Verspreiding amforen type DresselI

Elk stipje op dit kaartje staat voor een vindplaats van (restanten van) Dressel I-amforen, van een enkele scherf tot enkele honderden stuks in de scheepswrakken. De amforen waren in gebruik van ongeveer 150 v.Chr. tot de tijd van Augustus (dus nog enkele jaren na de verovering van GalliŽ) en de kaart geeft een goede indruk van de wegen die de wijnhandelaars volgden. De kaart bevestigt hetgeen Caesar zegt over de Belgen (de vondsten ten Noorden van de Seine zijn meestal jonger dan Caesars veroveringen). De stippellijn duidt de zuidelijke grens aan van de toponiemen met sporen van de Germaanse klankverschuiving. Bemerk de opvallende concentraties bij de Arverni (1) aan de kust der Veneti (2), bij de Remi (3), in Britannia (4) en in het gebied van de Treveri (5). - Bron: S.James, Ontdek de wereld van de Kelten, Haarlem, 1994, 119 Terug.


© Leopold Winckelmans - 1999-2006.

Valid XHTML 1.0!   WebCounter