-   Wat doet een landmeter voor u ?   -

  •  het opmeten van een perceel (in het kader van een grensonderzoek, of in opdracht van een architect voor bv. een bouwdossier)
  •  het afpalen van een perceel (bv.indien er zich een grensprobleem voordoet)
  •  het opmeten van architectuur (in het kader van een bouwopdracht, opmeting in verschillende lagen, gevelmeting, ed..)
  •  het verkavelen van een perceel (indien u een perceel wilt opdelen in verschillende bouwpercelen)
  •  het opmaken van een plaatsbeschrijving (huurintrede, bouwwerkzaamheden op een aanpalend perceel, ed..)
  •  het opmaken van een schattingsverslag (indien u een perceel wil aankopen/verkopen/schenken/ ...)
  •  het uitzetten van wegenis of andere trajecten (bijvoorbeeld aanleg van parkings, ed...)
  •  het opmaken van een verdelingsplan voor basisaktes (voor mede-eigendommen)
  •  het aanvragen van stedebouwkundige attesten of sloopvergunningen / rooivergunningen (indien u wil weten of een bepaalde bouwconfiguratie mogelijk is / bomen wil rooien)
  •  ...


-   CONTACTINFO   -

Landmeter Van Laere Kristof
Kleingentstraat 11
9070 Destelbergen
tel: 0497/42 00 48
kristof@landmetervanlaere.be

 

 


-   Waar kunt u mij vinden ?   -


Grotere kaart bekijken