logo RLVA
Hier vindt je alle
informatie over de
partners in het project

Verantwoordelijke: WWF Belgium
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel


P
artner: Natuurpunt vzw
Kardinaal Mercierplein 1
2800 Mechelenpartner: Afdeling Natuur
Afdeling Oost-Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gentpartner: Reg. Landschap Vl. Ardennen
De Biesestraat, 5
9600 Ronse
Wetenschappelijke ondersteuning:
Instituut voor Natuurbehoud
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Laboratorium voor Bos, Natuur en
Landschap, KU-Leuven
Samenwerking:
Aminal, Afdeling Bos en Groen
LIFE-Natuur
Be-7156
Plaatselijke Werkgroepen