De website www.carepim.be is onder constructie en is weldra online.

Bedankt voor jullie begrip.

Secretariaat en maatschappelijke zetel :  Rijmenamseweg 30, 2820 Bonheiden, Tel: 015/51.19.88

Erkende v.z.w. Indentificatie nummer 7381/98

Statuten Belgisch Staatsblad van 23/04/'98 pag.4115