Voorwoord In 1976 vierde de Landelijke Gilde van Sint-Katelijne-Waver (centrum) haar 75-jarig bestaan. Reeds bij de geschiedkundige opzoekingen rezen twijfels over de werkelijke ouderdom van de gilde. Onze belangstelling was gewekt en ze liet ons niet meer los tot we in 1984 twee oude documenten vonden in de Centrale Diensten van de Belgische Boerenbond te Leuven, en waarin duidelijk vermeld staat dat in onze parochie reeds in 1895 werd gestart met de werking van de georganiseerde land- en tuinbouw in het kader van de belgische boerenbond.

In 1995 is de Landelijke Gilde van Sint-Katelijne-Waver (centrum) 110 jaar oud ... of jong. Van al de christelijke organisaties op de parochie is de Landelijke Gilde de oudste.

VoorgeschiedenisVooraleer in Sint-Katelijne-Waver de Boerengilde in 1895 werd opgericht, bestond er reeds enige vorm van landbouworganisatie. Op 15 december 1873 werd in het Gildenhuis de maatschappij "Eendracht en Landbouw" te Sinte Catharina Waver boven de doopvont gehouden.

De vergaderingen werden gehouden in het Gildenhuis, en gingen maandelijks door met een zeer beperkte dagorde die toch reeds wijst op nieuwe landbouwtechnieken en -teelten.

De maatschappij richtte af en toe een tentoonstelling in van landbouwproducten, ter gelegenheid van Katelijne kermis.

Het is ons niet bekend wanneer deze maatschappij haar activiteiten stopzette. Alleszins mag worden gesteld dat de landbouwmaatschappij "Eendracht en Landbouw" de voorloper was van de Boerenbond-organisatie op onze gemeente.

Eerste jaren van de Gilde: 1895-1919In ons plaatselijk archief zijn omzeggens geen gegevens te vinden over de werking van de Boerengilde van Sint-Katelijne-Waver tot de jaren 1950. Het kan verwondering wekken dat zelfs uit een niet zo ver verwijderde tijd haast geen verslagen, aantekeningen of foto's zijn overgebleven. Dit verschijnsel is niet alleen geldend voor onze gildegeschiedenis, maar is evenzeer waar voor het geheel van het organisatieleven op de gemeente. De schaarse documenten die we nog konden vinden, bezitten des te meer waarde.

De verwoestingen die de oorlogsgebeurtenissen in 1914 in onze gemeente hebben aangericht, verklaren reeds voor een ruim gedeelte van deze leemten. Dit excuus geldt echter niet voor de jaren na 1918;