LIFE-Natuur
Be-7156
Het RaspaillebosHet Raspaillebos bezet de oostelijke
flank van de Bosberg, tussen Grimminge
en Galmaarden (Vlaams Brabant) en is
compact van structuur. Hierdoor is bvb
de havik en de ree nog steeds
aanwezig. De diversiteit aan planten is
te vergelijken met deze van het Bos
t'Ename.

Het Raspaillebos is een juweel op de kroon
van de Vlaamse Ardennen. Nergens is de
voorjaarsflora zo rijk en uitbundig. Tijdens
het LIFE-project worden vier monotone
bospercelen omgevormd: één aangeplant
met Amerikaanse eik,één met Lork, één met
populier en een perceel dat kaalgekapt was.

In het bos ontspringen verscheidene
bronbeken die beladen zijn met kalk uit het
Ledo-Paniseliaan en vormen
tusteenafzettingen van allerlei vormen, o.a.
op takjes.
Het gebied wordt doorkruist door het
internationaal bekend GR-pad waarop
aansluitend een pad werd uitgestippeld voor
de toegang tot de Juffrouwkapel (weldra in
restauratie) en een bosleerpad, dat in 2004
zal opengesteld worden.
tufsteen
Juffrouwkapel
Witte narcis
Daslook
Bosanemoon
Informatie
Contact
wandelpaden