LBC-NVK    Alles OK?

Eind vorig jaar werd het contract met IDEWE, onze externe preventiedienst, heronderhandeld en hernieuwd.
Onder (prijs)druk vanuit Bell werd de dienstverlening hierbij spijtig genoeg afgezwakt.
De bedrijfsarts is nu enkel nog aanwezig op maandag van 8:30 tot 12:30 en van 13:15 tot 17:15. Hij voert dan samen met de verpleegkundige de medische onderzoeken uit. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er enkel s voormiddags nog een verpleegkundige aanwezig  van 8.30 tot 12.30. Op vrijdag is er niemand meer aanwezig op de medische dienst.
Vroeger was de dokter op maandag n woensdag aanwezig en was er elke dag een verpleegster aanwezig (ook in de namiddag).
De dokter is niet meer maandelijks aanwezig op het CPB om adviezen te geven en hij wordt bij de jaarlijkse rondgang meestal vervangen door een verpleegster.

Meer informatie over de medische dienst vind je hier

O.a. omwille van de stijgende psychosociale druk op onze werknemers en de vernieuwde wetgeving i.v.m. psychosociale zaken hadden we verwacht dat de dienstverlening minstens behouden zou blijven, maar het management is niet ingegaan op onze argumenten.

Nu we een half jaar verder zijn is het tijd voor een evaluatie.
Vul onderstaande bevraging in voor eind september zodat we jullie ervaringen kunnen gebruiken om de dienstverlening indien nodig te laten bijsturen.


Alle gegevens worden vanzelfsprekend volledig anoniem behandeld
(velden met een * zijn verplicht in te vullen)


     1. Bedrijfsarts
a. Hoeveel keer ging je dit jaar al langs bij de bedrijfsarts? * 


Reden? (optioneel)

  
Arbeidsongeval
   
Ander fysisch probleem


Aanwerving

Werkhervatting na ziekte


Psychosociaal probleem (stress, burn-out, ...)

Informatief

Periodiek medisch onderzoek

Vaccinatie
 
Andere (specificeer)

ja
nee
geen
mening

b. Volstaat de aanwezigheid van de bedrijfsarts? *                
    Ga verder met punt 1.d indien je antwoord ja is of indien je geen mening hebt


   
Waarom niet? (optioneel)

c. Op welke dagen zou de bedrijfsarts aanwezig moeten zijn?

    
Maandag
   
Dinsdag


Woensdag

Donderdag


Vrijdag

ja
nee

d. Heb je dit jaar zelf 1 of meerdere afspraken met de
    bedrijfsarts gemaakt (buiten het periodiek onderzoek)?
*
            

   
Ga verder met punt 1.h indien je antwoord nee is

e. Hoe snel kon je een afspraak maken? Binnen de 
 dagen

erg
goed

goed

slecht

erg
slecht


f. Hoe ervaar je de beschikbaarheid van de bedrijfsarts?              

   Bijkomende opmerkingen (optioneel)g. Ben je uiteindelijk niet bij de bedrijfsarts langsgeweest
   omdat de wachttijd te lang was?

   ik ben wel nog 
langsgeweest
  ik ben niet meer  
langsgeweest


            

h. Moet de bedrijfsarts opnieuw maandelijks aanwezig zijn
   bij de maandelijkse vergaderingen van het CPB?
*

ja

nee
geen
mening


     
      

   Indien ja: waarom? (optioneel)
i. Moet de bedrijfsarts opnieuw steeds aanwezig zijn bij het
   jaarlijkse bezoek van de werkplekken (rondgang)? Nu neemt
   de verpleegster meestal deel aan de rondgang.
*


ja


nee

geen

mening


     
      


  
Indien ja: waarom? (optioneel)

    
2. Verpleegkundige

a. Hoeveel keer ging je dit jaar al langs bij de verpleegkundige? * 


Reden? (optioneel)

    
Arbeidsongeval
    
Ander fysisch probleem


Aanwerving

Werkhervatting na ziekte


Psychosociaal probleem (stress, burn-out, ...)

Informatief

Periodiek medisch onderzoek

Vaccinatie

Andere (specificeer)


b. Is de huidige aanwezigheid van de verpleegster voldoende? *
ja

nee
geen
mening


               
   Ga verder met punt 3 indien je antwoord ja is of indien je geen mening hebt

   Waarom niet? (optioneel)
c. Zou de verpleegster ook op vrijdag moeten aanwezig zijn? 
ja

nee
geen
mening

               
   Ga verder met punt 2.d indien je antwoord nee is of indien je geen mening hebt

  
Waarom? (optioneel)d. Is het nodig dat de verpleegster een volledige dag aanwezig is? 
ja

nee
geen
mening

               

   Ga verder met punt 2.e indien je antwoord nee is of indien je geen mening hebt

  
Waarom? (optioneel)   Op welke dagen zou de verpleegster een volledige dag moeten aanwezig zijn?


 
Maandag
   
Dinsdag


Woensdag

Donderdag


Vrijdag

e. Is het nodig dat er meerdere verpleegsters per dag aanwezig zijn?
ja

nee
geen
mening

               

   Ga verder met punt 3 indien je antwoord nee is of indien je geen mening hebt

  
Waarom? (optioneel)

    
3. Psychosociale problemen
ja

nee

a. Weet je dat je bij psychosociale problemen
    ook bij de bedrijfsarts kan langsgaan?
*
            
b. Weet je dat hij je kan doorverwijzen voor verdere
    psychologische begeleiding (betaald door Bell)
? *

c. Ken je 1 of meerdere vertrouwenspersonen en/of
    weet je waar die informatie te vinden is?
*

d. Ken je de procedure i.v.m. klachten rond psychosociale
    aspecten en/of weet je waar die informatie te vinden is? *     4. PersonaliaOptioneel in te vullen

Naam


Voornaam


E-mailVelden met een * zijn verplicht in te vullen

   

Bezoekers