Landbouw

  Voorjaar

   ● Ontstoppen en reinigen van drainage buizen onder hoge druk.
   ● Verwijderen van wortels uit drainage buizen onder hoge druk.
   ● Alle landvoorbereiding, zoals beren,diepgronden,ploegen,eggen en frezen.
   ● Transport, verspreiding en injecteren van drijfmest. ( Akkers en weideland )
   ● Maaien van gras.
   ● Zaaien van suiker- en voederbieten.(50cm)
   ● Planten van Aardappels.(75cm.)
   ● Rijen frezen van aardappels.(75cm.)

  Zomer

   ● Schoffelen van suiker- en voederbieten.(50cm)
   ● Pikdorsen graangewassen.
   ● Persen van hooi en stro. (grote en kleine balen.)
   ● Hakselen van stro
   ● Toeleveren van oppervlakte water voor bewateren gewassen.

  Najaar

   ● Rooien van aardappelen
   ● Rooien van voeder en suikerbieten.
   ● Rooien van diverse knolgewassen, zoals koolrabbi's en knolselder.
   ● Hakselen van stro

  Jaar in jaar uit.

   ● Vervoer van Aarde.