Reiki

Hieronder zie je foto's van de reikicursus

Wat is Reiki en wie is Usui?

 

Reiki betekent letterlijk "Kracht van de Zon" met "Universele levensenergie". Het wordt gedefiniëerd als de kracht die in alle levende dingen in de schepping werkzaam is.
De lettergreep Rei beschrijft het universele, onbegrensde aspekt van de energie. Ki is een deel van de Rei; het is de vitale levenskracht die door al het levende stroomt.

Dokter Mikao Usui ontdekte rond de eeuwwisseling door zijn overgave en inzet deze oude genezingsmethode opnieuw.
Hij stichtte het "Usui Systeem van natuulijke heling" zoals we dat nu in de Reiki-Workshops tegenkomen.

De Reiki student wordt een doorgeefluik en kanaal van deze levensenergie. Reiki wordt vaak als liefde ervaren, en liefde is altijd de kracht die verenigt, die tot een steeds grotere totaliteit en één zijn voert.
Door de handen neer te leggen, vloeit moeiteloos deze liefdevolle energie door het lichaam!

Geen voordurende oefening is nodig; in haar eenvoud ligt de essentie en kracht van Reiki.
De Reiki student geeft niets van zijn eigen energie noch neemt hij iets van de ander over. De Reiki student wordt juist zelf ook geheeld, gereinigd, verfrist en geharmoniseerd.

De Reiki-meester opent tijdens de Reiki klas, met inwijdingen, de bij iedereen reeds bestaande energie-kanalen. (Chakras).
Dadelijk kan de Reiki student de helende energie bij anderen mensen, planten en dieren toepassen.
Een Reiki behandeling vult het hele lichaam weer met levensenergie op. Het bevordert ontspanning. Tevens herstelt het de harmonie van de ziel en het geestelijk welzijn, zodat die energie in het lichaam weer vrij kan rondvloeien.

Wie Reiki beoefent kan leren de volle verantwoordelijkheid voor zijn leven te nemen. Reiki werkt op alle niveaus: het lichamelijke, het geestelijke, emotionele en dat van de ziel.
Reiki houdt geen speciaal geloof of religie in. Je blijft ongebonden. Reiki staat open voor iedereen.

In een zeer individuele benadering leer je de energie te ervaren en toe te passen in je leven. Het is een induvidueel pad met je leven als meester.

In Reiki bestaan er drie gradatie's: 1° graad en 2° graad en 3° master graad.

Voor meer informatie of een afspraak voor een individuele Reiki-Sessie kan je altijd contact opnemen via de "E-mail" knop  onderaan deze pagina.

 Hoe werkt Reiki?

Reiki is een therapie waarbij door handoplegging energie overdracht plaats vindt. De persoon die behandelt de "gever" legt zijn/haar handen op, hoofd, lichaam, en benen van de ontvanger. Via de handen "stroomt" Reiki, de helende energie. Reiki stimuleert zo de zelfgenezende vermogens die ieder mens heeft, vermogens die door de dagelijkse negativiteit die we over ons heen krijgen kunnen verminderen. De door deze negativiteit opgebouwde blokkades uiten zich in geestelijke en lichamelijke ziekten. Hier herstelt Reiki de balans en het versterkt de werking van het imuunsysteem.

In eerste instantie ervaart men na een Reiki-behandeling een diepe ontspanning. Daardoor stelt het lichaam zich het meest open voor genezing. Ook de geest reageert het best via ontspanning. In ontspanning krijgen geest en lichaam de kans om alle negativiteit los te laten. Reiki zet een helingsproces op gang dat alle geestelijke en lichamelijke gifstoffen uit het lichaam verwijdert. Deze zuivering kan heel intens zijn doordat het gepaard kan gaan met ziek voelen, pijn, ontstemming, depressie etc. een nare fase die je kunt verwelkomen, want hierna kunnen lichaam en geest in harmonie komen.

Het hoofddoel van Reiki is niet uitsluitend het helen van ziektes, maar ook de versterking van het beschikbare natuurlijke talent, de balans van de geest, de gezondheid van het lichaam en daarmee het verkrijgen van geluk. Reiki geeft je zelf-vertrouwen, Reiki geeft je nieuwe bewustwordingen. Reiki helpt je in harmonie te leven met jezelf en de kosmos. 

Daarom ook dat een volledige reiki-behandeling minstens een uur duurt en er vooraf een persoonlijk gesprek noodzakelijk is, soms zijn meerdere behandelingen noodzakelijk om het gewenste resultaat te bekomen.

Wat ik wel nog duidelijk wil vermelden is dat een reiki behandeling geen doktersbezoek vervangt, dus bij ziekte is het nog steeds aangewezen om langs de dokter te gaan daar ik geen diagnose stel. Reiki is een alternatieve helingmethode die ondersteuning kan bieden bij bv pijn enz.

 


Reiki I


Door een inwijding ook wel 'afstemming' genoemd wordt je opengesteld om de reiki-stroom te ontvangen en door te geven.
Je kunt nu de liefdevolle energie doorgeven aan andere mensen, dieren, planten en zelfs dingen. Ook jezelf kun je met succes behandelen. De gevoeligheid wordt vergroot en de balans hersteld. De cursus bestaat uit vier dagdelen verdeelt over twee dagen ongeveer vijf uur per dag. Je krijgt studiemateriaal en een certificaat.

Reiki II

De Reiki II cursus is het vervolg op Reiki I. Er worden vijf symbolen (+ zeven andere) doorgegeven waarmee je o.a. iemand op afstand kunt behandelen. Ook bij directe psychische nood kun je hulp verlenen door het z.g.n. psychische teken (een van de vijf symbolen) te gebruiken. Verder wordt de Reiki energie zelf nog eens geïntensiveerd en de gevoeligheid van de ingewijdene vergroot. Situaties uit het heden, verleden en toekomst kunnen worden behandeld. De cursus zelf duurt 2 dagen ongeveer vier uur per dag. Je krijgt studiemateriaal en een certificaat.


Reiki III

De Reiki-cursus voor de master-graad is het vervolg op de cursussen I en II. Je ontvangt de master-symbolen, o.a. belangrijk bij het inwijden van anderen, en door de master-inwijding wordt je nog verder opengesteld voor de universele Reiki-energie.
Je leert de manier om iemand in te wijden in Reiki. Je wordt Reiki-master/leraar/instrukteur. Doordat je stage loopt (assisteert) bij een Reiki-master tijdens een cursus leer je hoe je een Reiki-cursus kunt geven en mensen kunt begeleiden.

Ikzelf heb de tweede graad Reiki en heb deze bekomen via de Reiki Masters Luc en Nicole van het Deva centrum.

Als je graag eens een reikibehandeling wenst, kan je me altijd contacteren via de knop "E-mail".