La Santa Sede tra Lamennais
e san Tommaso d'Aquino

La condanna di Gerard Casimir Ubaghs
e della dottrina dell'Universita Cattolica di Lovanio
1834-1870

door Dr. Johan Ickx
archivaris van de Penitenzieria Apostolica

English

Zopas verscheen als nummer 56 van de Collectanea Archivi Vaticani het laatste boek van Johan Ickx, archivaris van de Penitenzieria Apostolica en mijn oud-leerling. Het boek is de uitwerking van zijn doctoraatsverhandeling (Pontificia Università Gregoriana, 2000) over de veroordeling van de Leuvense hoogleraar Gerard Casimir Ubaghs en diens collega's door de Congregaties van de Index en het H. Officie. Ubaghs was de laatste van de belangrijke “alternatieve” filosofen uit de 19de eeuw.

Na de “revolutie” van 1830 kreeg de jonge Belgische staat een grondwet waarin de verschillende vrijheden voor altijd werden gegarandeerd, tot spijt van heel wat conservatieve krachten. In 1834 konden de Belgische bisschoppen, als gevolg van de in de grondwet gegarandeerde onderwijsvrijheid, een Katholieke Universiteit stichten, een unicum in Europa. Ubaghs, de nieuwe filosofieprofessor, had voor zijn jonge studenten een filosofisch systeem uitgewerkt in de geest van de Franse filosoof Félicité de Lamennais, en vogue bij vele Belgische katholieken. Uitgerekend in 1834 werd die door paus Gregorius XVI, reeds voor de tweede maal, veroordeeld. Vanaf dan zou Ubaghs, die zijn filosofisch systeem aanpaste maar niet wou vervangen door een op Romeinse leest geschoeid onderricht, af te rekenen krijgen met de tegenstand van conservatieve krachten, door de universiteit niet helemaal zonder reden “les jésuites” geheten, in België en in Rome. Dat leidde uiteindelijk tot een veroordeling van de Leuvense filosofie in 1866.

Na een grondig onderzoek van de bestaande literatuur en van verschillende archieven in België en vooral in Rome is de auteur erin geslaagd het onderzoek van bekende voorgangers (J. Henry, A. Franco, A. Simon, M. Becqué en L. Kenis) te herinterpreteren en aan te vullen. De Doornikse kanunnik François Labis, die in de zaak Ubaghs een belangrijker rol heeft gespeeld dan tot nu toe vermoed, stelt hij in een juister licht. Tot nog toe was men bij het beoordelen van de Leuvenaars hoofdzakelijk aangewezen op gegevens uit de archieven van hun opponenten. Via de briefwisseling van Labis met de voornaamste hoofdrolspelers in de zaak, op de eerste plaats Ubaghs zelf, kent men nu ook de gevoeligheden en standpunten van de Leuvense professoren en schijnt er een nieuw licht op figuren zoals Nicolas Laforêt (de opvolger van De Ram als rector van Leuven) en Victor Dechamps (de opvolger van Sterckx als aartsbisschop). Tot nog toe haast obscure figuren zoals de dominicaan Smith en de franciscanen Bernard Van Loo en Anselm Knapen, blijken een eersterangsrol te hebben gespeeld.

Het belangrijkste nieuwe inzicht van de auteur is ongetwijfeld dat de zaak tegen Leuven van bij de aanvang, d.w.z. vanaf de stichting van de Katholieke Universiteit, gepatroneerd werd vanuit Rome. Daar ontpopte de Leuvense filosofie zich vanaf 1858 als een belangrijke katalysator in de strijd van de meer liberale stromingen aan de curie (o.m. de “ontologisten” die in Ubaghs een geestesverwant hadden) tegen een behoudsgezinde meerderheid, geconcretiseerd in de bewogen ontstaansgeschiedenis van Quanta Cura en de Syllabus errorum (1864), die, naarmate paus Pius IX meer en meer in de verdrukking kwam in de Italiaanse eenheidsstrijd, een uitgesproken reactionair karakter kreeg. Doorheen het verhaal geraken we ook vertrouwd met de complexe persoonlijkheid van bekende figuren als Carlo Passaglia, Carlo Vercellone, Giovanni Perrone, enz.

Het boek is ondertussen officieel voorgesteld te Rome, op vrijdag 23 september in Santa Maria dell'Anima.

 
Gedeelten van de doctoraatsverhandeling waren gepubliceerd: 1. Johan ICKX, "In attesa che Roma parli...". La causa di Gerard Casimir Ubaghs, professore all'Università Cattolica di Leuven, presso la S. Congregazione dell'Indice e la Suprema Congregazione del Sant'Offizio (1837-1867) (Excerpta ex dissertatione [...]), Roma 2000 [deel 1]. - 2. Johan ICKX, Gerard Casimir Ubaghs, l'Indice e la Suprema Congregazione del Sant'Offizio, in L. MALUSA (ed.), Chiesa e pensiero Cristiano nell'Ottocento: un dialogo difficile, Genua 2001, p.145-159 [conclusie].
 


Index nominum

 

 
 

Abbeloos, Jean Baptiste (1836-1906), mons., alunno del Collegio Belga, professore all'Università Cattolica di Lovanio

Acton, Charles Januarius card. (1803-1847), membro della S. Congr. dell'Indice

Aerts, Pieter Jozef (1809-1905), mons., agente dell'episcopato belga presso la Santa Sede

s. Agostino

Ahrens, Heinrich (1804-1874), filosofo tedesco, professore all'Università libera di Bruxelles

Ajello, Vincenzo (+1854), OP, maestro generale dei Domenicani

Altieri, Ludovico card. (1805-1867), membro e prefetto della S. Congr. dell'Indice

Altmeyer, Jean Jacques (1804-1877), storico, professore all'Università libera di Bruxelles

Amat di San Filippo e Sorso, Luigi card. d' (1796-1878)

s. Ambrogio

Ancillon, Friedrich Johann Peter (1766-1837), erudito e politico prussiano

Andrea, Girolamo card. D' (1812-1868), membro e prefetto della S. Congr. dell'Indice

Angelini-Rota, Antonio (1809-1892), SI, professore al Collegio Romano

Angelis, Filippo de (1824-1881), consultore della S. Congr. dell'Indice

s. Anselmo

Antonelli, Giacomo card. (1806-1876), (pro-)Segretario di Stato (1848-1876)

Arendt, Léon (1843-1924), storico, professore a l'Università Cattolica di Lovanio

Arignano, cf. Rignano

Aristotele

Asinari di San Marzano, Alessandro (1795-1876), mons., nunzio apostolico a Bruxelles, consultore della S. Congr. dell'Indice

Asquini, Fabio Maria card. (1802-1878), membro della S. Congr. del Sant'Offizio

Audisio, Guglielmo (1802-1882), professore alla Sapienza, consultore della S. Congr. dell'Indice

Azevedo, cf. Cagiano.

Baguet, François Nicolas Joseph Ghislain (1801-1867), professore all'Università Cattolica di Lovanio e segretario dell'Università

Baius, Michael (1513-1589), teologo di Lovanio

Barnabò, Alessandro card. (1801-1874), prefetto della Congregazione della Propaganda Fide

Barola, Paolo (1788-1863), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

Barrett, Jean-Arnold (1770-1835), vescovo di Namur (1832)

Baud, Jean Marie (1776-1852), medico, professore dell'Università statale e dell'Università Cattolica di Lovanio

Bautain, Louis Eugène Marie (1796-1867), filosofo francese, allontanato dall'insegnamento per le sue idee nel 1834

Beckx, Petrus Joannes (1795-1887), SI, preposito generale della Compagnia di Gesù

Beelen, Johannes Theodoor (1807-1884), mons., professore all'Università Cattolica di Lovanio

Bellarmino, s. Roberto Francesco Romolo card. (1542-1621)

Benedictus XIV

Benigno da Valleb(u)ona, cf. Valleb(u)ona.

Berardi, Giuseppe card. (1810-1878)

Berghe, Oswald Van den (1834-1894), mons., studente belga all'Accademia Ecclesiastica a Roma, oppositore dei professori di Lovanio

Bergier, Nicolas Sylvestre (1718-1790), apologeta francese

Bernetti, Tommaso card. (1779-1852), amico del conte Van der Vrecken

Bertinatti, Giuseppe (1808-1881), esule italiano a Parigi e Bruxelles, amico di Vincenzo Gioberti

Bianchi, Ambrogio card. (1771-1856), OSBCam, membro della S. Congr. dell'Indice

Bighi, Pio (1780-1854), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice e del Sant'Offizio

Bilio, Luigi Maria card. (1826-1884), B, membro della S. Congr. del Sant'Offizio e della S. Congr. dell'Indice

Bizzari, Giuseppe Andrea card. (1802-1877), membro della S. Congr. del Sant'Offizio

Bofondi, Giuseppe card. (1795-1867), membro della S. Congr. dell'Indice

Bommel, Cornelis Richard Anton van (1790-1852), vescovo di Liegi (1829)

Bonald, Louis Gabriel Ambroise de (1754-1840), visconte, filosofo e uomo di stato francese

s. Bonaventura

Bonnetty, Augustin (1798-1879), filosofo francese

Bossuet, Jacques Bénigne (1627-1704), vescovo e teologo francese

Bossu, Léon (1837-1916), cugino di François Labis, professore all'Università Cattolica di Lovanio

Bouquillon, Isidore Augustin (1823-1878), professore al seminario minore di Roeselare, corrispondente di François Labis

Boussen, François René (1774-1848), vescovo di Bruges (1834)

Brabant, Jean Baptiste (1802-1872), politico belga di Namur

Bracq, Henri François (1804-1888), vescovo di Gent (1865)

Brasseur, Hubert (1823-1890), professore al Università statale di Gent

Breton, Charles, dottore del Università Cattolica di Lovanio

Brignole, Giacomo Maria (1724-1801), ultimo doge di Genova

Brignole, Giacomo Luigi card. (1797-1853), prefetto della S. Congr. dell'Indice

Brunelli, Giovanni card. (1795-1861), membro della S. Congr. dell'Indice

Buck, Victor De (1817-1876), SI, bollandista

Buffier, Claude (1661-1737), filosofo francese

Bus, François Louis Joseph du (1791-1873), politico belga di Tournai

Bussi, cf. Corboli-Bussi

Buttaoni, Domenico (1775-1859), OP, maestro del Sacro Palazzo

Cagiano de Azevedo, Antonio Maria card (1797-1867), membro della S. Congr. dell'Indice

Cajazza, Giuseppe (1805-1883), OSA, consultore della S. Congr. dell'Indice

Calì, Salvatore (1801-1864), OFMConv, consultore della S. Congr. dell'Indice

Calvin, Jean (1509-1564)

Cambi, Pasquale (1806-1870), SI, membro della provincia romana

Canali, cf. Parma

Cannella, Giovanni Battista (ca. 1799- 1859), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

Capaccini, Francesco card. (1784-1854), internunzio nei Paesi Bassi, sostituto della Segretario di Stato, agente dei vescovi belgi a Roma

Cardoni, Giuseppe (1802-1873), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

Carolus, Henri Ferdinand (1811-1867), ministro dell'Ambasciata belga presso la Santa Sede

Carrière, Joseph (1795-1864), teologo francese, superiore della Società di Saint-Sulpice

Carroll, John (1735-1815), primo vescovo degli Stati Uniti, arcivescovo di Baltimore

Carton, Charles (1802-1863), canonico, direttore dell'istituto dei sordomuti a Bruges (Spermalie)

Cartuyvels, Charles Philippe Edouard (1835-1907), mons., alunno del Collegio Belga a Roma, professore del seminario maggiore di Liegi

Carvalho, cf. Henriques de Carvalho

Casoni, cf. Vannicelli-Casoni

Casoni, Filippo card. (1733-1811)

Caterini, Prospero card. (1795-1881), membro della S. Congr. del Sant'Offizio

Cazalès, Edmond de (1804-1876), mons., professore di scienze letterarie all' Università Cattolica di Lovanio

Celano, Venantius de, OFMRec, ministro generale dell' Ordine

Ceroni, cf. Soglia

Chastel, Marie-Ange (1804-1861), SI, filosofo francese, oppositore di François Labis

Cipolletti, Tomaso Giacinto (1782-1850), OP, consultore della S. Congr. dell'Indice

Cirino, Francesco Maria (1813-1892), OTeat, consultore della S. Congr. dell'Indice

Claessens, Pierre (1817-1886), professore al seminario maggiore della diocesi di Malines, ispettore diocesano dell'insegnamento (1860)

Clara, Giambattista, gerente del giornale «L'Armonia» di Torino

Clarelli Parracciani, Niccola card. (1799-1872), membro della S. Congr. del Sant'Offizio

Clemens VIII

Clemens XI

Clemens XIV

Cock, Nicolas Joseph De (1800-1851), professore e vice-rettore dell'Università Cattolica di Lovanio

Cognat, [Édouard] Joseph Léger (1821-1887), sacerdote, redattore di «L'Ami de la Religion»

Colognesi, Ernesto, mons., uditore e incaricato d'affari della nunziatura a Bruxelles

Coninck, Clémentine De, madre di Félix-Marie de Neckere

Constant, Alphonse Louis (1810-1875), massone e occultista francese

Conway, Edward (de) (1804-1871), direttore delle liste civili del re dei Belgi

Corboli-Bussi Giovanni ( 1813-1850), mons., sostituto della Segreteria di Stato

Cossa, Filippo, canonico (1803-1868), professore, consultore dell'Indice e qualificatore del Sant'Offizio

C(o)urtins, Florin de (1804-1873), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

Cousin Victor (1792-1869), filosofo francese

Coux Charles de (1778-1864), allievo di Lamennais, redattore dell'«Avenir», professore di economia all'Università cattolica di Lovanio

Cullen, Paul card. (1803-1878), rettore del Collegio Irlandese a Roma, consultore della S. Congr. dell'Indice, arcivescovo di Dublin

D'Andrea, cf. Andrea ; d'Envieu, cf. Fabre d'Envieu ; d'Halluin, cf. Halluin ; d'Oultremont, cf. Oultremont

da Loreto, cf. Flamini ; da Parma, cf. Parma ; da Valleb(u)ona, cf. Benigno da Valleb(u)ona ; da Rignano, cf. Rignano

Damasceno, s. Giovanni

Darchis, Lambert (1625-1699), curiale liegese

de Angelis, cf. Angelis ; de Azevedo, cf. Cagiano de Azevedo ; de Bonald, cf. Bonald ; De Buck, cf. Buck ; de Carvalho, cf. Henriques de Carvalho ; de Cazalès, cf. Cazalès ; de Celano, cf. Celano ; De Cock, cf. Cock ; De Coninck, cf. Coninck ; De Coux, cf. Coux ; De Decker, cf. Decker ; de C(o)urtins, cf. Co(u)rtins ; de Feller, cf. Feller ; De Ferrari, cf. Ferrari ; de Garcia de la Vega, cf. Garcia de la Vega ; de Gramont, cf. Gramont ; De Guasco, cf. Guasco ; de Haerne, cf. Haerne ; de Hamal, cf. Hamal ; de Hemptinne, cf. Hemptinne ; de Jehay, cf. Steen de Jehay ; de Lamennais, cf. Lamennais ; de Laplace, cf. Laplace ; de Luca, cf. Luca ; De Martis, cf. Martis ; de Méan, cf. Méan ; de Montalembert, cf. Montalembert ; de Montpellier, cf. Montpellier ; de Moreau d'Andoye, cf. Moreau d'Andoye ; de Neckere, cf. Neckere ; De Ram, cf. Ram ; de Sécus, cf. Sécus ; de Suarez, cf. Suarez ; de Villecourt, cf. Villecourt ; de Wégimont, cf. Oultremont

Dec(o)urtins, cf. C(o)urtins

Dechamps, Adolphe (1807-1875), fratello di Victor, politico belga

Dechamps, Victor Auguste Isidore card. (1810-1883), CssR, noto apologeta, vescovo di Namur (1865-1868), arcivescovo di Malines (1868)

Decker, Charles De (1796-1867), vicario capitolare di Gent

Degola Tommaso Antonino (1776-1856), OP, segretario della S. Congr. dell'Indice

Degola, Eustachio (1761-1826), giansenista, zio del segretario dell'Indice Degola

Dehesselle, Nicolas Joseph (1789-1865), vescovo di Namur (1835)

Delacroix, Augustin (1791-1869), SI, ministro e rettore del Collegio Germanico-Ungarico a Roma, consultore della S. Congr. dell'Indice, primo agente del vescovo Malou a Roma

Delebecque, Louis Joseph (1798-1864), vescovo di Gent (1838)

Delebecque Mathilde, sposa di Jules Malou

Delicati, Pio (†1895), mons., qualificatore della S. Congr. dell'Inquisizione

della Genga, cf. Genga

Delplancq, Jean Joseph (1767-1834), vescovo di Tournai (1829)

Demartis, cf. Martis

Deram, cf. Ram.

Descamps, André Philibert Valentin (1792-1866), vicario generale della diocesi di Tournai

Descartes, René (1596-1650), filosofo francese

di Raulica, cf. Ventura di Raulica ; di San Marzano, cf. Asinari di San Marzano ; di Santo Stefano, cf. Oreglia di Santo Stefano ; di Soragna, cf. Meli Lupi di Soragna ; di Stavia, cf. Stavia,

Dmowski, Joseph Aloysius (1799-1879), SI, professore al Collegio Romano

Döllinger, Johann Joseph Ignaz von (1799-1890), storico e teologo tedesco

Doutreloux, Victor-Joseph (1837-1901), alunno del Collegio Belga, vescovo di Liegi (1879)

Du Bus, cf. Bus

Dumont, Edmond-Hyacinthe (1828-1892), vescovo di Tournai (1873-1879)

Dupanloup, Félix Antoine Philibert (1802-1878), vescovo di Orleans

Dupont, Antonius Henricus Hubertus (1836-1917), professore al seminario minore di Liegi a Sint-Truiden

Eecke, Charles-Eugenius-Josephus Van (1792-1878), parroco di Moeskroen (Mouscron), corrispondenta di François Labis

Espen, Zeger Bernard van (1646-1728), noto canonista (episcopalismo, gallicanismo) di Lovanio, giansenista

Everbroeck, Cornelius Van (1784-1863), SI, professore al Collegio Romano, consultore della S. Congr. del Sant'Uffizio e pro-teologo della Sacra Penitenzieria

Fabre d'Envieu, Jules (1821-1901), [SI - uscito], filosofo e teologo francese

Faict, Jean Joseph (1813-1894), vescovo di Bruges (1864)

Falise, Jean Baptiste (1819-1881), canonico e professore al seminario di Tournai, fondatore e redattore delle «Mélanges théologiques», dal 1856 la «Revue théologique»

Faure, Giovanni Battista (1702-1779), SI, professore al Collegio Romano

Feller, François-Xavier de (1735-1802), SI, teologo e publicista perseguitato dal'Austria

Fénélon, François de ~ Salignac de la Mothe (1651-1715), arcivescovo di Cambrai, filosofo francese

Ferrari, Giacinto De (1804-1874), OP, consultore della S. Congr. dell'Indice, commissario del S.Uffizio

Ferrari, Giuseppe (1811-1870), mons., ministro delle Finanze sotto Pio IX

Ferrarini, Antonio Luigi (1788-1859), SI, professore di teologia dogmatica al Collegio Romano

Ferretti, Gabriele card. (1795-1860)

Feye, Henricus Joannes (1820-1894), professore di diritto canonico all'Università Cattolica di Lovanio

Fioramonti, Domenico (+1862), mons., a partire dal 1848 segretario delle lettere latine

Flamand, François (pseud.), contatto a Marsiglia dei gesuiti esuli

Flamini, Luigi [da Loreto] (1779-1857), OFM, consultore della S. Congr. dell'Indice, ministro generale dell' Ordine

Fontana, Francesco card. (1750-1822), B, procuratore generale dei barnabiti

Fornari, Raffaele card. (1783-1854), consultore della S. Congr. dell'Indice, incaricato d'affari, internunzio e nunzio a Bruxelles (1838-1842)

Fracassi-Poggi, Tommaso (1775-1836), filosofo, poeta e politico italiano

Franchi, Alessandro card. (1819-1878), nunzio e incaricato d'affari alla Segreteria di Stato

Franckeville, Charles (1800-1877), SI, rettore a Drongen, provinciale dal 1839 al 1845, rettore a Lovanio e a Bruxelles

Frangipani, Ottavio Mirto (1544-1612), nunzio apostolico a Colonia e Bruxelles

Franzelin, Johann Baptist card. (1816-1886), SI, professore al Collegio Romano, membro del Sant'Offizio

Frère Orban, H.J. Walthère (1812-1896), politico liberale «dottrinale»

Frohschammer, Jakob (1821-1893), filosofo tedesco, condannato con breve pontificio (1862)

Gaggia, Pietro (1791-1845), esule italiano, direttore dell'Istituto Gaggia a Bruxelles

Garcia de la Vega, Diego de (1821-1908), politico belga

Gatti, Vincenzo Maria (1811-1882), OP, segretario della S. Congr. dell'Indice e maestro del Sacro Palazzo

Genga-Sermattei, Gabriele card. della (1801-1861), membro della S. Congr. dell'Indice

Genis, Giovanni [Juan] (+1856), OP, teologo casanatense, consultore della S. Congr. dell'Indice

Gerbet, Philippe (1798-1864), vescovo di Perpignan

Gerdil, Hyacinth Sigismond card. (1718-1802), B, filosofo e teologo, dal 1791 Prefetto della S. Congr. dell'Indice

Gigli, Girolamo (1802-1873), OP, maestro del Sacro Palazzo, consultore della S. Congr. dell'Indice

Gilson, Bonaventure (1794-1884), professore al seminario di Namur, superiore del seminario minore di Floreffe, decano di Bouillon

Gioberti, Vincenzo (1801-1852), filosofo e uomo di stato italiano, in esilio a Parigi e Bruxelles (1833-1848)

Giuseppe II, imperatore austriaco

Giustiniani, Giacomo card. (1769-1843), prefetto della S. Congr. dell'Indice

Gizzi, Pasquale Tommaso card. (1787-1849), internunzio a Bruxelles (1835-1838)

Gonella, Matteo Eustachio card. (1811-1870), nunzio a Bruxelles (1850-1861)

Gonella, Pietro Paolo, SI, fratello di Matteo Eustachio

Goossens, Petrus Lambertus card. (1827-1906), segretario e vicario generale della diocesi di Malines

Gousset, Thomas card. (1792-1866), arcivescovo di Reims

Gramont, Antoine Alfred Agénor de (1819-1880), duca, ambasciatore della Francia a Roma (agosto 1857-1861

Gravez, Théodore Joseph (1810-1883), professore al seminario minore e al seminario magiore di Tournai, vescovo di Namur (1867)

Gregorius XIII

Gregorius XVI

Grelle, Aloysius Le (1818-1883), SI, filio del sindaco di Anversa

Guasco, Petrus Wilhelmus De (1778-1833), parroco a Valkenburg (1807-1821) e decano a Aubel (1821) nella diocesi di Liegi, insegnante del giovane Ubaghs

Guéranger, Prosper Louis Pascal (1805-1875), abbate di Solesmes

Guerrazzi, Francesco Domenico (1804-1873), scrittore e politico italiano

Guglielmo I [= Willem I] (1772-1843), re dei Paesi Bassi (1815-1840)

Guibert, Joseph Hippolyte (1802-1886), mons., arcivescovo di Tours

Guidi, Augusto (1838-1900), mons., consultore della S.Congr. dell'Indice

Günther, Anton (1783-1863), filosofo tedesco

Haerne, Désiré de (1804-1890), mons., politico cattolico-liberale

Hallez, Désiré (1812-1883), canonico di Tournai

Halluin, Marie Françoise d', madre di François Labis

Hamal, conte de

Hecke, Joseph van (1795-1874), SI, professore al theologicum della Compagnia a Gent, bollandista

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filosofo tedesco

Helsen, Armand (1787-1856), sacerdote del Collegio della Propaganda Fide, missionario apostolico a Bruxelles

Helsen, Charles (1791-1842), sacerdote, oppositore di Sterckx

Hemel, Jean Baptiste Van (1798-1866), mons., vicario generale della diocesi di Malines (1854-1866)

Hemptinne, Joseph de (1822-1909), conte, uomo d'affari di Gent, noto ultramontano, finanziatore del «Bien Public»

Henriques de Carvalho, Guilherme card. (1793-1857), membro della S. Congr. dell'Indice

Henrotay, Jacques Antoine (1813-1865), professore al seminario minore e al seminario magiore di Liegi

Henry, Louis (1833-1890), alunno del Collegio Belga

Hermes, Georg (1775-1831), professore di dogmatica a Münster e a Bonn, condannato con breve pontificio (1835)

Hesselle, cf. Dehesselle

Hollebecq Marie Françoise (+1786), nonna di François Labis

Horvath, Johann Baptist (1732-1799), SI, filosofo e fisico ungarico

Huberland, Jules Jean (1831-1900), alunno del Collegio Belga a Roma

s.Ignazio di Loyola, cf. Loyola

Jacobs, Ferdinand (1840-1866), alunno del Collegio Belga a Roma

Jacquemotte, Hubert Joseph (1795-1861), vicario generale di Liegi

Jansenius, Cornelius (1585-1638)

Janssen, Joannes (1789-1847), SI, segretario della Compagnia di Gesù (1829-1844), assistente per la provincia della Germania (1844-1847)

Jaquemet, Antoine (1803-1869), vescovo di Nantes

Jehay, cf. Steen de Jehay

Johannes Paulus II

Kant, Immanuel (1724-1804), filosofo tedesco

Kerckhove, Isidoor Van de (1790-1871), SI

Kersten Pierre (1789-1865), pubblicista liegese, editore del «Journal Historique et Littéraire»

Klagenfurt, Maria Anna arciducessa di (1738-1789)

Klee, Heinrich (1800-1840), teologo tedesco

Kleutgen [Peters], Joseph Wilhelm Karl (1811-1883), SI, professore al Collegio Romano, consultore della S. Congr. dell'Indice

Kna(e)pen Anselmus (1832-1899), OFMRec, segretario di Bernard Van Loo a Roma

Kockerols, Jean Hubert (1823-1894), CssR, provinciale della provincia belga

Kuhn, Johann Evangelist von (1806-1887), teologo tedesco

La Valletta, cf. Monaco La Valletta

Lacordaire, Dominique Jean Baptiste Henri (1802-1861), OP, teologo e predicatore francese

Lacroix, cf. Delacroix

Labis, François (1818-1904), alunno del Collegio Belga a Roma, amico e collaboratore di Ubaghs, parente e segretario privato di Gaspard Labis, vescovo di Tournai

Labis, François Joseph, padre del canonico François Labis

Labis, Gaspard (+1814), nonno di François Labis, padre di mons. Gaspard Labis

Labis, Gaspard Joseph (1792-1872), vescovo di Tournai (1835), zio di François Labis

Ladeuze, Florimond (1838-1918), alunno del Collegio Belga a Roma

Ladeuze, Paulin (1870-1940), rettore dell'Università cattolica di Lovanio (1909)

Laforet [Laforêt], Nicolas Joseph (1823-1872), professore e rettore dell'Università cattolica di Lovanio

La Marche [Lamarche], Vincent (1780-1849), OP, provvisore della chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi

Lambruschini, Luigi card. (1776-1854), Segretario di Stato di Gregorio XVI

Lamennais, [La Mennais] Hugues Félicité Robert de (1782-1854)

Lamy, Thomas Joseph (1827-1907), noto orientalista, professore all'Università Cattolica di Lovanio

Laplace, Pierre Simon de (1749-1827), marchese, matematico e astronomo francese

Laurent, François (1810-1887), professore al Università statale di Gent

Laurent, Johann Theodor (1804-1864), mons., vicario apostolico per la Germania del Nord (1839) e vicario del Grande Ducato di Luxembourg (1841-1848)

Ledóchowski, Miecyslaw Halka card. von (1822-1902), conte, nunzio apostolico a Bruxelles

Ledoux, Ferdinand Joseph (1819-1894), alunno del Collegio Germanico-Ungarico a Roma, professore di teologia dogmatica all'Università Cattolica di Lovanio

Lefebve, Jean Baptiste (1821-1889), canonico, professore di teologia morale all'Università Cattolica di Lovanio

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716), filosofo tedesco

Lelouchier, Théodore (1814-1891), CssR, consultore generale a Roma dal 1855 alla sua morte

Leo XII

Leo XIII

s. Leonardo da Porto-Maurizio (1676-1751), OFM

Leopardi, Giacomo (1798-1837), poeta e erudito italiano

Leopoldo I di Sassonia-Coburgo-Gotha (1790-1865), re dei Belgi

Lessius, Leonardus (1554-1623) SI, teologo lovaniense

Levi, Eliphas, cf. Constant

Liagre, Adolphe J. (1834-1910), professore al seminario di Tournai, collaboratore della «Revue Catholique»

Lil, Petrus Van (1795-1842), SI, provinciale della provincia belga

Limberti, Giovacchino (1821-1874), arcivescovo di Firenze

Liverani, Francesco (1823-1894), mons., erudito e polemista italiano

Loccatelli, Vincenzo, originario d'Assisi, professore, propugnatore dell'unificazione dell'Italia

Loiseaux, Jean Joseph (1815-1904) [dal 1871 in poi padre Piat de Mons OFMCap], alunno del Collegio Belga, professore di diritto canonico al seminario di Tourani, redattore di varie riviste

Lonay, Gérard (1806-1883), professore al seminario minore di Liegi

Loo, Bernard Van (1818-1885), OFMRec, procuratore generale dell' Ordine

Loreto, cf. Flamini

Loyola, s.Ignazio di

Luca, Antonino Saverio card. De (1805-1883), consultore della S. Congr. dell'Indice, professore honoris causa dell'Università cattolica di Lovanio, membro e prefetto della S. Congr. dell'Indice

Lupi, avvocato concistoriale

Lupus, Joseph Ghislain (1810-1888), canonico, segretario di Mons. de Montpellier (Liegi)

Maas, Antoine (1795-1872), SI, professore al scolasticato dei gesuiti a Namur

Macchi, Vincenzo card. (1770-1860), segretario della S.Congr. del S.Uffizio

Mai, Angelo card. (1782-1854), [SI - dispensato], prefetto della S. Congr. dell'Indice

Malebranche, Nicolas [de] (1638-1715), filosofo et teologo francese

Malou, Edouard (1791-1849), zio dei fratelli Malou

Malou, Jean Baptiste sr. (1783-1862), padre dei fratelli Malou

Malou, Jean Baptiste (1809-1864), fratello del politico Jules Malou, alunno del Collegio Romano, vescovo di Bruges (1849)

Malou, Jules (1800-1886), politico belga, fratello del vescovo di Bruges

Malou, Pierre Antoine (1753-1827), padre di Jean-Baptiste e Edouard Malou, nonno dei fratelli Malou

Manera, Francesco (1798-1847), SI, professore, prefetto generale degli studi (1838), poi rettore (1946) del Collegio Romano

Mangin, François (1825-1862), professore di filosofia al seminario di Tournai

Manning, Henry Edward card. (1808-1892), arcivescovo di Westminster

Mantia(t), Camille (1835-1864), corrispondente di F. Labis

Marche, cf. La Marche

Margotti, Giacomo (1823-1887), giornalista, fondatore e direttore del giornale «L'Armonia» di Torino

Marini, Pietro card. (1794-1863), membro della S. Congr. dell'Indice

Marrocu, Giovanni Battista (1805-1867), OFMConv, consultore della S.Congr. dell'Indice

Martis, Salvatore Angelo De (1817-1902), OCarm, consultore della S. Congr. dell'Indice

Massoni, Vincenzo, mons., minutante della Segreteria di Stato

Matignon, Ambroise (1824-1910), SI, filosofo francese

Mattei, Mario card. (1792-1870)

Matthijs, Angelus (1804-1879), SI, provinciale della provincia belga

Mauron, Nicolas (1818-1893), CssR, superiore generale dei padri redentoristi

Méan, François Antoine-Marie Constantin de (1756-1832), arcivescovo di Malines

Meli Lupi di Soragna, Domizio Gioacchino (+1849), CRM, mons., superiore generale dei Chierici Regolari minori, consultore della S. Congr. dell'Indice

Mercati, Giovanni card.

Mercier, Désiré Félicien card. (1851-1926), fondatore del Istituto Superiore di Filosofia a Lovanio

Mercurelli, Francesco (1808-1892), segretario delle lettere latine

Mermillod, Gaspard card. (1824-1892), coadjutore del vescovo di Lausanne e Ginevra, residente a Ginevra

Mérode, Anna de, moglie di Montalembert, sorella di mons. de Mérode

Mérode, Frédéric François Xavier de (1820-1874), mons., alunno del Collegio Romano, pro-ministro delle Armi della Santa Sede

Metternich, Klemens Lothar Wenzel von (1773-1859), principe, diplomatico austriaco, ministro degli Affari Esteri (1809)

Meynieu, Mary (+1877), scrittrice francese

Mezzofanti, Giuseppe Gasparo card. (1774-1849), membro della S. Congr. dell'Indice

Micara, Ludovico card. (1775-1847), OFMCap

Milone, Gaetano (1818-1896), B, professore di filosofia a Napoli

Modena, Angelo Vincenzo (1796-1870), OP, segretario della S. Congr. dell'Indice

Moehler, Johann Adam (1796-1838), teologo tedesco

Moeller [Möller], Johannes (1806-1862), figlio di Nicolas Moeller, professore di storia all'Università Cattolica di Lovanio

Moeller, [Jacques] Nicolas (1776-1862), alunno di Schelling, convertito al cattolicesimo, professore di filosofia antica all'Università Cattolica di Lovanio, amico di G.C. Ubaghs

Monaco La Valletta, Raffaele card. (1827-1896), assessore della S. Congr. del S. Offizio

Montalembert, Charles René Forbes de (1810-1870), conte, pubblicista cattolico liberale francese

Montpellier, Théodore Alexis Joseph de (1807-1879), mons., alunno del Collegio Romano, vescovo di Liegi (1852)

Moreau d'Andoye, Edmond de (1834-1877), cavaliere, mons., alunno del Collegio Belga a Roma, poi dell'Accademia Pontificia dei nobili ecclesiastici

Moulart, Ferdinand Joseph (1832-1904), professore di teologia morale e diritto canonico all'Università Cattolica di Lovanio

Mura, Bonfiglio (1810-1882), OSM, consultore della S. Congr. del Sant'Offizio

Muti-Bussi, Pio, marchese romano, membro della Giovine Italia

Namèche, Alexandre Joseph (1811-1893), mons., professore e rettore (1872) dell'Università Cattolica di Lovanio

Napoleone I, imperatore dei francesi

Naro, cf. Patrizi Naro

Neckere, Joseph de, padre di Félix Marie

Neckere, Félix Marie de (1824-1903), mons., rettore della chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi, agente dei vescovi di Bruges e Liegi a Roma

Neckere, François Xavier (1810-1879), SI

Negroni, Carlo (1819-1896), giurista e politico novarese

Neut, Amand (1812-1884), proptietario del giornale belga «La Patrie»

Nève Emile Gabriel Benoît (1819-1889), bibliotecario dell'Università Cattolica di Lovanio (1849-58)

Nève, famiglia a Lovanio

Nève, Félix (1816-1893), professore a l'Università Cattolica di Lovanio

Nève, Paul (1833-1902), gerente del «Journal de Bruxelles»

Newman, John Henry card. (1801-1890), Orat

Nina, Lorenzo card. (1812-1885)

Noël, Aloys [identità incerta !], CssR (1852), sotto-regente del Collegio Adriano VI a Lovanio

Noyer, Prosper Edouard (1800-1846), incaricato d'affari del Belgio presso la Santa Sede dal 1836 fino alla sua morte

b. Oddo di Cambrai

Oreglia di Santo Stefano, Giuseppe (1823-1895), SI, fratello di Luigi, redattore della «Civiltà cattolica»

Oreglia di Santo Stefano, Luigi card. (1828-1913), internunzio all'Aja, nunzio a Bruxelles

Orioli, Antonio Francesco card.(1778-1852), OFMConv, membro della S. Congr. dell'Indice

Ostini, Pietro card. (1775-1849), alunno del Collegio Romano, membro e pro-prefetto della S. Congr. dell'Indice (1848)

Oultremont de Wégimont, Émile d' (1787-1851), conte, ministro del Belgio presso la Santa Sede dal 1838 al 1844

Pacca, Bartolommeo card. (1756-1844)

Pacetti, Raffaele, canonico, professore di filosofia alla Sapienza

Pacifici di Sermoneta, Luca (1802-1870), mons., segretario dei Brevi ai Principi della Segreteria di Stato

Palma, Giovanni Battista (1791-1848), professore al Collegio Romano, consultore della S. Congr. dell'Indice

Panebianco, Antonio Maria card. (1808-1885), OFMConv, membro del Sant'Offizio

Pantaleoni, Diomede (1810-1885), cavaliere, deputato per Cingoli (1861-62) e senatore della Repubblica Italiana (1873)

s. Paulus

Paulus III

Paulus IV

Parma, Luigi Canali, da (1836-1905), OFMObs, ministro generale dell'Ordine (1889-1897)

Passaglia, Carlo (1812-1882), [S.I. - sospeso a divinis], teologo e scrittore, professore al Collegio Romano, poi alla Sapienza, «segretario privato» del Card. D'Andrea

Patrizi Naro, Costantino card. (1798-1876), fratello di Francesco Saverio, segretario della S. Congr. del Sant'Offizio (1860)

Patrizi Naro, Francesco Saverio (1797-1881), SI, fratello di Costantino, professore al Collegio Romano

Patscheider, Albuin Maria [Anton]. (1804-1881), OSM, consultore della S. Congr. dell'Indice

Pecci, Gioacchino card. (= Leone XIII), nunzio a Bruxelles, arcivescovo di Perugia

Pennacchi, Giuseppe, mons., canonista e storico, consultore del'Indice, rettore del Seminario degli SS. Apostoli Pietro e Paolo

Perrone, Giovanni (1794-1876), SI, professore al Collegio Romano, consultore della S. Congr. dell'Indice e della S. Congr. del Sant'Offizio

Pe(e)ters, cf. Kleutgen

Piat de Mons, OFMCap, cf. Loiseaux

Pie, Louis François Désiré Édouard card. (1815-1880), vescovo di Poitiers (1849)

Pitra, Jean Baptiste François card. (1812-1889), collaboratore alle «Patrologie» di Migne

Pius IV

s. Pius V

Pius VI

Pius VII

Pius VIII

b. Pius IX

Platone, filosofo greco

Pluymers, Maria Helena, madre di G.C. Ubaghs

Pojana, Vincenzo, abbate

Polidori, Paolo card. (1778-1847), membro della S. Congr. dell'Indice

Praet, Jules Van (1806-1887), segretario privato del re Leopoldo I

Quetelet, Lambert Jacques Adolphe (1796-1874), matematico, statistico e sociologo, primo rettore dell'Università libera di Bruxelles

Quinet, Edgar (1803-1875), professore al Collège de France

Ram, Pierre François Xavier De (1804-1865), mons., collaboratore di Engelbert Sterckx, primo rettore dell'Università Cattolica di Lovanio

Ramière, Henri (1821-1884), SI, filosofo francese

Ranalli, Ferdinando (1813-1894), storico e letterato italiano

Ranke, Leopold von (1795-1886), storico tedesco

Raulica, cf. Ventura di Raulica

Reali, Eusebio (1813-1869), canonico regolare

Recanati, Giusto card. (1789-1861), OFMCap, membro della S. Congr. dell'Indice

Reisach, Karl August card. von (1800-1869), conte, membro della S. Congr. dell'Indice

Reusens, Edmond Henri Joseph (1831-1903), storico, paleografo e archeologo cristiano, bibliotecario e professore dell'Università Cattolica di Lovanio

Riario Sforza, Tommaso card. (1782-1857)

Riga, Marie Louise (1756-1797), moglie di Pierre-Antoine Malou

Rignano Antonio Maria da [Fania] (1804-1880), OFMOss, consultore della S. Congr. dell'Indice

Rogier, Charles (1800-1885), politico liberale in Belgio, presidente del Consiglio dei Ministri dal 1847 al 1852 e dal 1857 al 1867, essendo allo stesso tempo Ministro degli Affari Esteri

Rohrbacher, René François (1789-1856), storico della Chiesa, amico di Lamennais e collaboratore dell' «Avenir»

Roothaan, Johan Philip (1785-1853), SI, preposito generale della Compagnia di Gesù

Rooy, Hieronymus Van (1824-1880), OFMRec, corrispondente e collaboratore di François Labis e G.C. Ubaghs

Rosa, Henri (1800-1857), SI, professore di teologia e rettore della casa dei gesuiti a Lovanio

Rosani, Giovanni Battista (1787-1862), SPoSchP, mons., preposito generale dei padri delle Scuole Pie, consultore della S. Congr. dell'Indice

Rosmini-Serbati, Antonio (1797-1855), conte, filosofo, teologo e politologo italiano

Rousseau, Jean Jacques (1712-1778), filosofo e letterato francese

Saal, Jean Jacques (1830-1908), residente al Collegio Germanico-Ungarico e studente al Collegio Romano, professore al seminario minore di Sint-Truiden (1858)

Sacré, Pierre Joseph (1825-1895), rettore del Collegio Belga a Roma

San Marzano, cf. Asinari di San Marzano

Sanseverino, Gaetano (1811-1865), consultore del Sant'Offizio, noto tomista

Santucci, Vincenzo card. (1796-1861), membro della S. Congr. dell'Indice

Sarpi, Paolo (1552-1623), OSM, erudito veneto

Sartori, Benedetto (1786-1858), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

Scheeben, Matthias Joseph (1835-1888), alunno del Collegio Germanico-Ungarico a Roma, professore di teologia a Köln

Schelling, Friedrich Wilhelm von (1775-1854), filosofo tedesco

Scherpereel, Jean Ignace (1806-1869), mons., vicario generale della diocesi di Bruges

Schouppe, François Xavier (1823-1904), SI, sucessore del prof. Ledoux al seminario magiore di Liegi

Schrader, Clemens (1820-1875), SI, professore al Collegio Romano (1852-1857)

Schry(n)en [Schrijen] Petrus (1800-1887), storico, rettore del seminario minore di Liegi a Rolduc, dal 1843 professore al seminario minore di Liegi a Sint-Truiden

Schwarzenberg, Friedrich Johann Joseph Cölestin card. (1809-1885), arcivescovo di Salzburg, membro della S. Congr. dell'Indice

Secchi-Murro, Gavino (1794-1868), OSM, consultore della S. Congr. dell'Indice

Secus, Frédéric Procope Marie Hubert de (1787-1862), barone, politico belga

Sforza, cf. Riario Sforza

Shelley, Percy Byssche (1792-1822), poeta inglese

Sixtus IV

Sixtus V

Soglia Ceroni, Giovanni card. (1779-1856)

Soragna, cf. Meli Lupi di Soragna

Sottovia, Giovanni, mons.

Spada, Mariano (1796-1872), OP, procuratore e vicario generale dell'Ordine

Spinelli, Luigi (1802-1883), incaricato d'affari della nunziatura di Bruxelles

Stas, Dieudonné (1791-1868), fondatore del «Journal de Bruxelles»

Staudenmaier, Franz Anton (1800-1856), teologo tedesco

Stavia, Ludovico di, (1814-1859), OFMRef, consultore della S. Congr. dell'Indice

Steen de Jehay, Charles Amand Hermann van den (1781-1846), barone, governatore della provincia di Liegi, legato straordinario del re Leopoldo I presso la Santa Sede e presso il Granducato di Toscana

Sterckx, Engelbert card. (1792-1867), arcivescovo di Malines (1832)

Storchenau, Sigismund von (1731-1797), SI, filosofo e teologo tedesco

Suarez, Francisco de (1548-1619), SI, teologo spagnolo

Sue, Eugène (1804-1857), romanziere francese

Theiner, Augustin (1804-1874), Or, consultore della S. Congr. dell'Indice, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano

Theiner, Johann Anton (1799-1860), teologo tedesco, fratello di Augustin

Thonissen, Jean Joseph (1816-1891), giurista, professore al Università Cattolica di Lovanio

Tinnebroek, Antoon (1816-1855), SI, bollandista

Tits, Petrus Arnold (1807-1851), canonico, professore al seminario minore di Rolduc, professore all'Università cattolica di Lovanio

Tizzani, Vincenzo (1809-1892), mons., consultore della S. Congr. dell'Indice

s. Tommaso d'Aquino

Tongiorgi, Salvatore (1820-1865), SI, professore di filosofia al Collegio Romano

Tonini, Giambattista (1806-1852), amico e simpatizzante di Rosmini

Trullet, Michel Joseph, avventuriero francese, dragomanno(?) nell'Oriente, padre di Angelo Maria

Trullet, Angelo Maria (1813-1879), OFMConv, consultore della S. Congr. dell'Indice

Ubaghs, Constance, nipote di Gerard Casimir Ubaghs

Ubaghs, Gerard Casimir

Valleb(u)ona, Benigno da (+1860), OFMRec, consultore della S. Congr. dell'Indice

Van Bommel, cf. Bommel

Van de Kerckhove, cf. Kerckhove ; Van de Velde, cf. Velde

Van den Berghe, cf. Berghe

Vandenbroeck, Philibert (1820-1862), alunno del Collegio Belga a Roma, rettore della chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi, professore di teologia dogmatica all'Università Cattolica di Lovanio

Van den Steen de Jehay, cf. Steen de Jehay

Vandervrecken, cf. Vrecken

Van Eecke, cf. Eecke ; van Espen, cf. Espen ; Van Everbroeck, cf. Everbroeck ; Van Hemel, cf. Hemel ; Van Lil, cf. Lil ; Van Loo, cf. Loo ; Van Praet, cf. Praet ; Van Rooy, cf. Rooy

Vanhecke, cf. Hecke

Vannicelli Casoni, Luigi card. (1801-1877), membro della S. Congr. dell'Indice

Velde, Johannes Franciscus Van de (1779-1838), vescovo di Gent (1829)

Ventura di Raulica, Gioacchino (1792-1861), [SI] - OTeat., scrittore teologico-politico e predicatore italiano

Verbeke, David (1796-1867), parroco di Meulebeke, corrispondente di François Labis

Vercellone, Carlo Giuseppe (1814-1869), B, consultore della S. Congr. dell'Indice e della S. Congr. del Sant'Offizio

Verhoeven, Anton (1815-1891), [SI], fratello di Marianus, professore di teologia dogmatica all'Università Cattolica di Lovanio, entrato nella Compagnia di Gesù

Verhoeven, Marianus (1808-1850), fratello di Anton, professore di diritto canonico all'Università Cattolica di Lovanio e direttore del Collegio del Santo Spirito a Lovanio

Verkest, Jean Baptiste (1795-1858), [SI], professore di teologia morale a l'Università Cattolica di Lovanio, entrato nella Compagnia di Gesù

Veuillot, Louis (1813-1883), giornalista e pubblicista ultramontano francese

Vilain XIIII, visconte, politico cattolico e diplomatico presso la Santa Sede e le corti italiane, vice-presidente della Camera dei deputati del Belgio (1843-1847/1852-1855) e Ministro degli Affari Esteri (1855-1857)

Villecourt, Clément card. de (1787-1867), membro della S. Congr. dell'Indice

Visschers, Petrus Jozef (1804-1861), parroco a Heist-op-den-Berg

Vittorio Amedeo III di Savoia (1725-1796)

Vittorio Emanuele II di Savoia (1820-1878), re d'Italia

Voisin, Charles Joseph (1802-1872), mons., vicario generale della diocesi di Tournai

von Döllinger, cf. Döllinger ; von Ledóchowski, cf. Ledóchowski ; von Metternich, cf. Metternich ; von Ranke, cf. Ranke ; von Reisach, cf. Reisach ; von Schelling, cf. Schelling ; von Storchenau, cf. Storchenau

Vrecken, Paul van der (1777-1868), conte, grande viaggiatore con delle aderenze in Italia ed a Roma

Vrindts, Jean Pierre (1781-1862), [SI -uscito], sacerdote, attivo a Bruxelles, avversario di Lamennais

Waterkeyn, Henri (1809-1855), professore di mineralogia e geologia e vice-rettore dell'Università Cattolica di Lovanio

Weld, Thomas card. (1773-1837)

Wiere, Jean Baptiste (1793-1850), SI, professore al theologicum della Compagnia a Lovanio

Wiseman, Nicholas Patrick Stephen card. (1802-1865)

Wolff, Christian Freiherr von (1679-1754), filosofo e matematico tedesco

Wouters, Henri Guillaume (1802-1872), professore di storia ecclesiastica all'Università Cattolica di Lovanio

Zigliara, Tommaso Maria card. (1833-1893), OP

Zuppani, Giovanni Battista (1782-1859), OSBCam, consultore della S. Congr. dell'Indice

Zurla, Giacinto Placido card. (1769-1843), OSBCam