Het Haeyesbos
in Everbeek Boven

Het Haeyesbos is de belangrijkste troef
van de Everbeekse bossen. Met zijn 48
ha bos sluit het aan bij de 200 ha van
het Levierenbos

Het bosgebied bestaat hoofzakelijk uit
beukenbossen en elzen-essenbosjes in het
lagere valleigebied van de Verrebeek. Er zijn
slechts 3 kleine percelen populier.
Het bos wordt op de smalste doorsnede
doorkruist door het GR-pad. Het is één van
de weinige stille gebieden in Vlaanderen,
mede door de afstand van belangrijke
wegen en het afsluiten van het Levierenbos
voor gemotoriseerd verkeer.
Natuurpunt heeft ongeveer tweederden in
eigendom wat garanties biedt voor het
behoud van de natuurwaarden. Nochtans
loopt het gebied enig gevaar vanwege
erosie en inspoeling vanaf de hogergelegen
kouters, waarbij op sommige plaatsen
erosiegeulen ontstaan en de bodemflora elk
jaar wordt vernield door bedekking met leem
en overspoeling met meststoffen en
pesticiden.
Het grootste deel van het majestueuze
beukenbos is echter prachtig bewaard
gebleven en loont de moeite van een
bezoek meer dan waard.
Een publiek wandelpad wordt aangelegd in
2004. In het gebied is alléén zachte
recreatie toegelaten.
LIFE-Natuur
Be-7156
GR-pad boven
Verrebeek
beukenbos
wandelpaden
Informatie
Links
Contact