De pauselijke constitutie "Sollicita ac provida"
betreffende de reorganisatie van de Congregaties van het H.Officie en de Index

Literatuur

Home | Classical Page | Back© - 1998-2003 - johanickx@yahoo.com
Johan Ickx, Via di Tor Millina 4, I.00186, Roma.
Siteowner: Leopold Winckelmans.

Valid HTML 4.01!   WebCounter