Copyright © 2019 by Apanidra
Kursus werken met de Gnostische Cirkel Indien interesse of vragen over deze kursus, mail naar joicol@telenet.be Met de gnostische cirkel kan men zowel iemands eigen evolutie, de evolutie van de Aarde, van wereldgebeurtenissen, of van landen opvolgen, mits er een hoger doel of bestemming aan verbonden is. Hoe kan dat met één enkel instrument ? Dat kan door middel van de (vergeten) kennis van tijd(cycli). Oude beschavingen bezaten deze kennis ten dele zoals de Maya’s met hun befaamde Maya kalender. Maar deze is moeilijk toe te passen in onze tijd. Maar wat als we over een tijd-kalender zouden beschikken die kan toegepast worden op onze moderne tijd ? Zo’n instrument is de gnostische cirkel. Tijd op Aarde is GEEN illusie, integendeel. Alle evolutie verloopt in ordelijke fasen die we op micro- of op macro-schaal kunnen volgen. De gnostische cirkel (GC) is een bijzonder rijk instrument dat werkt als een grote tijdsklok of kompas. Hieronder een voorbeeld (we gaan er allemaal op verschillende manier doorheen): Indien interesse of vragen over deze kursus, mail naar joicol@telenet.be of tel. 0474 29 84 04
Copyright © 2019 by Apanidra
Kursus werken met de Gnostische Cirkel Indien interesse of vragen over deze kursus, mail naar joicol@telenet.be Met de gnostische cirkel kan men zowel iemands eigen evolutie, de evolutie van de Aarde, van wereldgebeurtenissen, of van landen opvolgen, mits er een hoger doel of bestemming aan verbonden is. Hoe kan dat met één enkel instrument ? Dat kan door middel van de (vergeten) kennis van tijd(cycli). Oude beschavingen bezaten deze kennis ten dele zoals de Maya’s met hun befaamde Maya kalender. Maar deze is moeilijk toe te passen in onze tijd. Maar wat als we over een tijd- kalender zouden beschikken die kan toegepast worden op onze moderne tijd ? Zo’n instrument is de gnostische cirkel. Tijd op Aarde is GEEN illusie, integendeel. Alle evolutie verloopt in ordelijke fasen die we op micro- of op macro-schaal kunnen volgen. De gnostische cirkel (GC) is een bijzonder rijk instrument dat werkt als een grote tijdsklok of kompas. Hieronder een voorbeeld (we gaan er allemaal op verschillende manier doorheen): Indien interesse of vragen over deze kursus, mail naar joicol@telenet.be