Focus@
Start Projecten Kalender Determinatietabel Wantsen dagvlinders Links Focus@ Rapporten

 

Het is mogelijk om vanaf dit blad de recente nummers van Focus@ ongewervelden te downloaden.

 

Focus@ ongewervelden.1     Uitgegeven januari 2007

Focus@ ongewervelden.2     Uitgegeven februari 2007

Focus@ ongewervelden.3      Uitgegeven maart 2007

Focus@ ongewervelden.4       Uitgegeven april 2007

Focus@ ongewervelden.5     Uitgegeven mei 2007

 

Doorsturen van waarnemingen

Hieronder vind je de namen en mailadressen van contactpersonen voor het doorsturen van waarnemingen.
De gegevens zullen gebruikt worden om de toestand en de verspreiding van de soorten te analyseren en te verwerken in rapporten.

Enkele regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

- Geef enkel waarnemingen door waar je 100% zeker van bent. Schrap de twijfelgevallen of vermeld dit duidelijk op het gegevensblad.

- Geef voor iedere waarneming de wetenschappelijke naam (voor enkele soorten zoals vlinders, libellen, LHB,… kan de Nederlandse naam volstaan), de Lambert- of UTM coördinaten (1km/hok) van de vindplaats (eventueel toponiem of een straatnaam indien coördinaten niet gekend), de datum van de waarneming en de naam van de waarnemer en de gemeente waar de waarneming gebeurde (ook voor biologen is bv. Zelzate visueel duidelijker dan ES5672).

- Geef jouw waarnemingen indien mogelijk door op een exelblad.

- Bundel de waarnemingen zodat het doorsturen overzichtelijker wordt en de mailfrequentie beperkter.

- Indien je een zeer zeldzaam exemplaar hebt waargenomen dan is een snelle en directe contactname natuurlijk aangewezen.

- Belangrijke waarnemingen, zoals nieuwe soorten voor België, nieuwe waarnemingen voor de provincie, waarnemingen van soorten die reeds zeer lang niet meer in een bepaald gebied werden waargenomen, moeten gestaafd worden met een of meerdere foto's.

- Op te merken valt dat er tegenwoordig ook aan een eigenaardige manier van natuurstudie wordt gedaan: het nemen van digitale foto’s die dan doorgestuurd worden om op naam te worden gebracht. Het is duidelijk dat de personen in de bijgaande namenlijst hier niet zullen op in gaan.
Op bepaalde chat-groepen, forums of nieuwsgroepen kan men wél met foto’s terecht om deze op naam te laten brengen.
Let wel! gegevens geplaatst op een forum e.a. worden zelden opgeslagen in een databank.
Een zeer goed forum is het natuur.forum West-Vlaanderen:
http://www.vzwlagare.be/vwgforum/
Ook het forum van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een aanrader:
http://natuurpuntwestkust.be/phegea/ (alleen voor vlinders).

Belangrijk!

Stuur je gegevens meteen ook door naar de verantwoordelijke van de lokale of regionale natuurpuntstudiewerkgroep!

Op deze manier blijven de werkgroepen, conservators en natuurpuntafdelingen direct betrokken bij wat er leeft en gebeurt in hun gebied, wordt er tijd gewonnen bij het eventueel nemen van beslissingen, kunnen beheerswerken geëvalueerd en aangepast worden, bezit de afdeling het nodige materiaal om artikels op te stellen, …

 

Soort Ned. Naam Contactpersoon e-mailadres
Lepidoptera Dagvlinders Dirk Maes dirk.maes@inbo.be
Empididae Dansvliegen Patrick Grootaert Patrick.Grootaert@naturalsciences.be
Chilopoda Duizendpoten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Phylloxeridae Dwergluizen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Ephemeroptera Eendagsvliegen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Thysanura Franjestaarten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Adelgidae Galluizen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Lampyridae Glimwormen Raphael De Cock raphael.decock@inbo.be
Trichoptera Kokerjuffers Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Tipulidae Langpootmuggen Kris Peeters peeters.heyrman@scarlet.be
Odonata Libellen Geert De Knijf geert.deknijf@inbo.be
Coccinellidae Lieveheersbeestjes Tim Adriaens tim.adriaens@instnat.be
Carabidae Loopkevers Konjev Desender Konjev.Desender@naturalsciences.be
Formicidae Mieren Wouter Dekoninck Wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be
Heterocera Nachtvlinders Chris Steeman christiaan.steeman@telenet.be
Macrolepidoptera Nachtvlinders ( macro's ) Guido De Prins guido.deprins@pandora.be
Microlepidoptera Nachtvlinders ( micro's ) Willy De Prins willy.de.prins@telenet.be
Diplura Oerinsecten met sprieten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Protura Oerinsecten zonder sprieten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Dermaptera Oorwormen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Gerromorpha Oppervlaktewantsen Eric Stoffelen ericstoffelen@skynet.be
Asilidae Roofvliegen Dries Bonte dries.bonte@UGent.be
Coccoidea Schildluizen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Dolichopodidae Slankpootvliegen Marc Pollet mp@iwt.be
Araneae Spinnen Domir De Bakker domir.de.bakker@africamuseum.be
Saltatoria Sprinkhanen Saltabel info@saltabel.org
Plecoptera Steenvliegen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Thysanoptera Tripsen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Lucanus cervus Vliegend hert Arno Thomaes arno.THOMAES@inbo.be
Nepomorpha Waterwantsen Eric Stoffelen ericstoffelen@skynet.be
Pauropoda Weinigpoten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Aleyrodidae Witte vliegen Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Symphila Wortelduizendpoten Koen Lock koen_lock@hotmail.be
Syrphidae Zweefvliegen Dirk Maes dirk.maes@inbo.be
Myrmecofielen * zie nota Wouter Dekoninck Wouter.dekoninck@natuurwetenschappen.be

*Myrmecofielen:
W. Dekoninck verzamelt verder ook gegevens van Clythra quadripunctata (mierenzakkever), Coccinella magnifica (schitterend LHB), Lomechusa strumosa bij bosmieren, alsook waarnemingen van andere myrmecofielen zoals Maculinea sp., Platynaspis luteoruba (behaard LHB), Platyarthrus hoffmanseggii (mierenpissebed), Cyphoderus albinus (mierenspringstaart), …. én de gastheren waarbij ze voorkomen, de aantallen en habitats waar ze gevonden worden.

Waarnemingsformulier voor oppervlakte- en waterwantsen is vanaf hier te downloaden.