Een pastorie als een kasteel

De oude pastorie werd gebouwd in 1638. De 19de eeuwse gevel aan de straatzijde is in sobere Vlaamse renaissance. De achtergevel in Brugse stijl is opgetrokken in gele baksteen. Er is een mooie pastorietuin met fruit- en sierbomen (Enkel te bezoeken op afspraak). Na de restauratie in 1981 werd het gebouw ingericht als bibliotheek met vergaderruimte. De voorgevel en de straat werden bij het grote publiek bekend in de VTM-serie Wittekerke als het huis van 'Celiene'.

Sinds 1 mei 2005 verhuisde de VVV-Lissewege van het Spaniënplein (Walram Romboudtstraat 6) naar het huis ‘De Oude Pastorie’ (17de eeuw) in de Oude Pastoriestraat 5, vlak achter de kerk. De stad Brugge stelde 3 lokalen ter beschikking aan de stichting VVV-Lissewege voor de inrichting van een Bezoekerscentrum-museum. Ondertussen werd er hard gewerkt door de ploeg vrijwilligers van de VVV-Lissewege om de vroegere ridderzaal en een aansluitende expositiezaal keurig te schilderen in de originele oude kleuren. In de ridderzaal toont men voortaan een beknopte voorstelling van het middeleeuws verleden van het witte dorp en z’n abdij. In de expozaal is sinds juni 2005 de museum-tentoonstelling ‘Heiligen en hun leven’. Daarin zijn méér dan 120 heiligenbeelden te zien met hun bijhorend levensverhaal. De stad Brugge bewegwijzerde het bezoekerscentrum-Lissewege met 6 bordjes.


De permanente museumtentoonstelling

In twee zalen van het huis toont de VVV-Lissewege een overzicht van het rijke verleden van dit merkwaardige witte dorp bij de zee.

In de inkomzaal van het Bezoekerscentrum is de infobalie met een museumshop ondergebracht. Je zier er ook diverse oude schilderijen van het Witte Dorp.

In het vroegere 'salon' komen de Middeleeuwen tot leven en spreken in dit oude dorp het meest tot de verbeelding. Aan de hand van maquettes, originele oorkonden, archeologie, bijzondere stukken, schilderijen, prenten en tekstpanelen ga je als bezoeker terug in de tijd. Maar ook diverse heiligen zijn er te zien met hun beeld en verhaal.

In de derde museumzaal staat een unieke collectie 19de en 20ste eeuwse beelden van patroonheiligen, telkens met hun levensverhaal tentoon. Momenteel telt de verzameling 150 beelden, gerestaureerd en museaal tentoon gesteld. De collectie is uniek in Vlaanderen en straalt een apparte sfeer uit. Ook de tuin is bij een rondleiding toegankelijk.Toegangsprijs:

Individueel: 2 Euro. Kinderen (-12 jaar): 1 Euro. Groepsbezoek: 1 Euro per persoon (vanaf 20 personen).Het museum is open: mei, juni en september, elk weekend + Hemelvaartdag en Pinkstermaandag van 14u tot 17u. Juli & augustus, elke dag van 14u tot 17u30. Buiten deze maanden is een groepsbezoek mogelijk op afspraak.
De Oude Pastorie van Lissewege

In het bezoekerscentrum 'De Oude Pastorie' toont de VVV-Lissewege in de vroegere 'Ridderzaal' of salon van het huis, een permanente tentoonstelling waarin de eeuwenoude geschiedenis van het witte dorp en z'n abdij te zien is. Wij tonen u hier ook de oudste stukken uit de collectie die teruggaan tot 1275.

De bouwgeschiedenis

Dit interessante gebouw bestaat uit twee vleugels. De hoofdconstructie aan de straatzijde dateert uit het begin van de 19de eeuw, de vleugel loodrecht daarop dateert uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Dit gebouw fungeerde ooit als pastorie en het lag in de bedoeling om met de restauratie eind de jaren 1970 deze functie te herstellen. Later werd geopteerd om er de plaatselijke afdeling van de bibliotheek en een kleine culturele ruimte in onder te brengen. De 19de-eeuwse hoofdvleugel heeft een eenvoudige architecturale vormgeving met beschilderde lijstgevel en typische ramen. Het is een merkwaardige dorpshuis met een nog classicistische inslag. In het interieur zijn eenvoudige versierde pleisterplafonds en dito schouwboezems bewaard. De 19de- eeuwse trap werd recent vernieuwd naar het bestaand model.

Het 17de-eeuws diephuis dat er op aansluit is een fraaie constructie die door een voormalig archivaris van het bisdom Michiel English in 1638 werd gedateerd en toegeschreven aan meester-metselaar Jean Joyens.

Tekst: Brigitte Beernaert - Dienst Monumentenzorg, Stad Brugge.


Feodale oorkonden van Leenhoven in het museum van Lissewege.

In het jaar 2000 kwamen wij een nalatenschap op het spoor waarin een pakket van 16 originele Lisseweegse stukken staken. Het betrof originele feodale oorkonden van leenhoven in Lissewege, toebehorende aan de Burg van Brugge. Deze werden aangekocht door de VVV-Lissewege met de bedoeling het plaatselijk patrimonium te bewaren. De documenten, allen op perkament geschreven zijn oorkonden (een soort notariële akte) van Feodale goederen op het Lisseweegs grondgebied. Het oudste stuk is dit van het hof 'Ten Walle' uit 1453. Het prachtig document, in het oud Vlaams geschreven is zeer goed leesbaar. Onderaan het document hangen de zegellinten van de Heren die het destijds ondertekenden. Van datzelfde hof 'Ten Wallen' bezit het museum ook nog alle opeenvolgende stukken tot aan de Franse Revolutie of het einde van het Ancien Regime. Daarnaast bevat het pakket documenten ook nog oorkonden over het bos Scheepsdaele en het imposante hof 'Beuckemaere' dat verdween in de uitbreidingswerken van de Zeebrugse achterhaven. Het mag een wonder heten dat een dergelijk pakket laat-middeleeuwse documenten bij toeval terecht kwam bij de juiste instantie, de VVV-Lissewege. Het stuk is te bekijken in de permanente tentoonstelling van het Bezoekerscentrum.

Het Feodale stelsel in Vlaanderen.

Een feodaal hof (in Lissewege waren er 9) was een eigendom van de Graaf van Vlaanderen. Zo had je in Lissewege de leenhoven: Gysele, Haarlem, Schoonhove, Wulfsberge, Swanendamme, Zandscheere, Ter Walle, Beuckemaere en Schipsdaele. Dergelijke eigendommen had de Graaf in z'n hele Graafschap. Lissewege resulteerde onder 'De Burg van Brugge' of het vroegere Grafelijke kasteel dat op het Burgplein van Brugge stond. De Graaf gaf een dergelijk eigendom aan een Leenman voor het leven. De Leenman moest trouw zweren aan de Leenheer en hem beloven hem bij te staan in gevaar. Aanvankelijk moest de Leenman in de vroege Middeleeuwen mee op oorlog trekken met z'n Leenheer. Later verslapte de verplichting tegen over de Leenheer. De Franse Revolutie maakte aan het Feodale tijdperk of ook het 'Ancien Regime' geheten, een einde.

Foto boven: De oorkonde van het Hof 'Ten Walle' uit 1453.

Foto rechts: Het in de jaren 1970 verdwenen Feodaal hof 'Beuckemare' in Lissewege.

Openingsuren: Juli, augustus & september. Van 14 tot 17u30. Gesloten op zaterdag en maandag. Op aanvraag voor groepen via de VVV-Lissewege-gegevens