LIFE-Natuur
Be-7156
Het Trimpontbos
in Everbeek Beneden

Het Trimpontbos is gelegen in de vallei
van de Terkleppebeek en bestaat uit
sterk versnipperde kleine bosjes.

Ook in het Trimpontbos is de overheersende
vegetatie beuk, naast inlandse eik. Er zijn
slechts twee compacte boskernen gelegen
aan twee bronbeken van de Terkleppebeek.
De resterende bosjes zijn sterk versnipperd
en het gebied is doorkruist met smalle
wegen en lintbehuizing.
Slechts ongeveer een tiende van het
gebied is eigendom van Natuurpunt, zodat
de toekomst van het gebied onzeker is.
De bosjes zijn overheersend hellingbossen
met elzen en essenbosjes in de lagere
valleigebieden.
Als wandelpad kan men gerust de
bestaande wegen gebruiken, aangezien er
weinig of geen verkeer is.
Begeleide wandelingen in de bossen zijn
mogelijk na aanvraag bij de conservator (zie
contact)


Informatie
Links
Contact
eiken-beukenbos
Terkleppebeek
Wastine aan de bosrand
kaart