Vergilius, Aeneïs, IV.304-330

[Home | Index vertalingen]   [Vorige | Volgende]

 1. Uiteindelijk pakte ze Aeneas met deze woorden aan, ongevraagd:
 2. "Je hoopte dan nog, woordbreker, zo'n groot onrecht
 3. te kunnen verbergen, en in alle stilte mij te verlaten alsook mijn land?
 4. Noch onze liefde, noch de rechterhand die jij eens gaf
 5. weerhouden jou, noch dat ik een wrede dood zal sterven, Dido...
 6. Natuurlijk, zelfs onder een winters gesternte belast je de vloot,
 7. en te midden der noordenwinden haast je je te gaan over volle zee:
 8. je bént een wreedaard... Wat indien je níet andermans gronden en huizen
 9. van onbekenden opzocht, en het oude Troje er nog altijd was,
 10. zou Troje dan over de golvenrijke zee worden opgezocht met de vloten?
 11. Vlucht je mij? Bij mijn tranen hier en jouw rechterhand
 12. (want, sukkel die ik ben, niets anders meer heb ik, zelf, mij gelaten)
 13. Bij ons huwelijk, bij de begonnen huwelijksrelatie,
 14. -indien ik iets verdienstelijks voor jou heb gedaan, of iets je
 15. aangenaam is geweest van mij - denk dan aan mijn koningshuis dat in verval geraakt! Zet
 16. -ik smeek het u, indien er voor smeekbeden nog een plaats zou zijn- die gedachte uit uw hoofd!
 17. Omwille van jou koesteren de Lybische stammen en de leiders der Nomaden
 18. een wrok tegen mij, zelfs de Tyriërs zijn verbitterd. Net terwille van jou
 19. heb ik m'n eergevoel gesmoord, alsook -waardoor ik als enige op weg was naar de sterren-
 20. m'n goede naam van vroeger. In wiens handen laat je mij, die toch zal moeten sterven, achter, gastvriend?
 21. Alleen deze naam blijft immers, van een echtgenoot.
 22. Wat sta ik hier te wachten? Soms totdat Pygmalion, mijn broer, deze wallen
 23. afbreekt, of totdat de Gaetuliër Iarbas mij ten huwelijk sleept?
 24. Als ik tenminste, van jou ontvangen, een nakomeling had
 25. voor je vluchtte, als er voor mij in het paleis een kleintje
 26. zou spelen, een Aeneasje dat jou, toch in z'n gelaat, zou weergeven,
 27. dan zou ik tenminste niet helemaal als een genomen en verlaten vrouw worden gezien.

[top]


Vertaling door Erik De Bom, 5 GL 1999-2000


© Leopold Winckelmans - 1999-2006.

Valid HTML 4.01!   WebCounter