Bibliography of Andries Van den Abeele

Geschriften

(Zijn niet opgenomen: een aantal teksten van spreekbeurten, beknopte tussenkomsten in gemeenteraad van Brugge, rapporten en teksten betreffende n.v. Van den Abeele, interviews). Wat in ruime zin met geschiedenis te maken heeft, is in een afzonderlijke bibliografie opgenomen.

1952

 • En toen werd het lente, komedie in drie bedrijven (terecht nooit gepubliceerd noch opgevoerd!).

1953

 • Mijnheer Sandra, Levensvreugde midden dorre cijfers, (samen met Isidoor VERMOESEN), in: Het Galjoen, Aalst, 1953, blz. 23-25.
 • Uit het logboek der Rhetorica, (samen met Achiel HAERS, Jozef SEGHERS, Jozef TERMOTE), in: Het Galjoen, Aalst, 1953, blz. 33-43.

1955

 • Het amusementslied in 1955, in: Hortansken, februari en juli 1955

1956

 • Handleiding voor een eerste contact met het jeugdspeelplein Ter Groene Poorte, 16 blz.
 • Leuvense nachten, in: Hortansken, januari 1956.

1958

 • E. H. Jozef van den Berghe, in: In memoriam Jozef Van den Berghe, Brugge, 1958,
 • In memoriam Herman D’Haese, in: Hortansken, 1958.

1961

 • Latijns Amerika. Enkele indrukken, (overdruk uit Brugsch Handelsblad) Brugge,1961, 32 blz.
 • De mentaliteit moet veranderen. Indrukken over religieuze en sociale toestanden in Latijns Amerika, in: De Christelijke Werkgever, december 1961

1962

 • L’Amérique latine, la nuit (in Tijdschrift Round Table)
 • In memoriam Felix Anthoens, in: Jong en Oud, 1962, n° 30, blz. 21-22.
 • Klasreünie 53, in: Jong en Oud, 1962, n° 30, blz. 29.
 • Les problèmes économiques et sociaux de l’Amérique Latine, congres UNIAPAC, Keulen, juni 1962.
 • Kritiek op het vernieuwde Heilig Bloedspel, in: Brugsch Handelsblad (onder pseudoniem)
 • Guido Maertens, vice rector Leuven, in: Brugsch Handelsblad.

1964

 • (zonder auteursnaam), Uw burgemeester spreekt tot u, verkiezingsbrochure, (Brugge, september 1964, 40 blz.
 • (zonder auteursnaam), Aug. Van den Abeele pvba, arbeidsreglement, sociaal leven, sociale voorzieningen, (Brugge, 1964), 58 blz.
 • (samen met Jan DEMEY), Voor een deconfessionalisatie van de Partij, CVP Jonge Ploegen Brugge, Studies en documentatie n° 1, Brugge, 1964, 15 blz.
 • (Met Jan DEMEY en Studiecommissie der CVP Jonge Ploegen arrondissement Brugge), De Brugse agglomeratie, voorstellen en suggesties voor een betere samenwerking, CVP Jonge Ploegen Brugge, Studies en Documentatie n° 3, Brugge 1964, 100 blz.
 • Voorstel voor het aanleggen van een teledistributienet, (nota juni 1964)
 • Een congresgebouw in Brugge, (nota september 1964)
 • Moet Brugge een feestpaleis bouwen? Enkele kritische bemerkingen, (nota september 1964).
 • Voor een meertalig Cultureel tijdschrift voor Brugge, (nota september 1964).
 • Voorstel tot hervorming van de Cultuurraad, (nota september 1964)
 • Parkeerproblemen te Brugge, in: Brugsch Handelsblad, december 1964.

1965

 • Het Provinciaal Cultureel Centrum , (nota januari 1965)
 • Pleidooi voor een Maatschappij voor stadsherstel, in: Burgerwelzijn, 1965.
 • Voorstel tot aankoop van de "Madonna van Ieper" van Jan van Eyck in: Gemeenteblad 1965, blz. 80-83.
 • De conferentie van burgemeesters voor Brugge en randgemeenten, in: Gemeenteblad 1965, blz. 89-91.
 • Over het dragen naar het kerkhof van kinderlijkjes, in: Gemeenteblad 1965, blz. 156.
 • Kosten en baten van de Gouden Boomstoet, in: Gemeenteblad 1965, blz. 165-166.
 • Het aandeel van Brugge in het B-fonds – suggesties en voorstellen (nota 15/02/1965)
 • Vier suggesties voor het Toerisme in Brugge, (nota 11/03/1965).
 • De urbanisatie van St.-Pieters Noord-West is een noodzakelijkheid (nota 7/04/1965, 12 blz.).
 • Zwemkom of geen zwemkom, brochure CVP Jongeren, Juli 1965, 22 blz.
 • De Internationale Muziekdagen, in: Burgerwelzijn, augustus 1965.
 • Voorstellen voor straatnamen, te geven aan voorname Bruggelingen, in: Gemeenteblad 1965, blz. 724.
 • Suggesties voor kunsttentoonstellingen in Brugge, in: Gemeenteblad 1965, blz. 725.
 • Voorstel publicatie inventaris kunstschatten C.O.O., in: Gemeenteblad 1965, blz. 726.
 • Voorstel aankopen bibliotheek Gillès de Pelichy, in: Gemeenteblad 1965, blz. 726.
 • Voorstel openstellen park Sebrechts, Beenhouwersstraat, in: Gemeenteblad 1965, blz. 727.
 • Bewaren groen in de vierhoek Jacobinessenstraat - Oude Gentweg – Gentpoortstraat – Nieuwe Gentweg, in: Gemeenteblad 1965, blz. 727.
 • Noodzaak modernisering postgebouw op de Markt, in: Gemeenteblad 1965, blz. 727-728.
 • Problemen met het geplande provinciehuis op de Burg, in: Gemeenteblad 1965, blz. 728.
 • Stappen te ondernemen ter promotie van het idee Zeekanaal Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen, in: Gemeenteblad 1965, blz. 728-729.
 • Over het BPA Strandwijk Zeebrugge, in: Gemeenteblad 1965, blz. 824.
 • Voorwoord in brochure "Het Provinciaal gebouw: Neorenaissance of een modern gebouw voor mensen?" (september 1965).

1966

 • La Fondation Marcus Gerards, conférence au Rotary de Bruges 16/04/1966 (gepubliceerd in tijdschrift van Rotary België).
 • Voor het aanstellen van bestuurssecretarissen, (nota 24/01/1966)
 • Over stadsfinancies en regies, in: Gemeenteblad 1966, blz. 86-89.
 • Huisvesting voor het Europa College, (nota 2/02/1966)
 • Over dringende restauratie aan Brugse kerken, in: Gemeenteblad 1966, blz. 127-129).
 • Les finances communales, in: La Libre Belgique, 18/04/1966
 • De taks op de automatische speeltoestellen, (nota juni 1966)
 • Gehandicapten in openbare dienst, in: Gemeenteblad 1966, blz. 571-572.
 • Een Olympisch zwembad, (nota 25/10/1966).

1967

 • Tegen de afschaffing van de verkeersfunctie door de Gentpoort, (nota 5/01/1967).
 • Voorstellen in verband met de personeelsuitgaven, (nota 10/01/1967)
 • Brugge en de Bruggelingen. Enkele suggesties voor nog betere kontakten tussen stadsbestuur en inwoners, Brugge, 1967, 12 blz.
 • Het personeelskader in de Vismijn, (nota 10/01/1967).
 • Het personeelskader in de Vismijn, (nota 27/06/1967).
 • De internationale Muziekdagen: eerste lustrum en opmerkelijk succes, in: Burgerwelzijn, augustus 1967

1968

 • Over Zuid-Amerika, bij wijze van repliek, in: Jong en Oud, Oud-leerlingenbond Sint-Jozefscollege Aalst, n° 53, 1968, blz. 3-11
 • Wat met de Gentpoortbrug?, (nota 20/05/1968).
 • Burgemeester Vandamme jarig, in: Burgerwelzijn Juli 1968
 • Bruggen rond de stad, in: Gemeenteblad 1968, blz. 100-101
 • Heilig-Bloedprocessie, in: Gemeenteblad 1968, blz. 231-233.
 • Haven van Zeebrugge, in: Gemeenteblad 1968, blz. 398.
 • Verwijlintresten ten laste van kerkfabrieken, in: Gemeenteblad 1968, blz. 487-488
 • Brugge moet vernieuwen, in: Burgerwelzijn, 1968.
 • Voor een Regie van grondbeleid, (nota 13/08/1968).
 • Portret van een schepen: Fernand Traen, de nieuwe generatie, in: Burgerwelzijn, 18/09/1969.

1969

 • "Een stad naar de maat van de mens", tekst van het "diaporama" gewijd aan de monumentenzorg in Brugge.
 • De spoedprocedure inzetten voor de BPA’s St.-Pieters Molenstraat Zuid en Noord, (nota juli 1969)
 • Een brochure die op tijd komt: "Zeebrugge? Na de commissie Verschaeve", in: Burgerwelzijn, 18/09/1969.
 • Monumentenzorg te Brugge I, in: Burgerwelzijn, 11/12/1969.
 • Monumentenzorg te Brugge II, in: Burgerwelzijn 18/12/1969.
 • Groot-Brugge en de stadsfinancies, in: Burgerwelzijn 25/12/1969 en Vlaams Weekblad 27/12/1969.
 • Bescherming van de poldergemeenten in Groot-Brugge, (nota december 1969)
 • Stadsbegroting 1969, in: Gemeenteblad 1969, blz. 61-69
 • Brugse Vleesveiling, in: Gemeenteblad 1969, blz. 204-206.
 • Shopping Center in Sint-Michiels, in: Gemeenteblad 1969, blz. 396-401.
 • Haven Zeebrugge, in: Gemeenteblad 1969, blz. 416-418.
 • Rioleringen Brugge-Oost, in: Gemeenteblad 1969, blz. 446-447.
 • Begroting 1970, in: Gemeenteblad 1969, blz. 810-815.
 • Koning Albertlaan, Huis De Nood Gods, Europa College, in: Gemeenteblad 1969, blz. 850-853.
 • Herstructurering grondgebied Brugge, in: Gemeenteblad 1969, blz. 876-882

1970

 • Een Europese Universiteit? Ja: het Europa College!, in: Burgerwelzijn, 1/01/1970.
 • De pvba Aug. Van den Abeele, anno 1970 (causerie voor Round Table Brugge, 8/01/1970).
 • Neen, Groot-Brugge is niet nadelig voor de randgemeenten, in: Burgerwelzijn, januari 1970.
 • An ancient town for modern inhabitants, uiteenzetting voor de National Association for cultural exchange, Brugge 2/05/1970.
 • De Gentpoortbrug, de ringvaart en aanverwante problemen, (nota juni 1970).
 • Snel en vaardig lezen – een nieuw initiatief van Moritoen, in: Burgerwelzijn, juli 1970.
 • Dagboek van een gemeenteraadslid, september 1964 - augustus 1970, Brugge, 1970, 102 blz.
 • Brugge: perspectieven voor de historische binnenstad, Brugge, 1970, 40 blz.
 • Toespraken en uiteenzettingen tijdens verkiezingsstrijd gemeenteraadsverkiezingen, Brugge, 1970, 46 blz.
 • Een element in het havendebat: de menselijke factor, in: Burgerwelzijn, 1970.
 • "Industrie: ja – Luchtverontreiniging: neen", in: Burgerwelzijn, 1970
 • Politie-invallen in jeugdkroegen, in: Gemeenteblad 1970, blz. 54
 • Stadsbegroting 1970, in: Gemeenteblad 1970, blz. 75-77.
 • Saneren krotwoningen, in: Gemeenteblad 1970, blz. 607-608.
 • Het ‘teken’ door Moeschal, in: Gemeenteblad 1970, blz. 616.
 • Stadsbegroting 1971, in: Gemeenteblad 1970, blz. 909-914.

1971

 • Gelukwensen bij benoeming burgemeester Pierre Vandamme, in: Gemeenteblad 1971, blz. 38-39.
 • Principebeslissing sanering stadsreien, in: Gemeenteblad 1971, blz. 50-51.
 • Aankoop terreinen voor Cercle Brugge, in: Gemeenteblad 1971, blz. 154-157.
 • Aankoop schilderij Paul Delvaux, in: Gemeenteblad 1971, blz. 208-210.
 • Parkeerproblemen in de binnenstad, in: Gemeenteblad 1971, blz. 449-452.
 • Parkeerterreinen Sint-Annawijk, in: Gemeenteblad 1971, blz. 476-482.
 • Stadsbegroting 1971, in: Gemeenteblad 1971, blz. 649-671.
 • Stadsbegroting 1971, in: Gemeenteblad 1971, blz. 1275-1279.
 • Afscheidshulde aan burgemeester Pierre Vandamme, in: Gemeenteblad 1971, blz. 1466-1481.
 • Teledistributie in Brugge, in: Gemeenteblad 1971, blz. 1858-1869.

1972

 • (onder de naam Stad Brugge, Permanente raadgevende commissie voor toponymie en straatnamen, m.m.v. Albert SCHOUTEET), Advies over het wegwerken van dubbel of meervoudig voorkomende straatnamen op het grondgebied van de nieuwe stad Brugge, November 1972, 130 blz.
 • Financiële problemen 1972 en de toekomst van het Gemeentefonds, Brugge, 1972, 14 blz.
 • Brugge, nationaal toeristisch patrimonium.
 • (samen met Paul Van LEIRSBERGHE), Gemeentelijke fiscaliteit 1972, Brugge, 1972, 36 blz.
 • Aankopen eigendommen in de historische binnenstad, in: Gemeenteblad 1972, blz. 37-40.
 • Huldeadres bij de benoeming tot burgemeester van Michel Van Maele, in: Gemeenteblad 1972, blz. 170-175.
 • Stadsbegroting 1972, in: Gemeenteblad 1972, blz. 236-241.
 • Gemeentefonds en stadsfinancies, in: Gemeenteblad 1972, blz. 753-762.
 • Stadsrekeningen 1972, in: Gemeenteblad 1972, blz. 1018-1020.
 • Verhaalbelastingen, in: Gemeenteblad 1972, blz. 1278-1284.
 • Stadsbegroting 1972, in: Gemeenteblad 1972, blz. 1440-1444.

1973

 • (onder de naam M. Van Maele), Waarom een structuurplan voor de historische binnenstad te Brugge?, in: A+, architectuur, stedenbouw, design, NR 1, september 1973, blz. 26-27. (zelfde tekst in het Frans).
 • Toespraak gehouden op de voorbereidende openingsconferentie voor het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed, Zürich, 1973.
 • La rénovation de Bruges, in: La Maison d’Hier et d’Aujourd’hui (zelfde tekst in het Nederlands).
 • Toespraak bij de installatie van de ministeriële commissie voor de stadsvernieuwing in Brugge.
 • Stadsbegroting 1973, in: Gemeenteblad 1973, blz. 173-178 en 278-281.
 • BPA Sint-Joos, in: Gemeenteblad 1973, blz. 708-711.
 • Stadsrekening 1972, in: Gemeenteblad 1973, blz. 1031-1042.
 • BPA Kazernewijk, in: Gemeenteblad 1973, blz. 1406-1412.
 • Begrotingstekort, in: Gemeenteblad 1973, blz. 1494-1497.
 • Taksen op huisvuil, in: Gemeenteblad 1973, blz. 1672-1675.
 • Stadsbegroting 1973, in: Gemeenteblad 1973, blz. 1701-1707.
 • Sociale woningen, in: Gemeenteblad 1973, blz. 2036-2041.

1974

 • Brugge plant voor het jaar 2000, in: West-Vlaanderen.
 • Nieuwe aanpak van de stadsvernieuwing is dringend nodig, in: Burgerwelzijn.
 • Toespraak op de installatiezitting van de vzw Historische steden in België (zelfde tekst in het Frans).
 • Memorandum: De historische steden morgen.
 • Memorandum: Demain, les villes historiques.
 • La conservation du patrimoine architectural à Bruges, Journées de Bruges, Collège d’Europe.
 • Investeert Brugge te veel? Het antwoord is: neen. (nota)
 • De financiële problemen van de stad Brugge (nota)
 • Stadsbegroting 1974, in: Gemeenteblad 1974, blz. 181-196
 • Stadskernvernieuwing, in: Gemeenteblad 1974, blz. 403-417.
 • Over een doorgeeflening, in: Gemeenteblad 1974, blz. 526-532.
 • Stadsrekening 1973, in: Gemeenteblad 1974, blz. 1136-1141.
 • Deelplan Rijkepijnders, in: Gemeenteblad 1974, blz. 1479-1483.
 • Sincfal, in: Gemeenteblad 1974, blz. 1485-1488.

1975

 • 1975: Europees Jaar van het bouwkundig erfgoed, in: Brugsch Handelsblad.
 • De historische stad, Toespraak bij de tiende verjaardag van de Jonge Economische Kamer
 • Bruges, in: L’héritage de l’Europe.
 • Groen in de binnenstad: een noodzaak, in: Tijdschrift voor Huisvesting (zelfde tekst in het Frans).
 • De gewenste groei van de stad, in: "Stad en Onstad", leerpakket voor de scholen.
 • Aspects économiques et financiers de la conservation des monuments et des ensembles historiques, Internationaal congres van de historische steden, Mei 1975, Brugge (zelfde tekst in het Nederlands, Engels en Duits).
 • Naar een gemeenschappelijke politiek voor de financiering van de stadsrenovatie en een grotere internationale samenwerking van de historische steden, Internationaal congres van de historische steden, Mei 1975, Brugge (zelfde tekst in het Frans, Engels en Duits).
 • De Resoluties van Brugge – Les Résolutions de Bruges – The Bruges Resolutions – Die Beschlüsse von Brügge (in samenwerking met werkgroep).
 • Brugge bij dag en bij nacht. Een informele info over restaurants, kroegen en ontspanningsleven
 • Historic Towns: a future for our past, Kopenhagen, Kunstacademie.
 • La sauvegarde des petites villes historiques. Aspects légaux, financiers et administratifs, Congres ICOMOS, Rothenburg (zelfde tekst in Nederlands, Engels en Duits).
 • Financial means for conservation and restoration problems, Slotcongres Europees Jaar van het bouwkundig erfgoed, Amsterdam, 21-25 oktober 1975, 22 blz. (zelfde tekst in Frans, Nederlands en Duits).
 • De historische steden in 1975. Activiteiten en toekomstperspectieven (zelfde tekst in het Frans).
 • Oprichting intercommunale IMEWO, in: Gemeenteblad 1975, blz. 61-79
 • Stadsbegroting 1975, in: Gemeenteblad 1975, blz. 350-357 en 396-410.
 • Stadskernvernieuwing, in: Gemeenteblad 1975, blz. 673-684.
 • Doorgeefleningen, in: Gemeenteblad 1975, blz. 1282-1293.
 • Stadsbegroting 1975, in: Gemeenteblad 1975, blz. 1780-1786.
 • Comité international villes historiques, rapport d’activités et programme d’action, Assemblée générale ICOMOS, Paris 20-21 novembre 1975, 22 blz.
 • Begroting 1976 van de Commissie van Openbare Onderstand. Een ontleding en een toelichting, 23 blz.

1976

 • Gezonde financiën te Brugge, voorwaarden en mogelijkheden, Brugge, 1976, 30 blz.
 • Bruges and its port, inleidende speech Port of Bruges-Zeebrugge Day, London, 10/03/1976, 8 blz.
 • De historische stad in de hedendaagse stadsontwikkeling, inleidende toespraak Intern. Congres Raad van Europa, Straatsburg (zelfde tekst in Frans en Engels).
 • Le centre historique dans l’évolution de la ville contemporaine. Rapport général au nom du groupe de travail, Intern. Congres Raad van Europa, Straatsburg (zelfde tekst in het Engels).
 • Brugse stadsvernieuwing tussen gisteren en morgen, in: West-Vlaanderen, 1976.
 • Bruges-la-Vivante, in: Habiter, trimestriel de l’Institut national du logement, n° 68-69, 1-2/1976, p. 4-43.
 • Structuurplan Brugge (coauteur), opgemaakt in 1972/73, uitgave Stad Brugge, Die Keure, 1976.
 • Structuurplan Brugge, drie jaar later. Voorlopige conclusies en ervaringen, Brugge, 1976.
 • Manifest van de historische steden, Brugge, 1976 (zelfde tekst in het Frans).
 • Voorzichtig zijn met fusies, in: De Standaard 1976.
 • Stadsbegroting 1976, in: Gemeenteblad 1976, blz. 198-215 en 244-248.
 • Olympiastadion, in: Gemeenteblad 1976, blz. 535-539.
 • Restauratie Vlamingstraat 70, in: Gemeenteblad 1976, blz. 555-557.
 • Tekorten ziekenhuizen, in: Gemeenteblad 1976, blz. 597-599.
 • Stadsbegroting 1976, in: Gemeenteblad 1976, blz. 956-960.

1977

 • (samen met Griet LEFEBURE-TRIOEN en Guido DEPRAETERE), Blauwdruk voor een open democratie te Brugge, februari 1977, 12 blz.
 • Stadsrekening 1976, in: Gemeenteblad 1977, blz. 391-398c.
 • Het Coalitieakkoord van 13 oktober 1976, in: Gemeenteblad 1977, blz. 557-576.
 • Het uitbreiden van de verkeersvrije straten en het betalend parkeren te Brugge, in: Gemeenteblad, in: Gemeenteblad 1977, blz. 819-828. (afzonderlijke uitgave: 16 blz.).
 • Stadsbegroting 1977, in: Gemeenteblad 1977, blz. 952-958.
 • Eigendom Aigle Belgica, in: Gemeenteblad 1977, blz. 1201-1204 en 1208-1211.
 • Parking Zilverpand, in: Gemeenteblad 1977, blz. 1315-1324.

1978

 • Brugge: een stad om in te leven, tekst conferenties 1978-79, 8 blz.
 • Bruges: une ville à l’échelle humaine, tekst conferenties 1978-79, 8 blz.
 • Bruges: an example of conservation, tekst conferenties 1978-79, 8 blz.
 • De herwaardering van de binnenstad, in: De Stede, herstel van onze leefruimte, Vere, 1978.
 • Sociale Stadsvernieuwing, in: De Standaard.
 • Jubileumdag Retorica 1953, in: Jong en Oud n° 95, 1978, blz. 26-33.
 • In de voetsporen van Thomas More, wandelbrochure, Brugge, 1978.
 • Over akten en mededelingen, in: Gemeenteblad 1978, blz. 116-124.
 • Een verkeersplan, in: Gemeenteblad 1978, blz. 177-187.
 • Parkeerautomaten, in: Gemeenteblad 1978, blz. 241-244.
 • Stadsbegroting 1978, in: Gemeenteblad 1978, blz. 364-383.
 • Retributie op het parkeren, in: Gemeenteblad 1978, blz. 591-596.
 • Nieuw verkeersplan, in: Gemeenteblad 1978, blz.850-859
 • De kostprijs van restauraties, in: Gemeenteblad 1978, blz.895-897.
 • Sint-Amandstraat, in: Gemeenteblad 1978, blz.1148-1153.
 • Stadsbegroting 1978, in: Gemeenteblad 1978, blz. 1215-1222.
 • In Memoriam.
 • Tussen 1978 en 1993, in: De Streekkrant, gewijd aan:
 • Jacques Fieuws,
 • Magda Cafmeyer,
 • Cyriel De Meester,
 • Hervé Stalpaert,
 • Charles Van Renynghe de Voxvrie,
 • Walter Pouleyn,
 • Maurice Carpentier,
 • Fernand Gillemon,
 • Piet Van Landeghem,
 • Martha Van de Walle,
 • Marcel Deldaele,
 • Jacques Le Flaguais,
 • Robert Braet,
 • Charles d’Ydewalle,
 • Maurice Raes,
 • Albert Schouteet, (augustus 1991)
 • Florent Machiels,
 • Jean Legein,
 • Joseph Sioen,
 • Joseph De Vestele,
 • Luc Dugardyn.

1979

 • Stadsbegroting 1979, in: Gemeenteblad 1979, blz. 219-231.

1980

 • Stadsrekening 1979, in: Gemeenteblad 1980, blz. 751-758.
 • Sociale huisvesting in de binnenstad, in: Gemeenteblad 1980, blz. 800-802
 • Park Sebrechts, in: Gemeenteblad 1980, blz. 914-916.
 • Stadsbegroting 1980, in: Gemeenteblad 1980, blz. 1088-1090
 • Rijckepijnder, in: Gemeenteblad 1980, blz. 1342-1347.
 • Vijftien jaar ICOMOS in België, toespraak op de academische zitting in Brussel.
 • Brugge. Een proeve tot psychologische ontleding, in: Jubileumnummer Burgerwelzijn, 1980. (Ook verschenen in: Fernand BONNEURE, Brugge beschreven, Brugge, 1984, blz. 308-314).

1981

 • Witboek van het cultureel onroerend erfgoed (samen met B. COOLS, A. de LIGNE, J. de GHELLINC d’ELSEGHEM en A. JANSSENS de BISTHOVEN), Brussel, 1980, 176 blz.
 • Livre blanc du patrimoine culturel immobilier (en collaboration avec B. COOLS, A. de LIGNE, J. de GHELLINCK d’ELSEGHEM et A. JANSSENS de BISTHOVEN), Bruxelles, 1980, 176 p.
 • Het negentiende-eeuws St-Jan: een monument, Brugge, 1981, 32 blz.
 • Herwaardering Sint-Janshospitaal. Financiële vergelijking van de gevolgen van het behoud van het gebouw en de afbraak van de 19de-eeuwse gebouwen, Brugge, 1981.
 • Hedendaagse architectuur in een historische omgeving, slottoespraak Congres Antwerpen, 1981.
 • La ville historique et la rénovation urbaine, toespraak op hoofdkwartier NAVO, 1981.
 • Hulde aan hoofdconservator Alain Janssens de Bisthoven, in: Jong en Oud, n° 106, 1981, blz. 39
 • Gistfabriek, in: Gemeenteblad 1981, blz. 505-511.
 • Sint-Janshospitaal, in: Gemeenteblad 1981, blz. 526-529.
 • Stadsbegroting 1981, in: Gemeenteblad 1981, blz. 104-118.

1982

 • Waarheen Christelijke Volkspartij?, in: De Nieuwe Gids 1982.

1983

 • Monumentenzorg en stadsvernieuwing in Brugge: licht en schaduw, toespraak voor de Marnix Ring, Brugge, 1983.
 • Restauratie van het 19de-eeuws Sint-Jan en bouw van een Sheratonhotel, Brugge, 1983.
 • Stadsarchivaris Vandewalle, doctor in de geschiedenis, in: De Streekkrant, 1983.

1984

 • De Bruggeling, een proeve tot psychologische ontleding, in: Fernand Bonneure, Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt, Brussel, 1984, blz. 308-314 (eerder verschenen in Burgerwelzijn, jubileumnummer 1980).
 • Restauratie en renovatie van stad en dorp, op de zitting "geslaagde restauraties" van het Verbond van kringen voor heemkunde Oost-Vlaanderen, 19/10/1991 (niet gepubliceerd), 8 blz.
 • Toekomst van het Sint-Jansbeluik te Brugge, Brugge, 1984.
 • Nieuwbouw in de oude stad, Brugge, 1984, 8 blz.
 • Hulde aan landschapsarchitect René Pechère, Brussel, 1984.
 • Avant-Propos – Voorwoord, in: Bruxelles, Jardins retrouvés – Tuinen uit het Brussels verleden, Brussel, 1984.
 • Openingstoespraak – Discours introductif, voor: Expo Tuinen uit het Brussels verleden – Bruxelles, jardins retrouvés, Brussel 11 september 1984 (niet gepubliceerd).
 • De oude Gistfabriek mag niet verdwijnen, Brugge, 1984.
 • Bruges and Europe, in: Europa-visie, O.L.Vrouwcollege Assebroek, 1984.
 • Luc Schepens, doctor in de geschiedenis, in: De Streekkrant, 1984.
 • Luc Peire. Een prinselijk boek over een groot kunstenaar van bij ons, in: De Streekkrant, 1984.

1985

 • In memoriam Kanunnik Maurice Carpentier, in: Haec Olim Collage, april 1985, blz. 54-55.
 • Mijn vriend Cyriel, in: 147 ware verhalen van bekende landgenoten, Brussel, 1985, blz. 141.
 • Het Witboek van het cultureel onroerend erfgoed: vier jaar later, Brugge, 1985.
 • Prioriteiten voor de Brugse historische binnenstad, Colloquium Brugge die Scone, Brugge, 1985.
 • Voor een betere bescherming van het onroerend cultureel erfgoed in privé-bezit, Brugge, 1985.

1986

 • Jeruzalem and Bruges. A contribution to the workshop on conservation, Jeruzalem, 1986.
 • Pleidooi voor behoud en revalorisatie van het gevangenisgebouw aan het Pandreitje, Colloquium Brugge die Scone, Brugge, 1986.
 • Van achter de wilgen, Deel I, Roeselare 1986.
 • Bijdragen in: Trends, financieel-economisch weekblad, van 1986 tot 1990.
 • Jacques le Flaguais, ten afscheid, in: Brugge die Scone, 1986, n° 4, blz. 11
 • Over openbaar groen in Vlaanderen, in: Brugge die Scone, 1986, n° 4, blz. 10
 • Tuinen in Vlaanderen, bij de voorstelling van het boek Tuinen In Vlaanderen, Brugge, 1986.
 • Vier eeuwen tuinornament in Vlaanderen en Nederland, bij de opening van de tentoonstelling Snydershuis Antwerpen, 6 november 1986.

1987

 • Jacques Le Flaguais, artiste-peintre, 1921-1986, Brugge, 16 blz.
 • Bouwen in Brugge. Architectuur in de historische stad, Discussieavond vereniging Vlaamse Academici Brugge, april 1987 (niet gepubliceerd).
 • Excellenties op ego-trip, in: Trends. (gepubliceerd in: Hugo De Ridder, Politici uitgevraagd, krantenboek 21 De Standaard, Brussel, 1987).
 • Eigen aard, eigen haard. De wortels van ons patrimonium, Brugge, 1987.
 • Het Europees jaar van het Milieu in België, Congres Vereniging van Nederlandse gemeenten, Nijmegen, 1987.
 • Monumentenzorg in Vlaanderen, Toespraak in Alsemberg, 1987.
 • Wat maken de Belgen ervan? Lagere overheden en het Milieu, in: Europolis, 1987.
 • Van achter de wilgen, Deel II, Roeselare, 1987.

1988

 • Année européenne de l’environnement. Comité Belge. Conclusions et rapport, mars 1988.
 • Europees Jaar van het leefmilieu. Belgisch Comité. Conclusies en Verslag, maart 1988.
 • Succesvol ondernemen met een sterke bedrijfscultuur. Enkele bedenkingen en kanttekeningen, VKW West-Vlaanderen, april 1988.
 • Bankers and Bruges, bijeenkomst PETERCAM, 27/05/1998, Brugge.
 • Monumentenzorg in Vlaanderen. "Wie zal de bouwheer zijn?", Brugge, juni 1988.
 • Impact of tourism on cultural heritage and urban renewal, Congres "Tourism in North-West Europe, today and tomorrow, Maidstone, september 1988.
 • Is het bouwkundig erfgoed vogelvrij? (voordracht gegeven voor verschillende verenigingen, winter 1988-89).
 • Volksleven op gevels en gebouwen, Opening Boekenbeurs Geschied- en Heemkundige kringen, Brugge, 25/09/1988
 • In memoriam Christiaan Willems, in: Jong en Oud, n° 134, 1988, blz. 24-25.
 • Kooplui van heden, in brochure Adornesgroep, Brugge, 1988.
 • Muziekfestival Brugge 1988 schitterend gestart, in: De Streekkrant 1988.
 • Van achter de wilgen, Deel III, Roeselare, 1988

1989

 • Over boeken en schrijven, voordracht gehouden voor Rotary Brugge, augustus 1989, 10 blz. (niet gepubliceerd).
 • Tout le monde se met au vert, spreekbeurt voor Rotary Brussel 14/03/1989.
 • Massaal monumenten beschermen, De Standaard, 19/04/1989.
 • Beheer van monumenten na hun klassering en beheer van niet-geklasseerde gebouwen, Studiedag Monumenten en landschappen: een hoop voor Brussel, 27/05/1989.
 • Steden: tussen getto en high-tech?, inleidende toespraak Studiedag Permanente Conferentie voor de Europse Stadsvernieuwing, Tilburg 16/06/1989, in: Stedenstrijd, beschouwingen over inter- en intra-urbane rivaliteit, Zeist, 1989.
 • Voorstelling van de Belgische laureaten voor de Europese campagne "Blauwe vlag voor schone stranden", Brugge 21/06/1989, 11 blz. (niet gepubliceerd).
 • Rooigem properties Anno 1992, juni 1989.
 • 26e Muziekfestival te Brugge. De vreugde van mooie ontdekkingen, in: De Streekkrant, 1989.
 • Monumentenzorgers verenigt u, in: De Standaard, 9/10 september 1989.
 • Heurs et malheurs de la conservation à Bruges et en Flandre, Conférence Urbanistes, novembre 1989, Louvain la Neuve, in: A.U.L.N.E., 12ième cycle de formation permanente en urbanisme et en aménagement du territoire.
 • Milieu: de tijd van slogans is voorbij, CVP-congres, 25 november 1989.
 • Op een zachte herfstnamiddag, tekst brochure Ingelaere-Michot-Wynhoven, Classic 89, Kortrijk.
 • De panda’s van de politiek, in: De Standaard, 1989.
 • De katholieke jeugd en het Oostfront. Een verhaal op basis van eigentijdse documenten, september 1989. (gestencild).
 • Bij de TV-serie "Oostfronters". De katholieke jeugd en het Oostfront, in: De Standaard, 29/09/1989.
 • Van achter de wilgen, Deel 4, Roularta, 1989.

1990

 • Brugge mort, Antwerpen/Baarn, 1990, 64 blz.
 • Tourism and Heritage: ennemies or allies? (Icomos Europe an Conference on Heritage and Tourism, Canterbury, 27/30 maart 1990), 22 blz.
 • Integrale zorg voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving, studiedag Permanente Conferentie voor de Europese stadsvernieuwing, Brugge, 6 april 1990.
 • Nieuw leven in het oud Sint-Jan, in: Ondernemen, Kamer van Koophandel Brugge, maart/april 1990.
 • Drie geboden en zeven aanbevelingen, in: Beter (Ver)bouwen, NR 49, 1990, blz. 138-148. (zelfde tekst in het Frans in: Je bâtis, je rénove).
 • Is Brugge in nood?, (samen met E. SCHEPENS en B. VANHAVERBEKE), in: De Standaard 30 april 1990.
 • Ecologie en totalitarisme, in: Nucleus, februari 1990, blz. 7.
 • Valeer Deschacht als auteur, in: VKW West-Vlaanderen, provinciale jaarvergadering 14/03/1990.
 • Het patrimonium van uitstervende kloostergemeenschappen, in: De Standaard, 21 maart 1990.
 • Architectuurwedstrijden, toespraak bij prijsuitreiking wedstrijd "Bouwen-verbouwen", 2 april 1990.
 • De Marcus Gerardsprijs voor monumentenzorg, toespraak bij uitreiking van de prijs, 24 april 1990.
 • Urgentieprogramma S.O.S. Brugge (in samenwerking, voor actiegroep S.O.S. Brugge).
 • Antwoord op de uiteenzetting van burgemeester Fr. Van Acker gehouden voor de gemeenteraad op 29 mei 1990 (voor actiegroep S.O.S. Brugge), 4/06/1990.
 • 94 % van de hoteluitbaters gekant tegen hotelketens in Brugge (voor Stichting Marcus Gerards), 23/05/1990.
 • Eerbied voor ons verleden. De aanleg van het plein boven de funderingen van de Sint-Donaaskathedraal (voor Stichting Marcus Gerards), 12/06/1990.
 • De huizenblok Wollestraat-Kartuizerinnenstraat-Oude Burg. Blauwdruk voor een nieuwe toekomst (voor S.O.S. Brugge), juni 1990.
 • Bezwaren tegen ontwerp hotel- en congresgebouw Pandreitje-Stalijzerstraat (voor Stichting Marcus Gerards), 27/10/1990.
 • Voorwoord, in: R. De Laere, Brugse beeldende kunstenaars omstreeks de eeuwwisseling, Brugge, 1990.
 • Le tourisme, ennemi du tourisme? Limites et contraintes pour l’entreprise touristique, Congrès Eurochambres "L’entreprise touristique européenne dans le marché unique"), Rhodos 29/30 octobre 1990. (Publicatie 1992, Verslag, annexe 7, blz. 62-68).
 • Hoe uw stad op de markt brengen?, Antwerpen Congresstad, jaarvergadering, 13/12/1990.
 • Van achter de wilgen, Deel 5, Roeselare, 1990.

1991

 • Doorbraak in monumentenzorg: de "premie Waltniel", in: De Standaard, 19/06/1991 (idem in: Het Bouwbedrijf, juni 1991).
 • Flanders’ architectural heritage, in: Flanders, the magazine of the Flemish community, december 1991.
 • In memoriam Jacques Lanckneus, november 1991.
 • Van achter de wilgen, Deel 6, Roeselare, 1991.

1992

 • Restauratiepremie op de helling?, in: De Standaard, 31/03/1992.
 • Het Pandreitje (niet gepubliceerd)
 • Over leven in de historische stad, inleidende bemerkingen op gelijknamig colloquium, Bruggen Provinciaal Hof, 12 juni 1992.
 • De monumentenzorg: een nieuwe lente, in: Het Bouwbedrijf, 7/08/1992.
 • Laudatio Paul De Brabandere, huldezitting, Kortrijk 4 /09/1992
 • Gemeentenaren moeten zelf over dé-fusie kunnen beslissen, in: De Standaard, 26 december 1992.
 • Van achter de wilgen, Deel 7, Roeselare, 1992.
 • Toespraak bij de zeventigste verjaardag van Michel Van Maele, feestmaal Boudewijnpark.

1993

 • De kiesomschrijvingen ongewijzigd laten, in: Brugsch Handelsblad, januari 1993.
 • Le secret maçonnique, in: Chrétiens et Francs-maçons dialoguent, Editions de L’ULB, Bruxelles, 1993, p. 39-42.

1994

 • In memoriam Jan Schepens, in: Brugge die Scone, 1994, n° 3, blz. 7.
 • Waarde stadgenoten, wekelijkse rubriek in: Brugsch Handelsblad en De Streekkrant, 1/01 tot 30/06/1994.
 • Gemeentelijk VLD-programma voor verkiezingen 1994 (samen met Randall LESAFFER, Vincent SPRUYTTE, Frank MEULEMEESTER, e.a.)

1995

 • Algemeen beleidsplan, in: Gemeenteblad 1995, blz. 76-82
 • Erfpacht Pandreitje, in: Gemeenteblad 1995, blz. 152-155.
 • Bespreking stadsbegroting 1995, in: Gemeenteblad 1995, blz. 234-237.
 • Over de aanwerving van een politiecommissaris, in: Gemeenteblad 1995, blz. 299
 • Stedelijke parkeergarages, in: Gemeenteblad 1995, blz. 325-326.
 • Uitverkoop stadspatrimonium, in: Gemeenteblad 1995, blz. 577-581.
 • Uitverkoop stadspatrimonium, in: Gemeenteblad 1995, blz. 683-688 en 691
 • Bouwaanvraag Pandreitje, in: Gemeenteblad 1995, blz. 945-947

1996

 • Bob Vanhaverbeke uit de Commissie Stedeschoon gezet?, in: Gemeenteblad 1996, blz. 41-43.
 • Het Pandreitje: einde van een erfpacht, in: Gemeenteblad 1996, blz. 62-65.
 • Bespreking stadsbegroting 1996, in: Gemeenteblad Brugge, blz. 136-138
 • Het "ruimtelijk structuurplan" voor Brugge, in: Gemeenteblad Brugge, blz. 725-736.
 • Boekbespreking: Yvan VANDEN BERGHE, De burgemeester van B. (enkel op Internet)

1997

 • Patrick Peire, ridder in de Orde van het Mannetje van de Mane (oktober 1997)

1998

 • In memoriam Raymond M. Lemaire, in: Bulletin Vereniging van de adel in België.
 • Professor Raymond Lemaire en Brugge, in: Hommage au professeur Raymond Lemaire – Hulde aan professor Raymond Lemaire, Belg. Comité ICOMOS, Brussel, (1998).
 • Brugge Culturele hoofdstad 2002: een voorstel voor thema’s.
 • Een themavoorstel voor Brugge Culturele hoofdstad 2002: Botanica in Brugge.

1999

 • Tien jaar Orgel in Vlaanderen, in: Berichten Orgel in Vlaanderen (zelfde in Frans, Engels, Duits).
 • "Conceptuelen" in Brugge, (enkel op Internet).
 • Zet Gezelle op het Internet, in: De Standaard, 6 april 1999, blz. 11. (Ook in licht verschillende, niet gepubliceerde versie: Guido Gezelle op Internet.) Ook verschenen als Guido Gezelle op Internet, in: Brugge die Scone, zomer 1999, blz. 25.
 • Uiteenzetting voor Intern. Vereniging aannemers van restauratiewerken (De Warande, 11/03/1999) (enkel op Internet).
 • Tekst over Concertgebouw Brugge (voor S.O.S. Brugge), februari 1999
 • Brugge: in gevaar
 • Brugse monumenten in hoogste nood
 • Het voormalig klooster van de Zusters Theresianen
 • Een Brugse schande: de monumenten in de Hoogstraat
 • De traptoren van de Sint-Jorisgilde
 • Het hotel d’Hanins de Moerkerke
 • Het Predikherenklooster in de Langestraat en langs de Predikherenrei
 • !n: Het Nieuwsblad 19 juni 1999 en volgende weken tot oktober 1999.
 • België versterken is goed voor Vlaanderen in: Nucleus, september 1999
 • Een brug te ver (De Standaard, 20 oktober 1999) (met een uitgebreider versie op Internet)
 • "België heeft monarchie nodig als brood" in: De Standaard, 1 december 1999
 • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Memorandum aan de Minister bevoegd voor monumenten- en landschapszorg (coauteur, november 1999).
 • Historiek van een e-mailgroep: de reconversie naar PC en Internet.
 • Dolly
 • Correcte taal is een internationaal probleem.
 • Steinerscholen
 • Filosofie op het net
 • Millenniumeinde
 • Recente geschiedenis
 • Oostende.
 • Monumentenzorg op Internet.
 • Johan Sauwens.
 • Begraafplaatsen.
 • Partijenversnippering
 • Kroniek van 13 juni 1999
 • In memoriam Marcel Vandewiele
 • In memoriam Ernst van Altena
 • In memoriam Arnold Coudenys
 • In memoriam Luc Kempynck
 • In memoriam Alain Janssens de Bisthoven
 • In memoriam Pierre Reynaert.
 • Te veel internet?
 • Pius XII en de Holocaust
 • Euthanasie
 • Basiel: een verzameling

2000

 • Beleidsnota vzw Het Orgel in Vlaanderen (januari 2000, enkel op website)
 • Een geschiedkundig genootschap zegt u. Wat is dat? (enkel op website)
 • Monumentenzorg is geen diepvriesoperatie, in: De Standaard, 10 januari 2000.
 • Streuvels en Speliers (lezersbrief), in: De Standaard der Letteren, 24 februari 2000.
 • Nieuw leven voor kursaal van Oostende, in: De Standaard, 9 maart 2000.
 • Streuvels gezien door Speliers: een erg gekleurde ‘geschiedschrijving’, in: Nucleus, maart 2000, blz. 4-5
 • Prins Laurent mag spreken, in: De Standaard, 14 april 2000.
 • Affectief en cerebraal voor de monarchie, in: De Standaard, 20 juli 2000.
 • Hoeveel is genoeg?, in: De Standaard, 31 augustus 2000.
 • Gent: het jaar van Keizer Karel, in: De Europese Gemeente, jaargang 2000, n° 4, blz. 14-15.
 • Debat: De representatieve democratie is onaantastbaar, in: Bestuurswetenschappen, Nijmegen, oktober 2000, blz. 394-397.
 • Aan mijn medeburgers: gemeenteraadsverkiezingen Brugge, Oktober 2000.
 • Guido Depraetere, ridder van het Mannetje van de Mane (15/10/2000)
 • In memoriam Rik Depuydt (14/11/2000), gepubliceerd in De Streekkrant november 2000.
 • Brugge staat open voor de toekomst, in: De Morgen, 18 november 2000.
 • Brugge 2002 en architectuur (op website).
 • Vragen over het programma Brugge 2002 (op website; in verkorte vorm als interview in: Brugsch Handelsblad 17 november 2000)
 • Een paviljoen op de Burg?, in: Exit, 22 december 2000
 • SOS voor een leefbaar Brugge en Brugge 2002, (persnota)
 • SOS voor een leefbaar Brugge: Wat met het bezoekerscentrum?
 • Wat nu met Brugge? Na de inschrijving op de lijst van het Werelderfgoed (niet gepubliceerd)
 • Karel Verleye, commandeur in de Kroonorde (laudatio op plechtigheid in Ryckevelde, 11 december 2000).

2001

 • Toekomst KCML (nota)
 • Brugge in recente publicaties (1995 – 2000), in: Kontaktblad Gidsenbond Brugge en West-Vlaanderen, blz. 101-112.
 • Een paviljoen op de Burg: een nutteloos ‘signaal’ (tekst van inleiding op discussiebijeenkomst, georganiseerd door ‘De Slang’ op zondag 18 maart 2001, alsook Engelse tekst).
 • SOS voor een leefbaar Brugge en het bezoekerscentrum (persnota, maart 2001).
 • SOS voor een leefbaar Brugge: Het Concertgebouw in Brugge, een drama in drie bedrijven. (persnota, 12 september 2001)
 • SOS voor een leefbaar Brugge: Hotelstop (discussietekst en persnota)
 • Saluut aan Sauwens, in: De Standaard, 17 mei 2001.
 • Brugge moet een beschermd stadsgezicht worden, in: Brugge die Scone, december, n° 4.
 • In memoriam Robert Van Biesebroeck (niet gepubliceerd)

2002

 • Mythevorming door de Belgische communisten (boekbespreking), in: Nucleus, februarinummer.
 • De voorgestelde nieuwe naamgeving: een aberratie, in: De Standaard, 7 februari
 • Joris Note, Timmerwerk (boekbespreking), in: Brugge die Scone, n° 4, blz. 62
 • Moeten we de Sint-Donaaskathedraal heropbouwen?, in: Brugge die Scone, n° 4, blz. 54-55
 • Civiele lijst en dotaties, in: De Standaard, 10 juni.
 • De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, in: Nucleus, meinummer
 • Faites vos jeux of "Rien ne va plus?" – De Casino van Knokke (niet gepubliceerd, verspreid per e-mail).
 • Hervorming van de kieswet dient de democratie niet, in: De Standaard, 16 april
 • Afscheid van Nico Nelissen: in Liber Amicorum
 • In memoriam Guido Maertens
 • Perez de Malvenda (persnota, 9 april)

2003

 • Antwerpen een schande (in: De Standaard)
 • Boekbespreking: Leo Tindemans, De mémoires. (in: Nbucleus)
 • Herinneringen aan Michel Van Maele (niet gepubliceerd)
 • In memoriam Jan Tanghe
 • Boekbespreking: Mémoires André De Staercke (Nucleus)
 • Brugge binnen tien jaar (Exit)

2004

 • Albert Claes, zijn leven
 • Een onverantwoorde veiling
 • Boeveriestraat 34 gesloopt
 • Argumenten voor de monarchie
 • De redemptoristinnen in Brugge
 • Prinsenhof, bezwaar tegen hotel (Marcus Gerards)

2005

 • Hoogstraat, bezwaar tegen hotel (Marcus Gerards)
 • Sulferbergstraat, bezwaar tegen appartementsgebouw (Marcus Gerards)
 • In memoriam Urbain Govaert (op webstek)

2006

 • Bruges la Morte en Joeri Vandenbussche
 • Katelijnestraat, bezwaar tegen bouwaanvraag (Marcus Gerards)
 • De schande van de steekspelen 2006
www.andriesvandenabeele.net