geleedpotigen
Start Omhoog Projecten Kalender Wantsen dagvlinders Links Focus@ Rapporten

 

 

Determinatiesleutel om de voornaamste klassen der geleedpotigen van elkaar te onderscheiden.

Start bij vraag 1 en volg de verwijzingen tot de klasse gedetermineerd is.

De rode cijfers tussen haakjes ( 2de kolom ) verwijzen naar de vorige vraag. Dit stelt je in staat bij een foutieve determinatie om op je stappen terug te keren en alzo misschien tot een goede determinatie  te komen.

De onderlijnde latijnse namen maken een verbinding met een volgende determinatielijst. Bij sommige engelstalige determinatietabellen is het nodig een gratis hulpprogramma ( intkey ) te moeten downloaden.

1   Het dier heeft 3 paar poten en 3 duidelijk van elkaar te onderscheiden lichaamsdelen. ( kop, borststuk en achterlijf )

 

Hexapoda Insecten
    Het diertje heeft meer dan 3 paar poten en heeft geen vleugels.

 

Ga naar vraag 2  
         
2 (1) Het diertje bezit 4 paar poten, geen antennen en de kop en het borststuk vormen één geheel. ( het kopborststuk )

 

Arachnida Spinachtigen
    Het diertje bezit meer dan 4 paar poten en heeft antennen.

 

Ga naar vraag 3  
         
3 (2) Het dier heeft 2 paar antennen en heeft meestal 5 tot 7 paar goed ontwikkelde poten

 

Crustacea Kreeftachtigen of schaaldieren
    Het dier heeft minstens 10 paar poten en bezit slechts 1 paar antennen. Het heeft een lang worm-achtig lichaam

 

 

Ga naar vraag 4  
4 (3) Het lichaam heeft een cilindrische vorm en het diertje heeft korte antennen. Op ieder lichaamssegment bevinden er zich 2 paar poten.

 

Diplopoda miljoenpoten
    Het lichaam is iets afgevlakt en er zijn lange antennen aanwezig. Slechts 1 paar poten per segment.

 

Chilopoda duizendpoten