HOME
 
De familie Gorissen heeft een aansluiting op de stamboom van Karel de Grote
*** lees de tekst hieronder voor meer uitleg!!***
 

Van Tichelt en Karel de Grote

Wanneer je zegt dat je je met genealogie bezighoudt, wordt vaak gevraagd of je al "bij Karel de Grote bent". Sommige genealogen zijn van mening dat mathematisch bewezen kan worden dat iedereen van Karel de Grote afstamt. Omdat bij elke generatie die je teruggaat in de tijd het aantal voorouders verdubbelt, bedraagt het aantal voorouders ten tijde van Karel de Grote (8e eeuw) theoretisch meer dan de wereldbevolking. Door het kwartierverlies is het aantal in de praktijk veel minder, maar toch is de kans dat je als (West-)Europeaan afstamt van Karel de Grote (of zijn stalknecht….), heel groot!

Karel de Grote is een tot de verbeelding sprekende figuur. Veel genealogen zoeken zich daarom soms jaren suf in archieven om te bewijzen dat ook zij afstammen van Karel de Grote. Niet om daarmee aan te tonen dat zij beter zouden zijn dan anderen (het overgrote deel van de Europeanen mag immers Karel de Grote tot één van zijn voorouders rekenen), maar vanwege het voldane gevoel dat je krijgt als je jouw lijn naar Karel (eindelijk) hebt gevonden.

Het probleem is om de afstammingsreeks te vinden. Over de 'gewone' mensen van vóór 1600 is nu eenmaal géén biografische informatie te vinden. Van de paar miljoen inwoners die Europa in de 8e eeuw had, is misschien van enkele duizenden de naam bekend. Het gaat dan vrijwel altijd om adellijke personen. Familierelaties zijn nog schaarser te vinden en moeten bij elkaar worden 'gepuzzeld' aan de hand akten en verslagen die in die tijd zijn opgemaakt. Volledige zekerheid over een familierelatie is niet altijd te krijgen.

Voor de familie Goris(sen) is er een aansluiting gevonden via de overgrootmoeder, Marie Peeter Aerts Van Tichelt, van Elisabeth Pauwels Cornelis Jacobs (De Wit, Lappers, Van Beeck) (gedoopt 2 februari 1677 Wuustwezel), die gehuwd is omstreeks 1699 met onze voorouder Jan Guilielmi Goris (geb. omstreeks 1665).
Voor de familie Mathijs Gorissen (geb. Zundert) x Adriana Dictus is er ook, via Adriana Dictus, nog een aansluiting op de stamboom van Karel de Grote gevonden. 

De afstamming loopt via
Gerard ('schildknaap') van Tichelt, geboren omstreeks 1370, die gehuwd zou zijn geweest met Maria van Heesbeen. Maria was de dochter van Jan II van Heesbeen, heer en ridder. Via Van Heesbeen wordt de aansluiting gemaakt naar de oude adel en tenslotte naar Karel de Grote. De afstamming van Van Tichelt uit Heesbeen is gebaseerd op het artikel van Alfons Vanden Wouwer "De familie Van Tichelt en haar verwantschap met de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden" in Gens Brabantica No.4/1993. Vanden Wouwer baseerde zich daarbij op het werk van B.W. van Schijndel: "Genealogie der familie Van Tichelen, 1200-1940".

De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat deze lijn in genealogische kringen omstreden is. Vanden Wouwer heeft geprobeerd bevestigingen te vinden voor de door Van Schijndel geponeerde huwelijken Van Tichelt x Van Heesbeen, maar deze in feite niet gevonden. Van Schijndel baseert zich op twee akten, één van 4 juni 1375 en één uit 1398. In de eerste zouden Maria van Heesbeen en Gerard van Tichelt vermeld worden, beiden met minstens twee volwassen zonen (Gerard en Bouden), waarschijnlijk zelfs drie (Jan). In de laatste zouden Bouden van Tichelt, samen met zijn broers Gerard Jr. en Jan als erfgenamen genoemd worden van ridder Jan van Heesbeen. Het grote probleem is echter dat niemand tot nu toe deze akten heeft kunnen lokaliseren. Ook andere publicaties van Van Schijndel staan in genealogische kringen ter discussie. U moet er derhalve rekening mee houden dat de aansluiting van Van Tichelt via Heesbeen vooralsnog niet vaststaat.

Degenen die vertrouwen hebben in de theorie van Van Schijndel, hier een overzicht van de afstamming, van Gerard van Tichelt en Maria van Heesbeen.

Bron : verschillende website's van Karel de Grote!

Karel I De Grote 748-814
&771 
Hildegard Van Vinzgau ca 755-783
 
|  
Lodewijk I "De Vrome" Van Frankrijk 778-840
&819 
Juditta Welf van Beieren ca 800-843
 
|  
Karel II ('De Kale') Van West Francië 823-877
&842 
Ermentrude Van Orléans ca 823-869
 
 
 
|  
Lodewijk II ('De Stamelaar') Van West Francië 846-879
&ca 875 
Adelheid Van Parijs ca 855-901/
 
|  
Karel III ('De Eenvoudige') Van West Francië 879-929
Eadgyfu (Odgiva) Van Wessex ca 896-951/
 
|  
Lodewijk IV ('Van Overzee') Van West Francië ca 921-954
Gerberga Van Saksen ca 914-984
 
|  
Karel Hertog Van Van Neder-Lotharingen ca 946-ca 993
&ca 970 
Adelheid N.N. ca 946-
 
|  
Gerbera Van Neder Lotharingen ca 971-1018/
Lambert I Met De Baard Van Leuven ca 950-1015
 
|  
Lambert II Balderik Van Leuven ca 990-1054
&ca 1020 
Oda Van Verdun ca 995-1044
 
|  
Hendrik II Van Leuven ca 1020-ca 1078
&ca 1055 
Adelheid An De Betuwe & Teisterband (of Orlamünde) ca 1020-1086
 
|  
Godfried I (Met De Baard) Van Leuven ca 1060-1139
&ca 1105 
Ida Van Chiny 1067-1125
 
|  
Ida Van Brabant †/1162
&ca 1128 
Arnold I Van Kleef ca 1100-1147/
 
|  
Diederik IV Van Kleef ca 1129-1173
&ca 1155 
Adelheid Van Sulzbach ca 1129-1189
 
|  
Arnold III Van Kleef ca 1165-1200
&ca 1190 
Adelheid Van Heinsberg ca 1165-
 
|  
Mechtild Van Heinsberg ca 1195-/1254
&ca 1215 
Arnold II Van Heusden ca 1190-1242
 
|  
Robert Van Heusden ca 1226-1283
&ca 1250 
N.N. N.N. ca 1220-
 
|  
Jan I Van Heesbeen /1250-/1306
&ca 1270 
N.N. N.N. ca 1250-
 
|  
Arnoud I Van Heesbeen †/1335
&ca 1295 
Joanna N.N. ca 1270-
 
|  
Jan II Van Heesbeen ca 1292-ca 1379
Ida Van Steeland ca 1295-
 
|  
Maria Van Heesbeen ca 1315-1398
Gerard Geert Van Tichelt ca 1315-1380
 
|  
Jan Van Tichelt (Van Santvliet) ca 1340-/1411
&ca 1360 
Elisabeth Van Heesbeen 1340-
 
|  
Joannes (Jan) Van Tichelt ca 1365-
&ca 1385 
Margaretha Geert Rombouts ca 1365-
 
|  
Henrick Van Tichelt ca 1390-
Catelijne Peter Bosschaerts ca 1390-
 
|  
Hendrick Van Tichelt ca 1430-/1501
&ca 1450 
Agnes Denis Byen (De Bie) ca 1424-/1483
 
|  

 
|     |     |  
Christina Van Tichelt ca 1450-
&ca 1475 
Jan Pullekens ca 1445-/1514
    Denijs Van Tichelt ca 1450-/1535
Karstyne N.N.
    Henric Van Tichelt (de jonge) 1460-
Berbele Aerts Van Pannenbruggen 1465-
 
|     |     |  
Jan Van Pulle ca 1480-ca 1545
&ca 1525 
Anna Ghysels ca 1500-
    Jan Nijs Van Tichelt †/1544
Beatrix Joes Cornelissen Hoevenaars ca 1515-
    Corstiaen (Kersten) Van Tichelt ca 1488-1545/
&1525/ 
Mathea Jan Priesterdonck ca 1490-
 
|     |     |  
Berbele Van Pulle ca 1530-ca 1587
&ca 1555 
Jan Van Den Bleke ca 1520-ca 1575
    Denijs Van Tichelt ca 1535-ca 1563
N.N. N.N. ca 1530-
    Aert Corstiaen Van Tichelt †/1605
Cornelia Willem Nouts ca 1545-
 
|     |     |  
Hendrick Van Den Bleke ca 1555-ca 1604
Margareta Niclaes Pullekens ca 1565-1636
    Joannes Dionisy Van Tichelt 1562-1634
Digna Jan Mathijs Schrauwen (De Schrijver) ca 1563-1646
    Peeter Van Tichelt ca 1572-1646
Cornelia Michiel Huybrechts Michiels ca 1570-ca 1628
 
|     |     |  
|     |     
|     |     |     |  
Maria Van Den Bleecke ca 1589-/1647
&1610 
Anthonius Jacob Geerts Van Gestel ca 1586-1657
    Dionisius Van Tichelt ca 1590-1656
&ca 1634 
Gertrudis Cornelissen Willemsca 1610-1675
    Aert Van Tichelt ca 1601-1673
&1623 
Catharina Cathalijn Wellens 1601-1631
    Marie Peeter Aerts Van Tichelt ca 1599-1624
&1619 
Pauwel Cornelis Goossens ca 1595-1653
 
|     |     |     |  
Catharina Antonii Jacob Geerts Van Gestel 1615-1638
&1633 
Cornelius Huibrecht Francken 1610-1684
    Elisabeth Van Tichelt 1646-1721     Cornelius Van Tichelt 1628-1694
&1653 
Catharina Van De Cloot 1624-1667
    Adriana Pauwels Cornelis Goossens 1620-1687/
&1642 
Petrus Theuns 1616-
 
|     |     |     |  
|        |  
|     |     |  
|        |  
|     |     |     |  
Joanna Corneli Huibrecht Francken 1634-1683
&1659 
Antonius Dictus 1632-1702
    Catharina Van Tichelt 1659-1715
&1686 
Matheus Ooms 1657-1727
    Maria Van Tichelt 1682-1737
&1706 
Huiybrecht Lenaert Huybrechts 1678-1721
    Maria Petri Theuns (Thoens) 1649-1724
&1672 
Paulus Cornelii Jacobs (Lappers) 1642-1685
 
|     |     |     |  
Joannes Antonii Dictus 1663-1733
&1692 
Jacoba Van Den Keybus 1667-1746
    Reinerus Ooms 1688-1753
&1714 
Maria Petri Goossens 1696-1756
    Cornelis Lenaerts 1720-
&1748 
Cornelia Goetstouwers 1720-1797
    Elisabeth Pauwels Cornelis Jacobs (De Wit, Lappers, Van Beeck) 1677-1742
&1698 
Joannes Guilielmi Goris 1662-1742
 
|     |     |     |  
Jacobus Dictus 1694-1744
&1722 
Maria Francisci Van Den Wouwer 1690-1754
    Abraham Ooms 1730-1803
&1776 
Anna Maria Janssen Neefs 1749-1783
    Cornelius Corneli Lenaerts 1750-1832
&1770 
Anna Maria Jacobi Wouters 1743-1791
    Paulus Goris 1706-1745
&1739 
Maria Quaeijhaeghs (Quayeckx) 1713-1773
 
|     |     |     |  
Petrus Dictus 1731-1805
&1757 
Maria Corneli Verhaert 1732-1795
    Anna Cornelia Ooms 1780-1839
&1808 
Bartholomeus Bartholomeeusen 1769-1832
    Joanna Catharina Lenaerts 1783-1831     Egidius Goris 1744-1796
&1776 
Clara Van Der Westen 1755-1796
 
|     |     |     |  
Jacobus Petri Dictus 1762-1835
&1810 
Johanna Baelemans 1784-1838
    Anna Cornelia Bartholomeeusen 1810-1862     |     Paulus Gorissen 1778-1805  
|     |     |     |  
|     |     
|     |     |  
Marijn Dictus 1812-1880
&1838 
Adriana Bakx 1814-1893
    |     Jan Baptist Gorissen 1805-1891  
|     |     |  
|     
|     |  
Adriana Dictus 1852-1941     Mathijs Gorissen 1846-1918  
|     |  
 
|  
Jan Franciscus Gorissen 1893-1959
&1914 
Maria Cornelia Oostvogels 1891-1977
 
|  
 Josephus Johannes Gorissen
Antonetta Kerstens
|

Maria Ludovica Gorissen
Walter 
Liégeois

 
om een verwantschap met Karel de Grote (of iemand anders) op te zoeken verwijs ik naar onze stamboom op Geneanet
 
Zoek in mijn stamboom op GeneaNet

         
Familienaam Voornaam

 
HOME