Weidevogelreservaat Lissewege

Het weidevogelreservaat Ter Doest heeft zijn oorsprong te danken aan de CisterziŽnzers.

Hier werd vanaf de 12de eeuw klei gewonnen en turf gestoken, nodig voor het bakken van baksteen bij de bouw van de abdij en de monumentale kerk. De laaggelegen moerassige plek die zo ontstond, is bekend als 'Monnikenmoere'. De natuurlijke toestand wordt sterk beÔnvloed door het Boudewijnkanaal, dat in 1899 werd aangelegd. Het brakke (=licht zoute) water van dit kanaal sijpelt door in deze lage, moerassige graslanden. Daardoor groeien in dit gebied verschillende zoutverdragende planten, waaronder zulte (zeeaster), zeekraal, zilte rus, zeebies en melkkruid. Het grasland is bijzonder geschikt als broedplaats voor weidevogels. Scholekster, kievit, grutto en de zeldzame tureluur broeden hier jaarlijks met meerdere koppels. Natuurreservaten startte hier in 1995 met de aankoop en het beheer van de eerste percelen.

Het reservaat is enkel toegankelijk bij geleide wandelingen. Tijdens de maanden juli en augustus zijn er telkens een 4-tal geleide wandelingen door het reservaat. Info: Peter Tailllaert. Tel: 050/ 54 54 72


Fauna & Flora in het weidevogelreservaat

Op de foto's onder v.l.n.r: De zilverreiger, zeeaster, de grutto & de tureluur.