Verspreiding toponiemen met Germaanse klankverschuiving

Elke stip op deze kaart staat voor een toponiem waarin sporen herkenbaar bleven van de eerste Germaanse klankverschuiving. De kruisjes staan voor die oude toponiemen waarin deze sporen niet werden gevonden. De stippellijn geeft de zuidgrens aan tot waar sporen van de klankverschuiving werden waargenomen. Dit bevestigt de uitspraak van Caesar dat de meeste Belgae van over de Rijn afkomstig waren...

Inzet: de verspreiding van een aantal typisch Keltische toponiemen. - Terug.


© Leopold Winckelmans - 1999-2006.

Valid XHTML 1.0!  WebCounter