<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Naamloos document

Mijn plantenrijk

 

Mijn tuin, het is een verzameling van bomen, struiken en planten, die ik voor een groot deel natuurlijk en ecologisch opgebouwd heb.

Klik op de knoppen hiernaast of op het gewenste element van de tekening om meer uitleg hierover te verkrijgen.

thema bloemenweide siergras border boom gras2 rozen