Chakra's

 

 

Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent: "wiel" of "werveling".                                                                                                 

Algemeen wordt er gesproken van zeven chakra's. Maar er zijn er meer.

De chakra's worden gezien als ronddraaiende kolkjes van pure energie.

Zij draaien rond met grote snelheid.

De chakra's liggen langs het midden van de wervelkolom.  

Met de chakra's kan de menselijke geest en de ziel de kosmische energie en de aardse energie ontvangen en ermee communiceren.

Elke chakra heeft zijn eigen bedoeling, associatie en verbinding.

Het in evenwicht brengen van de chakra's en hen ontvankelijk maken voor het Goddelijke Universum leidt niet alleen tot een goede gezondheid, het is ook de enige weg tot het : één worden van de individuele ziel met de Universele ziel.

Want als je één wordt met de individuele ziel, word je dus één met alles om je heen en dus ook compleet ( jezelf ).

Men noemt dit een holistische visie. Je verbonden voelen met in feite alles op aarde en de kosmos.

De mens staat niet als subject tegenover de wereld als object, maar voelt zich opgenomen in een wereld waarvan hij zelf evenwaardig deel uitmaakt.

Maar om deze eenwording te bereiken is het wel de bedoeling dat je met je chakra's aan de slag gaat.

Je chakra's zijn namelijk jarenlang de opslagplaats geweest van allerlei gebeurtenissen die je niet hebt kunnen verwerken.

Alle negatieve gevoelens zoals pijn, verdriet, woede en haat heb je weggestopt in de energiekanalen. Daardoor zijn sommige geblokkeerd en/ of beschadigd.

Door deze blokkades en beschadigingen is het niet mogelijk om de energie die je ontvangt van de kosmos en aarde goed te ontvangen om bv iemand een reikibehandeling te geven.

Om een reiki behandeling te geven dien je goed in verbinding te staan met de kosmos en moet je goed geaard zijn met de aarde, anders kan deze energie niet tenvolle door je lichaam stromen.

Beschouw jezelf maar als een radio waarvan de antenne is afgebroken en de stekker kortsluiting maakt.

Maar hoe zorg je er dan voor dat je radio weer goed werkt?

Een van de mogelijkheden is je chakra's weer in orde te krijgen.

Dat is makkelijker gezegt dan gedaan natuurlijk en daarin zijn weer verschillende mogelijkheden.

Een goed methode om je chakra's terug in ballans te brengen is een behandeling met Reiki. 

Om het allemaal goed te begrijpen is het eerst nodig dat je echt weet hoe die chakra's eruit zien, waar ze zitten en waar ze voor staan.

Het plaatje hieronder laat je al een beter beeld zien.

 

 

  1. Kruinchakra

  2. Derde oog

  3. Keelchakra

  4. hartchakra

  5. Zonnevlecht

  6. Heiligbeenchakra

  7. Wortelchakra

Wat zijn de functies van de chakra's?

 

De wortelchakra

 

De wortelchakra of basis- chakra is de onderste of eerste chakra en opent zich naar beneden.

De kleur is rood.

Deze chakra verbindt ons met de aarde.

Tevens is deze chakra noodzakelijk om negatieve energie af te leiden naar de aarde.

Daarbij vertegenwoordigt zij onze elementaire behoeften, zoals slaap, voeding, warmte en genegenheid.

de behoefte aan een doel in ons leven en onsbestaansrecht is hiermee verbonden.

Deze eerste chakra ontwikkelt zich in ons eerste levensjaar.

Vanuit deze chakra zijn dan de behoefte aan voeding, slaap en warmte de belangrijkste aspecten.

Een gezonde stuitchakra zorgt ervoor dat je goed in de realiteit staat, met beide benen op de aarde dus.

 

 

De heiligbeenchakra

 

De heiligbeenchakra of tweede chakra opent zich naar voren evenals de derde tot en met de zesde chakra.

Deze chakra heeft alles te maken met communicatie ( verbinding ) op aards niveau.

Deze chakra begint z'n ontwikkeling wanneer we onze ouders of verzorgers beginnen te herkennen.

We willen fysiek contact hebben, opgepakt worden maar wel door een vertrouwd persoon.

Zo probeert een baby al wat te brabbelen. Aspecten die bij deze chakra horen zijn seksualiteit, stoffelijke aantrekkkingskracht etc.

De kleur van deze chakra is oranje.

 

De zonnevlecht

 

De zonnevlechtchakra ( derde ) is gerelateerd aan onze emoties, zoals angst, verdriet en geluk.

De geel gekleurde energetische zonnevlecht staat in verbinding met de fysieke zonnevlecht, plexus solaris.

Deze plexus solaris behoort tot een zeer belangrijk deel van het vegetatief zenuwstelsel dat in verbinding staat met bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel, of de bijnieren met het hormoon adrenaline en de geslachtsklieren met testosteron en oestrogeen.

De ontwikkeling van de zonnevlecht vergt een groot deel van onze jeugd.

De reden dat wij op aarde incarneren is om door middel van emoties te kunnen groeien.

Een goed onwikkelde zonnevlechtchakra is daarom zeer belangrijk.

De ontwikkeling van deze chakra duurt tot ongeveer onze pubertijd.

De zonnevlecht heeft als hoogste doel jezelf te kunnen zijn, het is je ik-chakra in weze.

Is deze beschadigd dan heb je er moeite mee om echt te kunnen voelen.

 

De hartchakra

 

De hartchakra ( vierde ) staat niet alleen voor liefde naar één bepaald persoon toe of liefde voor medemens.

Het belangrijkste is de liefde voor jezelf. Je kan slechts van een ander houden als je van jezelf houdt.

Dit heeft uiteraard niets te maken met egoïsme.

De hartchakra heeft drie kleuren namelijk geel, blauw en roze. Zij wordt meestal als groen ervaren.

De hartchakra zal extra aandacht krijgen in de tijd dat we ons eerste echte vriendje of vriendinnetje krijgen of de behoefte daartoe voelen.

 

De keelchakra

 

De keel is het centrum van onze spraak en heeft daarom te maken met ons uiten.

De kleur is blauw. Via het gesproken woord kunnen wij zowel onze emoties alsook onze gedachten overbrengen.

De keelchakra ( vijfde ) is daarom ook de verbinding tussen de emotionele aardse taal en de zuiverder rationele taal.

In de pubertijd is de keelchakra van groot belang.

We willen onze stem laten horen, zowel in het gezin als in de maatschappij.

 

Het "derde oog" chakra

 

Deze ( zesde ) chakra wordt ook wel het intuïtiecentrum of het "derde oog" geneomd.

De blauw-paarse kleur "indigo" is heel bijzonder.

Via deze chakra kunnen we verbinding maken met ons eigen onderbewuste en met het collectieve onderbewuste.

In meditatie kan men via deze chakra " schouwen" aan gene zijde.

Innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld.

 

De kruinchakra

 

De kruinchakra is onze verbinding met de bron en de andere zes chakra's en opent zich naar boven.

Deze chakra heeft een witte kleur maar wordt ook vaak als violet beschreven.

Worden alle kleuren van het spectrum van het licht gemengt dan ontstaat er de kleur wit.

Een andere naam voor deze chakra is de lotus met de duizend blaadjes.

Via deze chakra komen we vanuit de kosmos in ons lichaam.

Bij ons sterven verlaten we ons lichaam ook door de kruinchakra.

Dit is de enige chakra die niet verstoord kan raken gedurende ons leven op aarde.

 

 

Je chakra's staan in directe verbinding met je aura.

Aangezien chakra's zorgen voor je innerlijke energie, straal je ook energie uit.

En dat is dus je aura.