis van het ontstaan van de R.G.L.B.

 

 

De reguliere Vrijmetselarij in Gent wordt beoefend in vier werkplaatsen. De oudste werkplaats is La Fidélité, waaruit door het uitzwermen van haar leden respectievelijk de werkplaatsen Fides et Amor, Athanor en Euclides zijn ontstaan. Naast deze vier Gentse loges, telt Oost-Vlaanderen ook nog de Loge Aurora te Oudenaarde. De andere werkplaatsen in de buurt zijn La Parfaite Egalité te Brugge en de werkplaats Acacia te Kortrijk.

 

 

wpeb5965cc.png
wp7d677ca1.png