HOME
HOME
LID ?
PROGRAMMA
BESTUUR
LINKS
FOTO'S
LANDELIJKE GILDE KLUIZEN
Home:
Even Voorstelen:
Wij zijn een ledenbeweging:
 In bijna iedere landelijke dorpskern in Vlaanderen is er een actieve afdeling.      
De Landelijke Gilden willen eerst en vooral dat het op het platteland goed is
om te leven voor alle bewoners.
Daarom organiseren de plaatselijke afdelingen tal van ontspannende activiteiten...
We komen op voor de rechten en het bestaan van het platteland:
We kunnen geen ledenfeest in de parochiezaal blijven organiseren als die parochiezaal
zelf verdwijnt, of-erger nog-als de dorpsbewoners hun dorp zelf stilaan voor bekeken houden
of als het dorp langzaam door de nabije grootstad wordt ingepakt.
Daarom zijn we als landelijke gilden niet alleen vriendelijk,maar we durven ook wel eens harde noten kraken.
We zijn geen éénmansbeweging.
We willen niet opkomen voor één welbepaald actiepunt.
Maar in de thema's die wij aansnijden staan het gezin en de leefbaarheid van het dorp centraal.
Die thema's raken het beleid op vele vlakkenvan het gemeentelijke tot het federale.
wij vragen een daadwerkelijk plattelandsbeleid.
Wij eisen dat het beleid rekening houdt met de eigen functies en behoeften van het platteland.
De Landelijke Gilden willen op alle beleidsniveau's de stem van het platteland zijn,die de
belangen van haar leden verdedigt.
Niet alleen door stafmedewerkers naar de onderhandelingstafel te sturen, maar ook door leden de kans te geven om in de beweging verantwoordelijkheid op te nemen en op te komen voor hun omgeving.
Interesse in een nieuwe kennissenkring ?
Zin om deel te nemen aan toffe activiteiten als dorpsfeesten,fiets-en wandeltochten?
interesse in vakantie op het platteland of op de boerderij? Wil je wat opsteken over tuinieren of koken?
Dan zijn de Landelijke Gilden zeker iets voor jouw!
Je ontvangt bovendien een tweemaandelijks schitterend tijdschrift "NEST".
Een blad boordevol weetjes over wonen en leven op het platteland,met uitstekende tuintips voor wie groene vingers heeft.,met interviews van mensen met pit en persoonlijkheid,met kanttekeringen en cursiefjes...
Je krijgt daarbij ook het ledenblad "LEVEND LAND"je kan voor gratis advies terecht op de regionale zitdagen of voor een gratis eerste raadpleging voor de Juridische Dienst.
Het inschrijvingsgeld komt op 22 euro voor een volledig jaar.
Wat je moet doen om lid te worden:
Stuur ons een mail of een brief met je naam, adres, telefoonnummer, alle informatie die we nodig hebben om u de juiste formulieren op te sturen of iemand van ons bestuur te laten langskomen.
ons e-mail adres is : landelijke_gilde_kluizen@telenet.be