Home Beeld Klank Locatie Contact
affiche
Goubie Productions © 2011

Een interdisciplinair project waarbij het driehoeksverkeer tussen hedendaagse muziek, schilderkunst en architectuur in kaart wordt gebracht. Het basismateriaal is van een bedrieglijke eenvoud. Het opzet is ambitieus: veelvormige interacties worden uitgebouwd tot een coherent geheel. Geen éénrichingsverkeer, maar een grillig parcours waarbij de partijen nu eens diametraal tegenover elkaar komen te staan, dan weer verrassende parallellen vertonen. Naarmate de fysieke afstand tussen de spelers groter wordt, dringt de realiteit van een raster zich steeds duidelijker op: een web van verbindingen met één gemeenschappelijk mikpunt, de toeschouwer.

Jona Kesteleyn, Genevieve Lannoy, Rubén Minguez & Fran Huys

Het gitaarkwartet is ontstaan vanuit een gemeenschappelijke motivatie om het gitaarkwartet nieuw leven in te blazen en van een originele toets te voorzien. Met een uitvoeringsgerichte aanpak en een continue zoektocht naar de expressieve en sonore mogelijkheden van de gitaar als krachtlijnen willen we een breed publiek aanspreken. Het repertoire omvat een waaier van uiteenlopende stijlen, waarbij nieuwe muziek verbonden wordt met de vaste waarden in het gitaarrepertoire. In de optiek om het traditionele recital te vernieuwen gaan we grensoverschrijdende projecten niet uit de weg.

Menno Buggenhout & Fran Huys

Live-schilder

Soms wat dreigend, altijd intrigerend: zo moet een goed werk volgens Ruben Van de Walle zijn. Streefdoel: een mes in het oog van de toeschouwer, de kijker verleiden met een aantrekkelijk beeld, en achterlaten met een bevreemdend gevoel. Met acryl op doek probeert hij ‘de mens’ te vatten, in een hevige schilderstijl en een persoonlijk kleurenpalet.

What is in the box?

vormgeving

belichting & geluid (HS Projectontwikkeling)