Salomonszegel
English
Ename
Informatie
Contact
Welkom op de Website
van het LIFE-project

Actieplan voor behoud en herstel
van drie bosgebieden in de
Vlaamse Ardennen.

Dit project is gestart op 1 oktober 2001 en
loopt tot eind 2006.
De begunstigde is het Wereldnatuurfonds
WWF en de partners zijn Natuurpunt vzw, het
Vlaams Gewest, Afdeling Natuur en het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen RLVA.

Sinds het begin van het project zijn er reeds
75 ha natuurgebied aangekocht, aansluitend
aan ongeveer 126 ha, reeds eerder
verworven.
Jaarrond begrazing is reeds gestart in het Bos
t'Ename en in het Raspaillebos. In 2004 start
begrazing in het Steenbergbos in Everbeek.

Sinds het begin van het project is door
bebossing en spontane verbossing het
bosareaal aangegroeid met 7,5 ha.
In totaal werden reeds ongeveer 6 ha
homogene bosbestanden gekapt ten voordele
van gemengd loofbos of open ruimten.
Twee poelen werden gegraven en in elk
bosgebied werden sluikstorten opgeruimd.

LIFE-Natuur
Be-7156
Links
Everbeek
Grimminge
Franšais
Tweebloemige
salomonszegel