LIFE-Natuur
Be-7156
Bos t'Ename bij
Oudenaarde

Het aloude bos t'Ename is gelegen op
de steile valleiwand van de rechter
Schelde-oever bij Oudenaarde. Het is
een hellingbos ongeveer 5 km lang en 1
km breed.

De geschiedenis van het Bos t'Ename is
beschreven o.a. in het boek "Bossen van
Vlaanderen", Guido Tack, Paul Van Den
Bremt en Martin Hermy, uitgeverij
Davidsfonds, Leuven, 1993.
Het bosgebied bevat twee derden van de
plantensoorten beschreven in Vlaanderen,
wat er op wijst dat het ooit minstens
tienmaal zo groot was dan nu.
Recente opgravingen in de Scheldevallei
voor de ontginning van klei en voor de
ontdubbeling van de sluis te Oudenaarde
hebben aangetoond dat het gemengd
loofbos zich 6000 jaar geleden uitstrekte
tot aan de stroom.
Van alle bossen in Vlaanderen is er tot
heden het meest geweten over de
geschiedenis ervan.
Een educatief wandelpad "Mariette
Tielemanspad" doorkruist het gebied en is
5,5 km lang met zes informatieborden die de
wandelaar een historisch-ecologisch
perspectief geven. Recent is daar een
uitbreidingslus aan toegevoegd van 2,2 km.

Contact
Links
Informatie
Beheer
Werkgroep
Tielemanspad
Oudenaarde