Klassieke pagina's

Etiam capillus unus habet umbram suam.
Zelfs één haartje heeft zijn schaduw.

Inscripties - Sulpicia - Sollicita ac Provida - Onderwijs - Links - Zoeken - English - ©


I.M.
Theo ARNOUTS
prefect aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen

† Holzgau, 13 augustus 2000

O fallax hominum spes o fiducia vana
    rebus in humanis figere velle pedem:
mens hominum posito metitur tempora fine
    sed Deus arbitrio temperat illa suo.


Je vindt op deze site enkele opstellen die van meer nut zijn op het web dan op de harde schijf van mijn computer. Zij zijn voor het merendeel bestemd voor mijn leerlingen (van het alomgeprezen Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen - zie de website van de diocesane inrichtende machten in het bisdom Antwerpen) en dus permanent "onder constructie"...


Externe links worden geopend in een tweede venster. Interne links die verwijzen naar commentaar, afbeeldingen, etc. openen de betrokken pagina's eveneens in een apart venster. Je kan de teksten met commentaar en eventueel vertaling ook bekijken in een frame in een apart venster.


Bijgewerkt:

Nieuw:
5 april 2007: boek 2 van De Bello Gallico


Te koop aangeboden

De boeken zijn als nieuw. Indien geïnteresseerd kan u mij contacteren per mail om verder af te spreken.

Te huur aangeboden


* Inscripties

* Caesar, De Bello Gallico

Dé tekst van Caesar bestaat niet... In de loop der eeuwen is zijn werk, vooal dan zijn Gallische Oorlog honderden malen overgeschreven en honderden keren gedrukt. Nieuwe inzichten in de tekstkritiek maken dat in de "historische" uitgave van Meusel (Weidmann, 1913-1920) b.v. sommige passages totaal anders ogen dan in de recente editie van Hering (Teubner, 1987). Wat nogal wat verschil geeft in schoolversies of vertalingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op één van die wetenschappelijke uitgaven steunen. De vele versies in het WWW, waarvan we vaak niet weten op welke uitgave ze teruggaan, maken de toestand er niet beter op. Daarom deze on-lineversie van het tweede boek, met een zeer beperkt aantal varianten, om diverse vertalingen te toetsen en te achterhalen hoe ze konden ontstaan.

* Sulpicia (Tibullus, 3.13-18 = 4.7-12)

Slechts enkele gedichtjes (epigrammen, poëtische briefjes) zijn van haar bewaard, per toeval opgenomen in het Corpus Tibullianum. Toch vind je haar naam overal waar vrouwelijke auteurs besproken worden en vaak verdedigen auteurs die over haar schreven, hun inzichten met passie. Wie Sulpicia was, het meisje of de vrouw achter de "implied author", zullen we nooit weten. De vraag is nu of wij onze teksten wel juist lezen, m.a.w. of de vertalingen en hertalingen niet misleidend zijn?

 1. 3.13 = 4.7,
 2. 3.14 = 4.8,
 3. 3.15 = 4.9,
 4. 3.16 = 4.10,
 5. 3.17 = 4.11,
 6. 3.18 = 4.12.

* Sollicita ac Provida (bulle van Benedictus XIV over de boekencensuur)

Deze pagina, van Johan Ickx, is te gast.
 
Naast de aloude H.Congregatie van de Inquisitie (het Heilig Officie) werd in 1571 door Paus Pius V de H.Congregatie van de Index opgericht, die zich weldra specifiek ging toeleggen op het beoordelen en eventueel censureren van boeken, die bij een veroordeling op de beruchte Index verschenen. Met deze Constitutie gaf Paus Benedictus XIV in 1753 aan beide congregaties, die aan veel kritiek waren blootgesteld, een stel vaste regels. Zij is van groot belang omdat het indexeren van boeken tot aan het Tweede Vaticaans Concilie nog grotendeels volgens de toen gegeven richtlijnen gebeurde. Nu de archieven van de Inquisitie toegankelijk zijn voor het (gespecialiseerde) publiek, is een gemakkelijke toegang tot deze tekst (naast vele andere) niet zonder belang.
 

* Onderwijs:

 1. Latijnse grammatica
 2. Griekse grammatica
 3. Caesar
 4. Sallustius
 5. Catullus
 6. Martialis
 7. Tibullus
 8. Vergilius
 9. Vertalingen...

Top | Inhoudstafel


© Leopold Winckelmans - 1999-2018.

Webring.